Kapittel 3 - Bolig, Økonomi og Miljø Flashcards Preview

UiO - Norsk Kurs > Kapittel 3 - Bolig, Økonomi og Miljø > Flashcards

Flashcards in Kapittel 3 - Bolig, Økonomi og Miljø Deck (81)
Loading flashcards...
1

utgifter

expenses

2

boutgifter

living expenses

3

boligforhold

living relationship

4

visning

showing

5

tydligvis

apparently

6

gal

crazy

7

råd

advice

8

å planlegge

to plan

9

orker ikke

don't have energy

10

lenger

any more

11

en regning

a bill

12

strøm

electricity

13

unødvendig

unecessary

14

å abonnere

to subscribe

15

støvsuge

to vacume

16

å pusse opp

to renovate

17

en rolig dag

a calm day

18

å bære

to carry

19

verksted

mechanic

20

ser ikke ut

looks aweful

21

dessuten

besides

22

på jakt

on the hunt

23

lei av

tired of

24

lei seg

sad

25

boligannonse

housing announcement

26

visning

showing / open house

27

skillelige

real

28

imidlertid

however

29

heis

elevator

30

nabolaget

neighborhood