Kapittel 2 - Samliv og Ekteskap Flashcards Preview

UiO - Norsk Kurs > Kapittel 2 - Samliv og Ekteskap > Flashcards

Flashcards in Kapittel 2 - Samliv og Ekteskap Deck (122)
Loading flashcards...
1

skilsmisse

divorce

2

barndom

childhood

3

barneoppdragelse

the upbringing of a child

4

å oppdra

to upbring

5

å svare

to answer

6

enig

agree

7

skal være kloke

should be wise

8

klok

wise

9

å lukke

to close

10

nødvendig

necessary

11

så lett

so easy

12

skulder

shoulder

13

tatovering

tattoo

14

bør

should

15

ikke helt

not qiote

16

forskrekket

shocked

17

innrømme

admit

18

forresten

btw

19

ellers

otherwise

20

å overlate

to leave something something/someone to someone else

21

vanlig

usual

22

vanligvis

usually

23

grunnleggende

basis

24

skap

cupboard

25

ekte

real

26

selv om

even though

27

desto tidligere

the earlier

28

desto senere

the later

29

egentlig

actually

30

bryggery

brewery