Kjerneord: Norske dialekter Flashcards Preview

Norsk Februar > Kjerneord: Norske dialekter > Flashcards

Flashcards in Kjerneord: Norske dialekter Deck (27):
1

målform/en

variant av et språk

2

å utvikle

v1, to develop, evolvere (v2)

3

sammenliknende

comparable

4

innsamlet

collected, adj i pf pt: samle inn

5

å forsterke

v1, å gjøre sterkere

6

å bidra

v., to contribute, -dro -har dratt
å gi til / med noe

7

fødselsrate/n

birthrate, proporsjon av nye barn

8

byllepest/en

Bubonic plague

9

forhold/et

conditions, det man må jobbe under

10

filisofisk hovedretning/en

philosophical principal direction

11

innflytelse/n

influence
å holde makt over et valg

12

befolkningsvekstrate/n

population growth rate
økende antall mennesker

13

å avta

v., to decrease, become weaker -tok har -tatt
å bli mindre, svakere
to be a consumer of

14

å minke

v1, to decrease, go down
å bli mindre, gå nedover
Å minke på farten

15

å minske

v1, to diminish, reduce
å gjøre mindre, redusere

16

å omfatte

v1, to include, comprise
å inkludere, gjelde

17

å kjennetegne

v1, to characterise, describe
å karakterisere som beskrivelsea

18

hverdagsspråk/et

colloquial language
representerende daglig språk

19

å sammenfatte

v1, to summarize
gi et sammendrag

20

å oppsummere

v2, to summarize, to add up
å sammenfatte, å legge sammen

21

å begrense

v1, to limit, restrict
å kontrollere, å redusere

22

å avgrense

v1, to limit, demarcate
å skille ut med grenser, å definere

23

å hemme

v1, to hinder
å holde tilbake

24

variert

varied, diverse

25

høytid

formell el. gammeldags

26

hoved-

principal ______

27

dagligdags, hverdags-

colloquial