Immunologiska sjukdomar och blödningsrubbningar Flashcards

1
Q

Vad innebär det om Immunsystemet har en nedsatt funktion?

A

Immunförsvaret minskar, kan vara pga specifika “grejer” i kroppen som är nedsatta och påverkar. ex nedsatta B- och T- lymfocyter, vilket innebär att immunsystemet inte “kommer ihåg” sjukdomar man tidigare haft- dessa dör ofta tidigt och hinner därmed inte föra vidare sina gener

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad kan ge en nedsatt immunologisk respons? Allmänna och specifika nedsättningar?

A

Allmänna nedsättningar kan bero på stress eller läkemedel som dämpar immunsystemet, ex kortisol och kortison. Specifika nedsättningar är snarare genetiska och handlar om att immunsystemet inte fungerar som det ska.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Hur påverkar stress immunsystemet?

A

Stress anses ha en påverkan på immunsystemet, kan ibland “sjuta upp”sjukdomen till stressen lagt sig pga kortisonpåslag(?). Läkemedel med kortison kan också påverka.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad innebär det om immunsystemet har en ökad funktion?

A

Sjukdomar där immunsystemet har ökat ex allergi eller autoimmunitet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vad är allergi?

A

en reaktion mot ett främmande ämne. Vi har ett immunförsvar som reagerar på något utifrån som den inte borde reagera på.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vad är Autoimmunitet?

A

reaktion på något kroppseget. Immunsystemet märker upp saker som normalt finns i kroppen som farliga, tex delar av protein, och försöker eliminera detta. Svårt att komma undan eftersom det finns i kroppen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Hur uppstår Immunologiska sjukdomar?

A
 • Primär form: Idiopatisk. Vi vet att det är vanligare hos vissa raser, så till viss del genetiskt? Men vi vet inte varför det uppstår
 • Sekundär form: Någonting har triggat igång det (vi vet inte exakt)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad kan orsaka sekundär form av immunologiska sjukdomar?

A
 • Infektion - Immunsystemet går på kroppsegna celler i samband med att den bekämpar patogener
 • Hormonellt - Man ser att det är vanligare att patienten drabbas i vissa delar av löpcykeln
 • Läkemedel - Teorier om att läkemedel och vaccin kan trigga igång en autoimmunitet
 • Neoplasier - Vissa tumörformer kan orsaka autoimmunitet, eftersom kroppen försöker ta hand om neoplasierna kan detta spilla över på de vanliga cellerna
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

tre Immunmedierade sjukdomar

A
 • Immunmedierad hemolytisk anemi
 • Immunmedierad trombocytopeni (också en blödningsrubbning)
 • Pemhpigus (flera varianter)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vad är Immunmedierad hemolytisk anemi (IMHA/AIHA)?

A

Autoantikroppar mot röda blodkropparnas cellmembran. Antikroppar bryter ned erytrocyterna (röda blodkroppar)

Ibland brytsäven trombocyterna ned, kallas då Evans syndrom. Detta är värre eftersom vi då har två problem.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vad orsakar Immunmedierad hemolytisk anemi (IMHA/AIHA)?

A
 • Antikroppar som riktar in sig på något kroppseget, de märker upp blodkropparnas cellmembran som något patogent, dessa förstörs sedan i mjälten. Blodkropparna bryts alltså ner- hemolytisk- sker en hemolys
 • Primär form: Okänd bakomliggande orsak
 • Sekundär form: Underliggande orsak tex infektion, läkemedel, neoplasi etc
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vilka drabbas av Immunmedierad hemolytisk anemi (IMHA/AIHA)?

A

Drabbar framför allt hund! (kan drabba katt men ovanligt)

Predisponerande raser: Spaniels, Setters mfl.

Tikar samt kastrerade hundar överrepresenterade (möjligvis hormonell bakgrund?)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Kliniska sjukdomstecken vid Immunmedierad hemolytisk anemi (IMHA/AIHA)?

A

Kommer ofta väldigt akut

Letargi, Nedsatt aptit, Bleka slemhinnor (brist på röda blodkroppar), Rödfärgad urin (djurägare kan tro att det är UVI), Ikterus (gulsot)- eftersom de röda färgämnet i levern inte hinner omvandlas och ansamlas, Feber- eller hypertermi (Eftersom immunsystemet går på högvarv. De har alltså inte feber pga en infektion utan autoimun orsak)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vad är hypertermi?

