Kapittel 6 - Kultur og Tradisjoner Flashcards Preview

UiO - Norsk Kurs > Kapittel 6 - Kultur og Tradisjoner > Flashcards

Flashcards in Kapittel 6 - Kultur og Tradisjoner Deck (114)
Loading flashcards...
1

et opptog

a parade

2

en bydel

part of town

3

å konkurrere

to compete

4

en forestilling

an exhibition

5

å vinne

to win

6

forberedelser

preparations

7

en gård

a farm

8

plassert

placed

9

fjøs

a farmhouse

10

å passe på

to watch over.....

11

å hogge

to cut down

12

å pynte

to decorate

13

å bære

to carry

14

å lukte på

to smell something

15

god jul

merry christmas

16

en tanke

a thought

17

å påvirke

to influence

18

å oppdage

to discover

19

å nå

to reach

20

et mannskap

a crew

21

å seile

to sail

22

imidlertid

however

23

å komme fram

to arrive

24

ferd

travel

25

et telt

a tent

26

utmattelse

exhaustion

27

likestilling

equality

28

å kjempe

to fight for

29

å danne

to make

30

å bli lagt merke til

to be noticed