Repruduktion hund och katt Flashcards

1
Q

Vad är Åldern för könsmognad hos honor?

A

Tik: runt 6-24 månaders ålder

 • Första löpningarna kan ha avvikande mönster
 • Tidigare hos småvuxna raser eftersom de måste ha nått en viss vikt innan
 • Vinthundar kan vara sena utan att det är onormalt, upp till 30 månader innan första löp

Honkatt: Första löpning; vid 4-21 månaders ålder (medel 9-10 månader)

 • Extrema fall med dräktighet < 4 månader finns beskrivna
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad är gränsen för avel på hanhund?

A

6 veckor

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

När är testiklarna på plats hos hanhunden?

A

Normalt på plats vid besiktning vid 8 v

Testiklarna ligger i buken vid valpens födsel. Kan vandra upp och ner till ca 6 månaders ålder, Kan alltså komma ner och sedan försvinna upp igen, gör detta tills Inguinalkanalen sluts.

 • Efter det är det förmodligen något problem om de inte vandrat ner än
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Hur utvecklas testikeln hos hankatten?

A

Hankatten föds vanligen med testiklarna i pungen. Kan vandra upp och ner till ca 6 månaders ålder. Taggar på penis börjar utvecklas vid ca 2 mån ålder och tillbakabildas efter kastration.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vad händer med hanen under puberteten?

A

Under puberteten stiger testosteronhalten i blodet: Testiklarna växer, Spermieproduktion sker, Hanhundar börjar lyfta på benet, Könsdrift

Testosteron påverkar hankattens utseende och beteende: Könsdrift, Tjock skinn, Hankattlukt på urinen, Urinmarkering, Vandringslust (händer att hankatter som går fritt försvinner vid könsmognad), Aggressivitet (slåss med hanar), Breda kinder hos vuxen intakt hankatt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hur ser tikens cykel ut?

A

Tiken är monoöstral (en ägglosnsing i taget). Löpningen (proöstrus och östrus) håller på i genomsnitt 18 dagar. Hon har 1-3 cykel per år.

proöstrus och östrus är när hon löper → Metöstrus/ diöstrus är när de har högt progesteron, håller på länge även om de inte blir dräktiga → Anöstrus- de är monoöstrala så varje cykel följs av en period med anöstrus (cykliskt) där reproduktionhormonerna ligger basalt och livmodern repareras från hormonpåverkan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

När är optimal fruktsamhet för hund? och varför är dom unika med detta?

A

Hunddjur har omogna oocyter vid ovulation. Bäst fruktsamhet 2-4 dagar efter ägglossning hos tik eftersom det tar två dagar för äggen att mogna i äggledaren. . Hos andra djurslag mognar äggen innan ägglossningen.

 • Spermier överlever dock ganska länge så parning innan leder ofta till dräktighet.

Tikar har lång fruktsam period. Om man parar sent efter LH- peak(ägglossning) kan det bli en liten kull eftersom äggen börjat dö

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vilken dag i löpningen sker ägglossningen?

A

Kan inträffa när som helst mellan dag 5 och 25 (ännu senare vid extremvariation). Det finns ingen bestämd dag i löpningen som sammanfaller med bästa parningsdag

Ofta någorlunda samma inom samma individ och ofta likheter i samma linjer av tikar. Men det kan variera mycket även inom individ.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vad är proöstrus?

A

förlöpning

 • Börjar när blodflytningen börjar (Dag 1 = 1:a dagen blodflytning observeras)
 • Vulvasvullnad - ödem i vulva
 • Beteendeförändringar
 • Feromoner
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vad är östrus?

A

Höglöpning

Den period då tiken accepterar parning

 • Varierar mellan individer, 2 dagar till > 3 v
 • Östrogen minskar, vulvasvullnaden minskar, vulva mjuknar
 • Intensivare östrustbeteende, kan upplevas som lite olydiga, ökat rymningsbeteende
 • Flaggar med svansen
 • Beteende är en oprecis indikator på fertiliseringsperioden, därför tar vi progresteronprov
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vad bekräftar man med vaginalcellutstryk?

A

Bekräftar höglöp med vaginalslemprov

Vaginalslemhinnan förändras cykliskt, och man kollar efter de cykliska förändringar i slemhinnan genom vaginallutstryck

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Hur ser vaginalcellutstryk ut vid anöstrus?

A

Anöstrus - tunn slemhinna, få och mindre celler

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Hur ser vaginalcellutstryk ut vid östrus?

A

Östrus - förhornade celler på ytan - cornflakesliknande

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Hur ser vaginalcellutstryk ut vid metöstrus/anöstrus?

A
 • Metöstrus/anöstrus? - slemhinnan stöts bort och vita blodkroppar kommer fram
 • Svårt att skilja på proöstrus och metöstrus och behövs då ett progesteronprov där progesteronprov visar högt i metöstrus och lågt i proöstrus
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vad innebär det att hunddjur har preovulatorisk luteinisering?