A

Hypertermi är ett medicinskt tillstånd där kroppens temperatur ökar på grund av att termoregleringen inte fungerar som den ska.Feber räknas inte som hypertermi eftersom kroppens egen termoreglering höjer temperaturen vid feber

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Är det värre med sänk hb värde eller hb värde som sjuker snabbt?

A

Om de har ameni och hb(hemoglobin) värdet sänks långsamt behöver de inte bli så sjuka, men om de sjunker fort så blir de jättesjuka även om hb värdet är samma som hos en patient som har sänkts långsamt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Hur diagnosterar man Immunmedierad hemolytisk anemi (IMHA/AIHA)?

A

Blodprov

 • Hematologi (anemi, ev trombocytopeni)
 • Blodutstryk (man kan se spontanagglutination)
 • Spontanagglutination- man kan se att blodet skiktar sig och drar ihop sig till klumpar av röda blodkroppar när man spätt blodet med NaCl, då kan man i princip vara säker på att det är IMHA

Är svårt att få en exakt diagnos! Behandlar ofta på vad vi tror att det är.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Vilka processer ger spontanagglutination?

A

Endast immunmedierade processer som ger spontanagglutination- behandlas på samma sätt så är ganska tacksamt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Behandling av Immunmedierad hemolytisk anemi (IMHA/AIHA)?

A

Om grundorsak kan hittas: åtgärda den om möjligt!

Annars behandla symptomatiskt: vi måste skruva ner immunsystemet! Det görs via kortison, blodtransfusion, syrgas, vila och ev läkemedel för att förebygga tromboembolism.

 • Hög dos kortison (ger mycket biverkningar). Ev kombination med annan immunonedsättande behandling, ofta börjar man med kortison och ser åt vilket håll det lutar åt
 • Blodtransfusion (ges ofta). Packade röda blodkroppar (fungerar ganska bra). Immunsystemet kommer dock att ge sig på de nya blodet, så vi måste ge immunnedsättande behandling också. Risk för anafylatiskt chock men det är en risk man ofta måste ta eftersom de är såpass dåliga.
 • Ev ges läkemedel för att förebygga tromboembolism (Inte jätteofta, men ibland)
 • Syrgas - Vi har dock för få erytrocyter som kan ta emot syret. Men till viss del kan syret diffundera så det fkan ändå vara positivt att ge
  • Om patienten blir stressad av syrgasen- plocka bort den!!
 • Vila! Patienterna har en dålig förmåga att hantera stress och de behöver minimera sitt syrgasbehov.
  • Vanligt att de inte kan rastas alls- håll torrt i buren!
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Vad moniterar man hos patienter med Immunmedierad hemolytisk anemi (IMHA/AIHA)?

A
 • Övervaka status (titta, mät hjärt- och andningsfrekvens, slemhinnor, stress osv)
 • Övervaka blodtransfusion (ska gå långsamt för att motverka anafylaxi)
 • Övervaka syrgasbehandling- försök bedöma om det är till patientens gagn eller inte
 • Ev blodprov- hur går hemtokriten? Om liten patient→ tänk på hur mycket blod vi tar ut!
  • Hematokrit ärett mått på andelen röda blodkroppar i blodet
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Hur ska omvårdnaden se ut för patienter med Immunmedierad hemolytisk anemi (IMHA/AIHA)?

A
 • Försiktig hantering inkl rastning - Vi vill undvika extra blödningar!
 • Lugn miljö
 • Rent och torrt - Byt underlag i buren ofta, viktigt att hålla både patienten och buren ren
 • Dessa patienter är immunonedsatta, extra viktigt med hygien!
 • Om trombocytopeni (Evans syndrom): försiktighet vid injektioner och provtagningar pga ökad blödningstendens
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Vad är prognosen för patienter med Immunmedierad hemolytisk anemi (IMHA/AIHA)?

A
 • Letalitet varierar: 3-60 % (hund), 23 % (katt, anses lägre än hos hund)
 • Finns många olika prognostiska tecken
 • Eftersom letaliteten är ganska hög sätter vi ofta in behandling innan vi är säkra på vad det är. Man behandlar från början väldigt intensivt, sen trappar man ner och trappar ut och de blir “friska”. Dock är risken för återfall ganska stor
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Vad är Pemphigus foliaceus?

A

Troligen den vanligaste autoimmuna hudsjukdomen hos hundar och katter.

