KG/13/b Flashcards Preview

Kunstgesch & CG Ancien Regime > KG/13/b > Flashcards

Flashcards in KG/13/b Deck (12):
0

Welke modus/zuilenorde werd gekozen voor sultanspaleis Istanbul, halverwege 19e eeuw?

Korinthische orde ivm hoge status van het gebouw

p140 syll

1

Petit Trianon is een voorbeel van welke twee ontwikkelingen?

- eenvoudige rechthoekige doosvorm (Durand)
- decoratie Louis XIV elementen is breuk met Vitruviaanse theorie

2

Wat is primaire uitgangspunt van architectonisch ontwerp volgens Durand?

Niet harmonie (symmetria, Vitruvius) maar spaarzaamheid in fin middelen, materiaal, vormen.

3

Hoe benaderde Durand de herkenbaarheid van gebouwen, met het verlaten van de Vitruviaanse architectuurtheorie?

Hij ontwierp voor elk type gebouw een eigen herkenbare compositie van identieke bouwelementen

p140 syll

4

Waardoor was ontwerptheorie Durand zo invloedrijk?

Zijn geschriften vormenden cursusmateriaal aan Ecoles Polytechniques, de belangrijkste bouwkundescholen in Fr en Eur vasteland.

p141 syll

5

Welk gebouw stond model voor Koenigsbau van Von Klenze? Waarom?

Palazzo Pitti in Florence. Nationale Duitse architectuur werd later aangevuld met Italiaanse stadspaleizen uit It. Renaissance. Gaat hier net als bij Griekse oudheid om hoogstaande cultuur waaraan Dtsl zich wilde spiegelen

6

Beschrijf teruggrijpen op gotiek in Engeland in 18e en 19e eeuw; afzonderlijk van elkaar

18e eeuw: algehele gotische mode (zie ook gothic novel, griezelen)
19e eeuw: wat diepgravender affiniteit en identificatie met middeleeuwen.

7

Welke invloed had architect Pugin op Engelse gotiek in 19e eeuw?

Middeleeuwse maatschappij was superieur aan maatschappij van dat moment, geloofde hij (eva). Daarom was gotische architectuur ook superieur. Gotiek werd meest toegepaste stijl en nationale bouwstijl in Engeland.
Pugin geloofde ook dat middeleeuwse gotiek een betere samenleving tot gevolg zou hebben; dat werd nietj overgenomen.

8

Welke (niet strikte) classificatie van verschillende historiserende stijlen, gerelateerd aan de functie van gebouwen, is in de 19e eeuw ontstaan?

* Classicistisch (Vitruviaans!)
- Korinthisch (representatieve overheidsgebouwen)
- Ionisch (musea, theaters, opera, scholen, bibl)
- Dorisch (bank, station, palais de justice, markthallen, fabr)
* Romaans (kazernes e.a. militaire geb, stadspoorten)
* Gotisch (kerk, klooster, zkh, liefdadigheidsgeb)
* Renaissancistisch (stadspaleizen, stadshuizen)
* Egyptisch (begraafplaatsen)

9

Welk gebouw in de Wiener Ring wijkt af van de stijlclassificatie op p 309?

Het Stadhuis. Dat is gotisch/spitsbogenstijl en had volgens de classificatie renaissancistisch moeten zijn.

p142 syll

10

Waarom noemt de auteur Crystal Palace stijlloos?

Omdat aan de architectuur en decoratie historiserende elementen ontbreken.

p142 syll

11

Er ontbreekt in het boek een kenmerk van 19e eeuwsehistoriestukken, dat in een museum direct opvalt. Welk?

Het enorm grote formaat waarmee een bepaald standpunt luid en duidelijk in een grote ruimte om aandacht vragen.