A

Unikt för hundar är att follilkkarna börjar bilda luteniserade celler före ägglossningen istället för efter när gulkroppen bildas. Framtill ägglossning följer de flesta tikarna samma kurva

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Hur går parningen mellan hundar till?

A

Parning hos hund börjar oftast med uppvaktning och lek

Parning hos hund delas in i två stadier:

 • 1:a stadiet: söker och börjar parning 1-2 minuter
 • övergång mellan 1:a och 2:a, hanen vänder sig om
 • 2:a stadiet; hängning, upp till 45 minuter
 • Dräktighet kan ske även utan hängning
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Vad är olika tecken på dräktighet

A
 • Ökad aptit
 • Rosa svullna spenar, katt från ca 3 v
 • Juvret blir större (från ca dag 40)
 • Bukförstoring (från ca dag 40)
 • Ibland en klar slemflytning ca 1 månad efter parning (tik)
 • Mjölk i juvret den sista veckan
 • Fosterrörelser efter 7 veckor

Samma (utom fosterrörelser) tecken kan ses vid skendräktighet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Vad finns det för olika dräktighetsdiagnostik och när ska man använda de?

A

underlättar planering och utfodring

Bukpalpation
- Fosterblåsor, lättare på katt än på tik
- Dag 17-35 katt
- Lättast dag 29-30 tik

Blodprov, Relaxin snabbtest
- Från dag 30 (kan få falskt negativa tidigare)

Ultraljud
- Rekommenderas från dag 28
- Dräktig, levande foster, man ser hjärtslag - Ultraljud är den säkraste och vanligaste metoden
- Ej kullstorlek eftersom man tittar på en liten del av buken i taget

Röntgen
- Dräktig
- Kullstorlek, fostren behöver vara ordentligt mineraliserade för att man ska se skeletten
- Rekommenderas från dag 56

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

När är tiken dräktig efter parning?

A

Dräktighetslängden beror på när tiken parades i relation till befruktningen

 • 57- 71 dagar från parning - Dräktigheten börjar vid befruktningen och inte vid parningen!
 • 65 dagar (63-67) från LH-peak
 • 63 dagar från ägglossning (61-65)

Man har alltså väldigt god hjälp av att veta när ägglossningen är!

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Vad händer vis skendräktighet?

A

drygt 2 månader efter löp kan prolaktin ge symptom på skendräktighet. Prolaktin ( laktationshormon) stiger när progesteronet sjunker. Ger laktation, juvertillväxt och modersbeteende. Detta resulterar i att vissa tikar visar tecken på skendräktighet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Symptom vid klinisk skendräktighet

A
 • Modersbeteende: Oro, Bäddar, Minskad aktivitet, Aggressivitet, Modersbeteende mot leksaker
 • Digivning: Juverförstoring, Mjölk i juvret
 • Snarare modersbeteende än dräktighetsliknande - Oftast 6-14 veckor efter löp
 • Svullna juver 9 veckor efter löp
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Omvårdnadsbehov vid skendräktighet

A

Det beror på hur påverkad tiken (ägaren) är

 • Normalt fysiologiskt tillstånd - Man tror att det är en rest från vargen där de hjälpte till med valparna
 • Konservativ behandling: Ta bort leksaker, Motion, Dra ner på foder
 • Förebyggande: kastration - Men inte under skendräktigheten då den kan bli förlängd och fördjupas
 • Medicinsk behandling som minskar prolaktin
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Hur fungerar Artificiell insemination på hund

A
 • Bara veterinärer med vidareutbildning och tillstånd från Jordbruksverket
 • Ca 1 % av kullarna i SKK
 • Färsk direkt, tex hane med skada som hindrar parning
 • Långa avstånd (kyld eller fryst sperma)
 • Spara gener till framtiden (spermafrysning)
 • Hundar som inte får till parning, Obs viktigt att utreda orsak. En del av dessa bör/får inte insemineras, vi ska inte avla på djur med dålig könsdrift eller onormala könsorgan - Bör inte avla på individer som inte fungerar normalt
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Hur fungerar honkattens cykel?

A

Honkatten är säsongsmässigt polyöstral = Kontinuerliga cykler året runt som styrs av ljuset

 • Finns en stor individuell variation, en del har ett löp per år och vissa löper flera gånger per år. Man kastrerar ofta inte bara för att förhindra dräktighet utan de har ofta tydliga symtom på löp.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Löpande honkatter symptom

A

Visar ofta tydliga symtom som: Stryker sig mot föremål och människor, Trampar med bakbenen, Rullar, Skriker, Kan börja kissa inne

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Normalt parningsbeteende, katt

A
 • Nackgrepp
 • Postcoital reaktion: Skrik- kan ibland vara det tydligaste tecknet på att parning skett, Avvisar hanen efter parning - Rullning, Tvättar sig
 • Multipla parningar- vilket de behöver göra för att framkalla ägglossning
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Vad innebär det att katten har inducerad ovulation?

A

Ovulerar ett dygn efter parning och Flera parningar kan behövas för att framkalla ägglossning.