Autoantikroppar mot en komponent i keratinocyternas adhesionsmolekyler. Om vi tittar på det yttersta hudlagret så kommer hudcellerna sitta fast mot kroppen med ett “limlager”. Antikropparna ger sig på detta lager och detta resulterar i att keratinocyterna “släpper”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Vilka drabbas av pemphigus foliaceus?

A

Kan drabba hund och katt, alla raser, kön och åldrar. Men predisponerade raser är Akita och Chow Chow

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Hur uppkommer pemphigus foliaceus?

A

Oftast idiopatisk, men finns även läkemedelsinducerad

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Kliniska sjukdomstecken för Pemphigus foliaceus?

A
 • Blåsbildning på nosrygg, runt ögon och öronlappar är tidiga tecken
 • Övergår till erosioner (små sår) och sårbildningar
 • Övergår till krustor
 • Mjäll
 • Kolaretter
 • Ibland ser man även alopeci
26
Q

Diagnostik av Pemphigus foliaceus?

A
 • Cytologi- tittar i mikroskop (celler)
 • Biopsi- tar en bit av vävnad
27
Q

Hur behandlas pemphigus foliaceus?

A
 • Immunonedsättande läkemedel eftersom det är en immunologisk sjukdom
 • Schamponering kan behövas- kan bli sekundärinfekteras (Ev antibiotika om sekundärinfekterat, men då ska det vara djupa infektioner)
 • Många patienter kräver livslång behandling = kortison hela livet
28
Q

Vad är den vanligaste blödningsrubbningen?

A

Ökad blödningstendens är vanligast - IMT, Von Willebrands sjukdom, Hemofili A och B

29
Q

Vad kan onödig trombbildning leda till?

A

blodproppar

30
Q

Vad är Primära hemostasen?

A

När man får en skada kommer kärlet dra ihop sig för att stoppa flödet. Sedan kommer primära hemostasen när trombocyter (blodplättar) kommer och lägger sig för “hålet”

31
Q

Vad är sekundär hemostas?

A

Efter den primära hemostasten är pluggen ganska dålig och går lätt sönder. Då kommer det ske en sekundär hemostas där koagulationsfaktorer, fibrin osv kommer för att binda ihop blodplättarna som samlats till en stabilare plugg.

32
Q

Vad är Immunmedierad trombocytopeni (IMT)?

A

Påverkar den primära hemostasen.

Det är en Immunmedierad sjukdom och en blödningsrubbning.

Autoantikroppar mot trombocyter (Samma problem som IMHA, men ovanligare är IMHA) trombocyterna bryts ner och vi får ett för lågt trombocytantal.

 • Finns primär och sekundär form
33
Q

Kliniska sjukdomstecken vid immunmedierad trombocytopeni (IMT)?

A
 • Petekier/Echymoser (Slemhinnor, buk mm)
 • Epistaxis- näsblod, brukar vara dubbelsidig (men måste inte vara det)
 • Letargi, anorexi
 • Melena- mörkt blod i avföringen som tyder på en blödning tidigt i GI kanalen
 • Hematuri- hela erytrocyter i urinet (blod i urinen)
 • Ofta dålig prognos, ofta svårbehandlat
34
Q

Vad är viktigt vid provtagning av immunmedierad trombocytopeni (IMT)?

A
 • Viktigt att alltid dubbelkolla trombocytantal från hematologiinstrument
 • Provtagningen viktig för resultatet - Bra flöde, Blanda direkt, Stasa försiktigt(helst utan stas)
35
Q

Vad ser man på proverna vid immunmedierad trombocytopeni (IMT)?

A

Det vi ser på diagnostiken är ett lågt trombocytantal och eventuell anemi eftersom de blött mycket

36
Q

Behandling av immunmedierad trombocytopeni (IMT)?

A
 • Likt IMHA: dämpa immunsystemet! Kortison direkt och eventuell annan behandling
 • Förebyggande av blödning (tex gastroprotektiva läkemedel). Vi får små skador hela tiden, och eftersom trombocytpluggarna inte kan göras så kommer de fortsätta blöda och djuret blöder ut
 • Blodtransfusion men krävs särskilda blodprodukter - Trombocyterna ingår inte i vanliga blodprodukter, vi måste ha ett djur som kan ge blod direkt.
37
Q

Omvårdnad och monitorering av immunmedierad trombocytopeni (IMT)?

