Kapittel 13 Flashcards Preview

UiO - Norsk Kurs > Kapittel 13 > Flashcards

Flashcards in Kapittel 13 Deck (111)
Loading flashcards...
1

omtrent

about

2

en innbygger

an inhabitant

3

klostre

monastery

4

en fange

a captive

5

ransmenn

ransacking

6

å frakte

to transport

7

handel

trade

8

å oppdage

to discover

9

å danne

to establish

10

et rike

an empire

11

særlig

especially

12

kunnskap

knowledge

13

tvang

force

14

hellig

holy

15

imot

talk back

16

makt

power

17

å svekke

to weaken

18

å overleve

to survive

19

å forsvinne

to disappear

20

å tape

to loose

21

en taper

a looser

22

å samle

to collet

23

å oppløse

to dissolve

24

å bygge på

built on the basis of

25

forhold

condition

26

videre

further

27

overfalle

to jump someone

28

vare

product

29

rikdom

wealth

30

bonde

farmer