 • Spontan ägglossning utan parning förekommer relativt ofta
 • Alla mogna ägg avlossas ungefär samtidigt
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Rådgivning vid kattparning

A
 • Oftast bäst att flytta honan till hanen så att hanen är i sitt territorium
 • Sära inte katterna före dag 3 i höglöpet
 • Gärna mer än en parning (minst 4) för att framkalla ägglossning
 • Kattungarna blir inte olika gamla om honan går länge med hanen alla mogna ägg avlossas ungefär samtidigt!
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

När når embryon livmodern, och när räknas de som foster, Katt?

A

Embryon når livmodern 6 dagar efter parning. Forster från dag 28 efter parning

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

När når embryon livmodern, och när räknas de som foster, hund?

A

Embryon i livmodern dag 9-10 efter ovulation. Fäster i endometriet runt dag 17-21 efter ovulation. Övergår från embryon till foster när organen är anlagda, foster dag 35 från fertilisering (ca dag 37 från ovulation)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Snabb initial fas i spermiedistribution

A
 • Deponering
 • Minskning av onormala spermier
 • Spolas av seminalplasman
 • Sammandragningar i livmodern
 • 25-30 sek- inom en minut
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Hur ser viktökningen ut vid dräktighet för katt?

A

Viktökningar: Viktökning orsakas av foster, fostervätska och ibland ökat hull

 • Katt har en Linjär ökning. De behöver mer energi tidigt- man kan börja med kattungefoder ganska tidigt i dräktigheten
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Hur ser viktökningen ut vid dräktighet för hund?

A

Viktökningar: Viktökning orsakas av foster, fostervätska och ibland ökat hull

 • Tikar ökar mest i slutet (ffa efter 5:e veckan). De behöver mer energi ffa i slutet- man kan byta till valpfoder succesivt i slutet
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Vad är viktigt att tänka på med fodret iom dräktighet och laktation?

A

Dräktighet och laktation är extra energikrävande stadier i tikens/honkattens liv. De ska inte vara feta vid parning eftersom detta kan inducera problem vid förlossning.

 • Välbalanserat foder. Inga extra tillskott behövs om kommersiellt foder är anpassat för dräktighet, Folsyretillskott kan minska frekvensen gomspalt i vissa hundraser (finns numera ofta i kommersiella foder)
 • I slutet av dräktigheten är honan trång i magen och behöver många små mål
 • Digivning - Den mest energikrävande fasen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Förlossningen delas in i tre stadier, vilka?

A
 1. öppningsstadiet: Förberedelse, livmodersammandragningar, cervix öppnas, fostret förs fram mot cervix
 2. Utdrivningsstadiet: Utdrivning, buksammandragningar (krystningar), fostret föds
 3. Efterbördsstadiet: Moderkakorna kommer ut. Blandat med stadie två
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

Hur kan man använda tempning för att avgöra om förlossningen är igång?

A

Rektaltemperaturen är ett bra tecken för att förlossningen är igång hos en tik. Tempa minst 2 ggr/ dag

 • 36,1-37,8 C (små raser lägre än stora)

8-24 h innan förlossning brukar tempen droppa(ca 1-3grader), bra att tempa innan så att man har koll på bastempen - Små raser droppar mer än stora

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

Vad händer under första stadiet i förlossningen?

A

1:a stadiet förbereder foster och förlossningsvägar för utdrivningsstadiet. Cervix öppnas, Myometriekontraktioner (livmoderna drar ihop sig) och djuret kan bli oroligt. Fostret lägger sig rätt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Duration på första stadiet i förlossningen

A
 • Tik 3-12 timmar (upp till 36 timmar)
 • Katt 2-12 timmar (dvs ungefär som tik)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

Symptom på 1:a stadiet i förlossningen

A

visar att förlossningen är på gång: Oro, Bäddar, Skakar, Hässjar (tik), Spinner (katt), Vill ”hålla tassen” eller dra sig undan (katt), Sänkning av kroppstemperaturen (tydligast tik), Ibland syns flytning med segt cervikalslem, ”Slemproppen går”, Kan ibland kräkas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

Moderkakan

A
 • Valpen/kattungen ligger i två ”påsar” med moderkakan som en gördel runt
 • Moderkakan sitter som en gördel runt fosterblåsan
 • Har en sonär placenta med marginalhematom
 • Föds ofta i amnion medan allantois spricker
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

Vad händer under andra stadiet i förlossningen?

A

Under andra stadiet drivs fostret ut

 • Öppen livmoderhals
 • Tryck när de kommer till cervix → Fergusons reflex → oxytocin → mer livmodersammansdragningar, Sammandragningar i livmodern (krystreflex)
 • Tryck i bäckenhålan → krystningar
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

Vad händer vid sammandragningar?

A

Synliga sammandragningar ‒ (bukkontraktioner)

 • Temperaturen har gått ner och upp igen
 • Allantochorion kan brista när fostret trycks fram, klar vätska – ”vattnet går”
 • Fosterblåsa syns
 • Fostret stöts ut
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

Vad innebär det att fosterblåsan spricker?