A
 • Relativt likt IMHA: kolla biverkningar av kortison osv
 • Viktigt med lugn och ro samt burvila- de får absolut inte slå i något!
 • Balans mellan monitorering och minimera blodprovstagning och helst annan diagnostik
 • Försiktighet vid hantering och injektion!! - Unvik så långt det går
 • Noggrann hygien i bur och av patient för att förebygga tex hudproblem - de står på immunnedsättande och har ökad risk för infektioner
 • Ge våtfoder då torrfoder kan ge skador på slemhinnan
38
Q

Vad är von Willebrands sjukdom?

A

Vanligaste medfödda blödningsrubbningen på hund! Ovanligt på katt. Påverkar den primära hemostasen

39
Q

Vad är von Willebrands faktor?

A

von Willebrands faktor (vWF) är en liten arm på trombocyterna som gör att de kan ta tag i varandra

40
Q

Vad är de tre typerna av von Willebrands sjukdom?

A
 • Typ 1: Normal vWF men i onormalt lågt koncentration (vanligast, de andra dör). Varje trombocyt har ex en arm.
 • Typ 2: Onormal vWF i onormalt låg koncentration. Trombocyterna har ex en arm som ser onormal ut
 • Typ 3: Uteblivet vWF. Inga armar =Trombocyterna kan inte hålla ihop
41
Q

Vilka drabbas av von Willebrands sjukdom?

A

Genetisk predisposition hos flera raser: Dobermann, Schäfer, Golden Retriever, Pudel, Shetland Sheepdog etc

 • Olika genetik hos olika raser, men ej könsbundet
42
Q

Kliniska sjukdomstecken av von Willebrands sjukdom?

A

Kan vara asymptomatiskt till att ge grava symptom, vanligast med icke spontana symptom (tex att man märker vid kastration, löp eller stick att det inte slutar blöda)

 • Onormal blödning vid ex Kirurgi, Löp, Direkt efter stick av ven( påverkar den primära hemostasen: den direkta avslutandet av blödningen sker inte)
 • Petekier, echymoser
 • Epistaxis (Näsblödning)
 • GI-blödning/melena
43
Q

Hur diagnosterar man von Willebrands sjukdom?

A
 • Mät vWF. Måste skickas utomlands
 • Man mäter hos tex Schäfer vWF i avelsprogram
44
Q

Behandling av von Willebrands sjukdom?

A
 • Desmopressin – ökar utsöndringen av vWF (enbart typ 1). Dock ej rekommenderat att behandla under längre perioder, man behandlar inför specifika saker, tex operation
 • Ev behandling med specifika blodprodukter (Men ingenting vi gör generellt sätt)
45
Q

Vad är Hemofili?

A

Påverkar sekunder hemostas. Ovanligt hos katt, vanligare hos hund

46
Q

Vad är A och B varianter av Hemofili?

A

Brist på olika koagulationsfaktorer för A (koagulationsfaktor VIII (8)) och B (koagulationsfaktor IX (9)) varianten. Olika raser påverkade av de olika varianterna. B är ovanligare.

47
Q

Vilka drabbas av Hemofili?

A
 • A variant: Predisponerade raser Schäfer(ingår i hälsoprogram), Golden retriever mfl
 • B: Flera raser drabbade
 • Könsbunden: Endast hanhundar visar kliniska sjukdomstecken
 • Recessivt anlag: Nedärvs på XY kromosomen, om du har ett friskt anlag så blir du inte sjuk
48
Q

Kliniska sjukdomstecken på Hemofili

A
 • Spontant uppkomna större hematom
 • Blödningar - Både yttre och inre, Blödningar i muskler och/eller leder kan orsaka hältor, försenade blödningar ( tex blodprovstagning och kirurgiska ingrepp.Ex när vi har stuckit i kärlet kommer allt funka fint, men efter en stund kommer trombocyterna märka att de inte binds ihop och släppa taget vilket resulterar i en blödning någon timme efter)
49
Q

Behandling av hemofili

A

Behandling är svårt! Vi kan inte få kroppen att göra de här koagulationsfaktorerna. Behandlas med understödjande och ev blodtransfusion

