Kapittel 7 - Skole og Utdanning Flashcards Preview

UiO - Norsk Kurs > Kapittel 7 - Skole og Utdanning > Flashcards

Flashcards in Kapittel 7 - Skole og Utdanning Deck (20)
Loading flashcards...
1

skaffe seg

to obtain

2

vurdere

assess

3

for å

in order to

4

å slippe

to let go

5

utfordring

challenge

6

i det siste

recently

7

tilsvarende

mean the same thing

8

å legge vekt på

emphasize

9

foreslå

suggest

10

nyttig

useful

11

sag

saw

12

satsing

to go for it!!

13

i overkant av

a bit more than

14

holde seg unna

stay away

15

å likne på

to resemble

16

stadig

constantly

17

bråk

noise

18

du har rett

you're right

19

du tar feil

you're wrong

20

evne

capability