A

När fosterblåsorna spricker håller fostret på att drivas ut

 • Genomskinlig vätska
 • Allantois, men även amnion kan spricka
 • Säck eller ”bubbla” som hänger ut = allantochorion
 • Foster i födelsekanalen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

Vad är Tecken på andra stadiet?

A

(tyder på att fostret är i förlossningsvägarna)

 • Synliga bukkontraktioner
 • Fostervätska som har avgått
 • (Temperatur som sjunkit och vänt upp igen hos tik)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

Är det normalt att hund och katt föder med bakdelsbjudning?

A

Ja, Bakdelsbjudning är normalt hos hund och katt, men ryggen ska vara uppåt och benen utfällda

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
46
Q

Vad innebär grön flytning?

A

Grön flytning (brunröd hos katt) tyder på placentaseparation vilket den måste göra om förlossningen ska fortsätta

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

När ska man kolla upp gröna flytningar?

A
 • Under dräktighet kan det ibland bero på att ett eller flera foster har dött, man borde då åka in och kolla upp foster (ultraljud) och mamma
 • Under förlossning bör första valpen födas inom 1-2 timmar efter tecken på placentaseparation. Mellan valparna är det normalt att se gröna flytningar
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

När ska man kolla upp gröna flytningar?

A
 • Under dräktighet kan det ibland bero på att ett eller flera foster har dött, man borde då åka in och kolla upp foster (ultraljud) och mamma
 • Under förlossning bör första valpen födas inom 1-2 timmar efter tecken på placentaseparation. Mellan valparna är det normalt att se gröna flytningar
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

Vad är dystoki?

A

Dystoki=förlossningskomplikationer.

Är ett akut tillstånd

49
Q

Vad är risken för dystoki?

A

Risken för dystoki varierar med hundras: högre risk för brachycephala raser, dvärghundar, skotsk terrier, stora hundraser.

Risken för systoki varier med kattras: Små och stora kullar har ökad risk

 • Dystoki, medel = 8-14,6%
 • Kejsarsnitt, medel = 6-8%
50
Q

kattraser med högre risk för dystoki?

A

Brittiskt korthår, Siames/ oriental, Helig Birma, Abessiner/ Somali

51
Q

Kattraser med lägre risk för dystoki?

A

Norsk skogskatt, Maine Coon, Perser, Cornish Rex

52
Q

När bör djurägaren kontakta veterinär?

A

avgång av fostervätska: ingen unge efter: 2-4h

första synliga värken (buksammandragning) och inget händer: ingen unge efter 2-4h

starka värker: ingen unge efter 30min

intervall mellan valp/kattunge: ingen unge efter 2-3h (undantag honkatt som tar paus)

grön flytning innan någon valp har fötta: ingen unge efter 1-2h

temp har sjunkit: ingen unge efter 24-36h

temp har djunkit och stigit igen: sätt in åtgärd

1:a parningen(utan progesteromprov): upp till 72 dagar (om allt o.k och lungt)

ägglossning (progeseronprov) tik: 65 dagar (om allt o,k och lungt)

lågt progesteron (<6nmol/L) tik: Max 48 h

53
Q

Tecken på dystoki

A
 • Initialt starka värkar som avtar
 • Förlossning > 12 (24) timmar och ungar kvar
 • Onormal flytning (purulent, illaluktande, hemorrhagisk)
 • Symptom på systemisk sjukdom
 • Tecken på toxinemi (depression, svaghet, feber)
 • Nedsatt AT (livmoderomvridning, livmoderruptur…..)
 • Uppenbar orsak (inguinalbråck, vaginal tvärvägg…)
54
Q

Honkatt som tar en paus

A

Ska vara lugn och inte ha småvärkar!

Levande kattungar föds ibland upp till 48 timmar efter föregående kattunge

55
Q

Orsak till dystoki

A
 1. Maternala, orsaken hos modern Dominerar (>60%)
  - Värksvaghet vanligast
  - Övrigt; trångt bäcken (tidigare fraktur eller medfött), vaginal tvärvägg, livmoderomvridning,livmoderruptur
 2. Fetala, orsaken hos fostret
  - Fellägen och stora foster vanligast
  - Missbildningar och döda foster - De kan födas normalt men kan även skapa problem om de hamnar i fellägen och inte kan hjälpa till
56
Q

Vad ska man fråga över telefon vid rådgivning om förlossning?

A

Många viktiga frågor kan ställas redan på telefon

 • Parningsdag/dräktighetsdag
 • Ovulationsbestämning tik?
 • Eventuella tidigare valpningar/förlossningar
 • Rektaltemperatur (ffa tik), Tidpunkt för lägsta uppmätta temperatur?
 • Redan födda valpar/kattungar (tidpunkt)
 • Tecken på stadie II (tidpunkt): Fostervätska/synliga fosterhinnor, Krystningar, Rektaltemperatur som vänt ner och tillbaka upp
 • Allmäntillstånd
57
Q

Omvårdnad och förberedelser på kliniken vid dystoki?