50
Q

Hur gör man provtagning för koagulationsanalyser

A
 • Använd citratrör (om vi inte ska titta på trombocyter, då används EDTA), viktigt med rätt mängd blod annars kommer det inte att funka
 • Använd om möjligt så grov kanyl som möjligt för att vi ska få så korrekta analyser som möjligt, se över hur mycket patienten blöder
 • Använd en ven som inte använts för provtagning eller injektion senaste dygnet (Annars finns risk att koagulation inom senaste dygnet påverkar resultatet)
 • Man kan även tex snitta i munslemhinnan och se hur mycket det blöder
51
Q

Omvårdnad vid ökad blödningstendens

A
 • Tryckförband på eventuella blödningar- hjälper koagulationen
 • Applicera tryck efter blodprovstagning
 • Försiktig hantering
 • Vila
 • Våtfoder för att förhindra blödningar i munslemhinnan
 • Undvik helst intramuskulära injektioner, s.c. är att föredra om möjligt
52
Q

Monitorering vid ökad blödningstendens

A
 • Blodprov (med hänsyn tagen till den ökade blödningstendensen)
 • Kontrollera slemhinnor och platser med tunn hud. Rita gärna kring blåmärken för att monitorera storlek
 • Statustagning med särskilt fokus på AT, HR + femoralpuls, andning, slemhinnor (HR kommer gå upp om vi har en anemi)
53
Q

Vad är Aortatrombos?

A

Trombbildning. Tromben ”fastnar” i kärl och täpper till blodflödet

54
Q

Vilka drabbas av aortatrombos?

A

Relativt vanligt hos katt, förekommer hos hund

55
Q

Orsak för aortatrombos?

A
 • Oftast bakomliggande hjärtsjukdom tex HCM (dilaterat vänster förmak och rörigt flöde) hos katt. Tromben bildas ofta i vänster förmak hos katt
 • Hos hund oftast på grund av onormal koagulation
56
Q

Kliniska sjukdomstecken vid aortatrombos?

A
 • Akut förlamning i ett eller flera ben (Oftast bakben eftersom tromben ofta åker bak i kroppen och stasar kärlen. Ibland är det båda benen då har tromben hamnat där försörjningen av blod till båda benen sker - Ridande aortatrombos - täpper båda kärlen till benen). Viktigt att komma ihåg detta på akuta hältor hos katt!
 • Smärta! - Mjölksyran kan inte transporteras bort
 • Avsaknad av femoralispuls i drabbat ben - Tydligt tecken om man känner i ena men inte andra
 • Drabbade ben är kalla
 • Ibland förekommer också tecken på hjärtsvikt
 • Andra tecken kan förekomma om annat kärl drabbat
56
Q

Kliniska sjukdomstecken vid aortatrombos?

A
 • Akut förlamning i ett eller flera ben (Oftast bakben eftersom tromben ofta åker bak i kroppen och stasar kärlen. Ibland är det båda benen då har tromben hamnat där försörjningen av blod till båda benen sker - Ridande aortatrombos - täpper båda kärlen till benen). Viktigt att komma ihåg detta på akuta hältor hos katt!
 • Smärta! - Mjölksyran kan inte transporteras bort
 • Avsaknad av femoralispuls i drabbat ben - Tydligt tecken om man känner i ena men inte andra
 • Drabbade ben är kalla
 • Ibland förekommer också tecken på hjärtsvikt
 • Andra tecken kan förekomma om annat kärl drabbat
57
Q

Diagnostik vid aortatrombos?

A
 • Klinisk undersökning
 • Blodprov från drabbat ben, laktatmätning(mäter mjölksyra, hur ansträngt det är?). Vanligtvis får man dock inte ut blod
 • Klipp klo i pulpan från drabbat ben
 • Ultraljud/doppler av kärl
58
Q

Behandling av aortatrombos?

A
 • Behandling av underliggande sjukdom
 • Smärtlindring!!!!
 • Ev kärlvidgande läkemedel
 • Trombolytisk behandling
 • Antitrombotiska läkemedel för att förebygga vidare trombbildning

Svårt att behandla, De flesta avlivas eftersom de har så himla ont, om man ser att de har risk för att få tromboliter kan man sätta in förebyggande läkemedel

59
Q

Omvårdnad av patienter med aortatrombos?

A
 • Administrera ordinerade läkemedel
 • Administrera ev. syrgas för att maximera syret om det inte är helt stopp
60
Q

Monitorering av patienter med aortatrombos?

A
 • Smärtbedömning! Använd smärtskala
 • Kontroll av femoralpuls
61
Q

Varför kan aortatrombos ses som ett djurskyddsproblem?

A

pga att det är så smärtsamt