Kapittel 5 - Innvandring og Utvandring Flashcards Preview

UiO - Norsk Kurs > Kapittel 5 - Innvandring og Utvandring > Flashcards

Flashcards in Kapittel 5 - Innvandring og Utvandring Deck (35)
Loading flashcards...
1

stemning

environment

2

en årsak

a cause

3

arbeidstillatelse

working permit

4

selvfølgelig

of course

5

forigårs

2 days ago

6

innkalt

called in

7

sagt

said

8

usikker

unsure / uncertain

9

forresten

by the way

10

å komme innom

to step by

11

vant til å

used to

12

mål

goal

13

imidlertid

however

14

drakter

outfit (e.g. like the soccer player's T-shirts

15

en innbygger

an inhabitants

16

å ølte

to increase

17

kraftig

powerful

18

arbeidstakere

workers

19

ufaglærte

people without udanning

20

likevel

anyway

21

borgere

citisens

22

arbeidstillatelse

working permit

23

ensformig

monotonous

24

slo seg ned

settled down

25

tilstrekkelig

sufficient

26

til og med

even

27

mangel av

lack of

28

skikkene

rituals

29

europeer

european

30

leid

rented