A
 • Valpningsbädd med uppsugande material
 • Ett lugnt rum (inte bra med stress under förlossning)
 • Beredskap för att ta hand om valpar/kattungar
 • Beredskap för kejsarsnitt - 50-60% av dystokierna slutar med kejsarsnitt
 • Blodprov - Sätt PVK eftersom det kan vara bra att ha
58
Q

Akutella undersökningar vid dystoki?

A
 • Klinisk undersökning: Allmän och vaginal undersökning
 • Ultraljud: Lever valparna/kattungarna, Hjärtfrekvens
 • Röntgen: Hur många foster, Fellägen
 • Dräktig?

Fostren svarar på syrebrist med sänkt hjärtfrekvens

59
Q

Aktuella behandlingsalternativ vid dystoki?

A
 • Ingen åtgärd, avvakta - Veterinären bedömer att allt verkar normalt
 • Vaginal assisterad förlossning
 • Medicinsk värkförstärkande behandling
 • Kejsarsnitt
 • Ev. understödjande behandling beroende på allmäntillstånd
60
Q

Vad är symtom på Livmoderomvridning och livmoderruptur?

A
 • Symtom: Nedsatt AT, Förlossningen fortsätter inte som den ska
 • Kan ske sponant eller på grund av att mamman tex ramlat eller råkat ut för en olycka
61
Q

Vad innebär Livmoderomvridning och livmoderruptur?

A

Kan ge dystoki!

 • Ovanligt
 • Diagnos - laparotomi(buköppning), går inte att se tydligt utan att öppna buken
 • Leder till kejsarsnitt
62
Q

När gör man Kejsarsnitt?

A

(Kirurgi som metod för att få ut foster)

När vaginal förlossning inte är ett bra alternativ. Vanligt att dystokier slutar med kejsarsnitt hos hund och katt

 • God prognos om man inte väntar för länge
63
Q

Hur ska mammans temp vara efter förlossningen?

A

Kan ha lite högre temperatur i några dagar. Inte > 39,5C

64
Q

Hur ska den vaginal flytning vara efter förlossning?

A

Det är normalt med vaginal flytning efter förlossning

 • Lockieflöde 3-6 veckor tik (grön-svart → tegelrött → muköst, rosa)
 • Katt, serosanginöst flöde 2-6 dagar
65
Q

När bör tiken undersökas efter förlossning?

A

Omvårdnad kan behövas efter förlossning!

Bör undersökas om:

 • Onormal flytning; rent blod, illaluktande, varigt
 • Påverkat allmäntillstånd
 • Dålig omvårdnad av valpar/kattungar
 • Blodflytning > 6-8 veckor - Behöver inte alltid åtgärdas men kan vara bra att kolla up
66
Q

Hur vanligt är det med Livmoderframfall?

A

Ovanligt men akut

 • Oftast runt förlossning
 • Oftast hos katt
67
Q

Vad är metrit?

A

Livmoderinfektion efter förlossning

68
Q

Symtom på metrit?

A

Dålig omvårdnad från modern eller onormal vaginal flytning kan vara tecken på metrit

 • Feber, nedsatt AT, ful varig flytning, tar inte hand om valpar/kattungar
 • Snabbt insatt behandling viktigt - Måste in direkt vid minsta misstanke
69
Q

Vad är symtom på problem med digivning?

A

Oroliga eller onormalt trötta valpar/kattungar kan vara ett symptom på problem med digivning

 • Stört mjölknedsläpp
 • Ingen mjölkproduktion (Ganska ovanligt men kan ske efter kejsarsnitt, genetiskt eller liknande)
70
Q

Omvårdnad/rådgivning vid misstanke om att ungarna inte får mjölk

A
 • Lugna modern
 • Försök lägga till valpar/kattungar
 • Medicinsk behandling kan bli aktuell
 • Mjölkersättning - Bättre att sätta in detta i tid!
71
Q

Vad är mjölkstockning? symtom

A

Mjölkstockning är smärtsamt. Ingen infektion men svullna, spända juverdelar.

 • Smärta
 • Oftast de två bakre juverdelarna
72
Q

Rådgivning vid mjölkstockning

A
 • Lätt massage och urmjölkning, men inte för mkt för då stimuleras mer mjölkproduktion
 • Försök få valpar, kattungar att dia drabbade juverdelar (Om mamman tillåter, mamman kan vara väldigt öm)
 • Värmande omslag
 • Medicinsk behandling (Kabergolin) kan ges för att stoppa mjölkproduktionen om ungarna inte behöver/ska ha mjölken
73
Q

Vad är symtom på Mastit/ juverinflammation?

A
 • Bakterieinfektion
 • Svullen röd juverdel
 • Smärta
 • Missfärgad mjölk
 • Kan ha feber och nedsatt allmäntillstånd
74
Q

Rådgivning vid Mastit/ juverinflammation?

