Kapittel 4 - Mat og Helse Flashcards Preview

UiO - Norsk Kurs > Kapittel 4 - Mat og Helse > Flashcards

Flashcards in Kapittel 4 - Mat og Helse Deck (75)
Loading flashcards...
1

jeg tuller

I'm kidding / joiking

2

å oppdra

to upbring

3

å svare

to reply

4

en KLOK mann

a WISE man

5

å lukke

to close

6

nødvendig

necessary

7

så lett

so easy

8

å forsøke

to try

9

forgjeves

for nothing

10

å nekte

to refuse

11

gå forbi

to walk past

12

nemlig

that is

13

forskning

research

14

skal til

needed

15

betydelig

considerable

16

å utgjøre

to make up (e.g. Canada makes up a big part of North America)

17

forrett

appetizer

18

hovedrett

main dish

19

å tilberede

to prepare food

20

verdi

value

21

forbruk

consumption/usage

22

å legge på seg

(to put on onself) = to gain weight

23

å bevege

to move

24

å unngå

to avoid

25

å utvikle

to develop

26

å ødelegge

to destroy

27

likevel

anyways

28

svært

very

29

gjennomsnitt (or only "snitt")

average

30

en grunn

a reason