A

AKUT! - Ska åka in direkt vid misstanke

75
Q

Behandling vid Juverbölder/ nekroniserande mastit

A
 • Försiktig urmjölkning + lätt massage kan förebygga
 • Debridering, sårvård ev. mastektomi (man tar bort juveldelen)
 • Låta valparna dia? Valparna kan behöva avvänjas om tiken ex. får NSAID
76
Q

Vad är viktigt att tänka på med digivande katter och löp?

A

Digivande honkatter kan börja löpa (och bli dräktiga) - Plan för att förhindra ny dräktighet kan behövas

77
Q

Varför gör man en Kirurgisk kastration?

A

Förhindra fortplantning och fortplantningsrelaterade beteenden

Okontrollerad fortplantning är inte ett lika stort problem för hundar i Sverige som för katter.

Tillåtet att kastrera hundar och katter utan veterinärmedicinska skäl

78
Q

Vad innebär en Kastration?

A

Båda könskörtlarna avlägsnas: Äggstockar/ Testiklar

 • Kombineras ofta med hysterektomi(livmodern tas också bort) på hondjur
79
Q

Är det tillåtet att sterilisera hundar och katter i sverige?

A

Nej, Behåller gonaderna, gör djuret sterilt - (tex vasektomi, hysterektomi, blockering av äggledare). Det finns inga goda skäl att sterilisera i Sverige

80
Q

Vad rekomenderar man om kastration för katt?

A

Rekommendera kastration
- Honkatt: innan katten riskerar att bli dräktig
- Hankatt:
- Utekatt innan könsmognad (kan försvinna om utekatt)
- Innekatt, som ovan eller när katten börjar bli ”besvärlig”
- Avelskatt – när katten inte ska ha fler kullar

81
Q

Rekomendationer om kastration för Hund?

A

Boka in för rådgivning/diskussion och/eller Information på klinikens hemsida

82
Q

Fördelar med kastration

A

Minskar risken för vanliga sjukdomar hos tik och honkatt

Kastration eliminerar (nästan) risken för Livmoderinflammation( är en hormonell sjukdom)

Tidig kastration ger kraftigt minskad risk för juvertumörer

 • Tik: Före 1:a eller 2: löpet
 • Honkatt: Före 6 månader eller 12 månader
83
Q

Risker för kastration:

A

Kan ge inkontinens, pälsförändringar och övervikt

Tikar: 5-20% blir inkontinenta (Rasskillnader i risk)

Tikar och hanar: Mer underull (Rasskillnader)

Lättare att lägga på vikt (Rasskillnader, Könsskillnader, Artskillnader)

Rådgivning: Information och Foderrådgivning

ökad osäkerhet hos hundar (tikar och hanar): Ökad reaktivitet på ex höga ljud, okända föremål, främmande hundar, främmande människor

84
Q

Kan man kastrera en hund pga beteende?

A

Kastration ersätter inte träning, men kan underlätta i vissa fall.

 • Vilken typ av beteendeproblem?
 • Osäkerhet kan öka – kan leda till aggression
 • Aggression kan öka hos tikar
 • Kan ha positiv effekt vid viss typ av aggression hos hanar
85
Q

När rekomenderar man kastration på katt?

A

traditionell” ålder (6-7 månader)

Rekomendation är från lägst 4 månaders ålder (eller tidigare vid särskilda behov) – Den lägsta ålder då ett fullgott vaccinationsskydd kan förväntas

86
Q

Risker med tidig kastration katt

A

2- 4 månaders ålder. Ingen ökning av risker jämfört med ”traditionell” ålder (6-7 månader)

87
Q

Risker med tidig kastration hund

A
 • Inga ökade risker vid anestesi och kirurgi
 • Snarare minskad komplikationsfrekvens
  • Ev. ökad risk för inkontinens om < 4 månaders ålder
  • Ev. ökad risk för ledproblem, vissa tumörer och beteendeproblem (rädslor) om tidig kastration
 • Osäkert kunskapsläge idag
 • Rasskillnader och könsskillnader
 • Outvecklad (juvenil) vulva
 • Kastration före första löp (men även andra löpet) kraftigt minskad risk för juvertumörer
88
Q

Dubbelkolla inför kastration:

A
 • Är djuret friskt?
 • Katt: Kolla att rätt kön
  • Honkatt: dräktig?
  • Hane: Är båda testiklarna på plats i pungen (ej kryptorkid)?
89
Q

Kan en hane som blivit kastrerad föröka sig?

A

En hane kan efter kastrering ha några spermier kvar, så håll avskilt från löpande tikat/ kattor i minst 6 veckor- informera djurägaren!!

90
Q

Hemgångsråd efter kastration:

A

viktigt efter ett kirurgiskt ingrepp: Koll på operationssår, Stygntagning, Krage eller body, Katt inomhus tills sårläkning eller stygntagning, Ev. medicinering (smärtstillande), Hund försiktig motion (1 månad-tik, 2 veckor-hane) - Skriftligt!

91
Q

Omvårdnad vid komplikationer efter kastration

A
 • Blödning: Symptom kan vara bleka slemhinnor, svaghet, svag puls, hypotermi, synlig blödning, svullen blodfylld skrotum
 • Sårinfektion
 • Sårruptur (plockar bort stygnen), Kan även vara i muskellagret (bråck)
 • Svullnad runt stygnen är oftast normalt

Rådgivning: Åk in direkt om misstanke om komplikation!

92
Q

Vad är Medicinsk behandling/”kastration” ?

A

Medicinsk behandling kan vara ett reversibelt alternativ till kirurgisk kastration

93
Q

Vad kan man använda Medicinsk behandling/”kastration av Tik och honkatt?

A
 • Gestagen- preparat som har progesteronliknande effekter
 • Medroxyprogesteronacetat ( MPA)
 • P-piller
94
Q

Vad kan man använda Medicinsk behandling/”kastration av Hanhund och haniller:

A
 • Deslorelin (GnRH-analog)
 • ”kastrationschip”

(används ”off-label” även till andra kön, indikationer och djurslag än vad de är registrerade för)

95
Q

Biverkningar efter behandling med gestagener

A
 • Ökad aptit/vikt
 • Godartad juverförstoring (ffa katt) - kan blir dramatisk i storlek vilket kan leda till ex nekros
 • Juvertumörer, ökad risk
 • CEH(Cystisk Endometrierplasi), livmoderinflammation, sannolikt ökad risk
 • Diabetes mellitus OM djuret har en benägenhet för att få diabetes

Inte ett bra långsiktigt alternativ till kastration, kan vara ett bra alternativ för avelshonor som man vill pausa ett tag

96
Q

Vad är GnRH-analoger?

A
 • Har en initial stimulerande effekt. Ger utsöndrign av FSH och LH från hypofysen som stimulerar Sertoliceller och leydigceller och testosteron ökar initialt, men detta tröttar tillslut ut receptorerna och testosteronet sjunker efter ett tag.
 • Desloreli= långtidsverkande GnRH-analog, tröttar ut receptorerna i hypofysen.
 • Deslorelin är registrerat för hanhund
 • Deslorelin Implantat som sätts sc ger ofruktsamhet i 6 veckor upp till minst 6 mån (4,7 mg) eller 12 veckor till minst 12 månader (9,4 mg)
97
Q

Alternativ vid tjuvparning:

A
 • Låta valparna/kattungarna födas
 • Kastration direkt efter löp
 • Abortinduktion
  • Före eller efter dräktighetsdiagnos - Honan kanske inte blev dräktig
  • Färre och lindrigare bieffekter vid tidig abortinduktion
98
Q

Hur görs abortinduktion?

A
 • Aglepriston binder till progesteronreceptorerna och minskar progesteron
 • Används med försiktighet eller undviks av kvinnor i fertil ålder
 • Stora volymer, vanligt med reversibla svullnader
 • Dela upp stora volymer och massera
99
Q

Information till djurägare vid tjuvparning

A
 • Abortinduktion: Boka in när löpet är avslutat (alt. kastration?) eller Dräktighetsdiagnos (ca dag 28 med ultraljud) och behandla bara om dräktig.
 • Följ helst upp behandlingen med nytt ultraljud efter ca 10 dagar (dock tidigast dag 28)
 • Nästa löp kan komma tidigare (förkortat interöstrusintervall)
100
Q

Vad är exempel på Prostataproblem?

A

I prostatan omvandlas Testosteron via 5 alfa-reduktas till Dihydrotestosteron. Det är relativt vanligt med symptom från hundens prostata.

 • Benign prostatahyperplasi - förstorad prostata
 • Prostatit- Ascenderande eller hematogen spridning av bakterier
  • Infektion kan ge smärta, nedsatt AT, feber.
  • Kan vara mycket dåliga och i chock vid akut prostatit!
 • Plattcellsmetaplasi orsakas av östrogen.
  • Cystor
  • Abscesser
  • Tumörer (hopplös prognos)
101
Q

Ändrad struktur och storlek på prostatan kan leda till:

A
 • Tryck mot tarmen kan göra det svårt att defekera, krystar mycket, Platt avföring
 • Tryck mot nerver kan ge rörelsestörningar, smärta
 • Läckage av blod: Hemospermi, hematuri, droppar blod
102
Q

Vad påverkar risken för sjukdomar i prostata?

A

Risken för sjukdom i prostata påverkas av androgener

Lägre risk hos kastrater för Benign prostatahyperplasi, Prostatit, Akuta och Kronisk sjukdomar, Prostatacystor, Abscesser, Paraprostatiska cystor, Metaplasi (östrogen)

Högre risk hos kastrater för Neoplasi- Förändringar i prostatan hos kastrater är inte bra

Efter kastration minskar prostatas storlek snabbt. Testosteron beroende sjukdomar är ovanligt hos kastrater

103
Q

Diagnostiska metoder som kan vara aktuella vid prostataproblem

A
 • Rektalisering, man kan se om hunden ömmar, se om den är förstorad eller likande
 • Bilddiagnostik ffa ultraljud
 • Vävnadsprov, cystaspirat
 • Bakterieodling (aspirat, urin, prostatavätska)
 • Missfärgat ejakulat
104
Q

Vad är kryptorkism?

A

Kryptorkism innebär att inte båda testiklarna ligger i skrotum

 • Unilateral vanligast
 • Monorkism (avsaknad av testikel) mkt ovanligt
 • Slutlig diagnos vid 6 månaders ålder (hund och katt)

Kryptorkism är ärftligt. Det finns rasskillnader:
- Katt: Perser
- Hund: boxer, schäfer, engelsk bulldog, weimaraner, shetland sheepdog, dvärghundar mfl

105
Q

Kan kryptorkida hanar vara fertila?

A

Enkelsidigt kryptorkida hanar kan vara fertila, dubbelsidigt är sterila

 • Hormoner men inte spermier produceras i den retinerade testikeln
 • Man kan inte få testikeln att vandra ner med hormonterapi
106
Q

Vilka risker medför Kryptorkism?

A
 • Ökad tumörrisk för den retinerade testikeln hund (6-14% x)
 • Ökad risk för testikelomvridning (akut buk) - Kraftiga men diffusa symptom på buksmärta
107
Q

Råd till djurägaren vid kryptorkism

A
 • Avvakta diagnos tills 6 månaders ålder
 • Fundera över förebyggande kastration (osäker evidens)
 • Katt kastreras (hankattsbeteende är jobbigt)
 • Kontroll av testikel som är nere, om den krymper kan det bero på att den andra har en tumör
 • Avla inte - ärftligt
108
Q

Är det normalt med Sekretion från preputiet?

A

Ja, sekretion från preputiet är vanligt och oftast helt normalt.

Lite ”kladd” i förhudsmynningen hos var och varannan hanhund - inte onormalt eller kliniskt signifikant

109
Q

Vad är Balanposit?

A

förhudskatarr

110
Q

När behandlar man balanopostit?

A

Balanopostit (förhudskatarr) behandlas bara om besvär

Omvårdnad: Klipp pälsen runt preputiemynningen, Tvätta och skölj med milda antiseptika (NaCl-lösning, hibitanemulsion, ”förhudsrens”)

Behandlas veterinärt bara om kraftiga besvär - Underliggande orsak? (främmande kropp, atopi)

111
Q

Vad finns det för olika problem med förhud?

A
 • Phimos: Penis kan inte skaftas ut
 • Persisterande frenulum: Bindvävssträng mellan förhud och penis - Kan oftast enkelt klippas av
 • Paraphimos: Penis kan inte dras tillbaka - Förhuden stasar
 • Priapism: Persisterande erektion utan upphetsning- beror inte på könshormoner, Ofta underliggande problem (inflammation i ryggrad, tromber mm…)
112
Q

Vad är symtom av Trauma, penis

A

Blödning, Smärta, Svullnad

113
Q

Vad är viktigt att kolla vid trauma, penis?

A

Att uretra är hel så de kan kissa

114
Q

Behandling av trauma, penis

A

Behandling beroende på skada:

 • Konservativ
 • Revidering, suturering
 • Penisamputation

Bör komma in så fort som möjligt!!

115
Q

Vad kan Avvikelser i vulva innebära?

A

Avvikelser i vulva (”inrullad” vulva) kan ge vaginit och hudvecksdermatit

 • Behöver inte alltid ge problem
 • Omvårdnad, rengöring av veck
 • Kan öka vid tidig kastration vid juvenil outvecklad vulva + övervikt
 • Kan korrigeras kirurgiskt om kraftiga besvär

Svårigheter med parning kan bero på vaginala defekter som Förträngning, Tvärvägg

116
Q

Vad kan onormala flytningar innebära?

A

Onormala flytningar behöver oftast utredas.

 • Förlängd löpning: äggstockscystor, äggstockstumörer
 • Infektion: Vaginit, Pyometra
 • Under dräktighet: Infektion, Hotande resorption/abort
117
Q

Vad är Pyometra?

A

Infektion i livmodern. Livshotande och måste behandlas akut

Pyometra är en mycket vanlig sjukdom hos intakta tikar

Oftast i lutealfasen

118
Q

Kliniska tecken på pyometra?

A

(Infektion i livmodern.)

 • Vaginal flytning vanligast: Blodig, slemmig, varig
 • Ingen flytning vid stängd cervix Ofta allvarligare symptom
 • Depression
 • Anorexi
 • Polyuri/polydipsi (> 50% tik, inte så vanligt katt) Ibland feber (<50%)
 • Ibland diffust med otydliga symptom
119
Q

Rådgivning vid pyometra

A

(Infektion i livmodern.)

 • Bör åka in akut om minsta misstanke om pyometra
 • Vaginit behöver utredas, inte så akut, kan vara svårt att skilja från pyometra på telefon
 • Symptom på onormal löpning kräver utredning. Är inte så akut, men kan ibland vara svårt att skilja från pyometra på telefon
120
Q

Hur vanligt är sjukdomar i prostata hos katt?

A

extremt ovanligt