SPS12: Næringsliv og arbeid Flashcards Preview

Norsk Februar > SPS12: Næringsliv og arbeid > Flashcards

Flashcards in SPS12: Næringsliv og arbeid Deck (85):
1

på midten av 60-tallet

in the middle of the sixties

2

å lete etter

look for v2

3

å delta

v., to participate -tok har -tatt

4

se mørkt ut

look bad

5

å bore

v1, drill

6

dyp

deep

7

hull/et

hole

8

pakke sammen

pack up

9

å hende

v2, happen, take place, befall

10

at dette skulle hende meg!

that this should happen to me!

11

oljefelt/et

oilfield

12

fra første stund

from the beginning

13

kontroll/en

control

14

virksomhet/en

activity, business, industry

15

i tillegg

in addition

16

aksje/n

share, stock

17

tillatelse/n

permission, permit

18

konsesjon/en

concession

19

å eksportere

v2, to export

20

eksport/en

export

21

å utgjøre

v., -gjorde har -gjort to make up, constitute

22

milliard/en

billion

23

fond/et

fund

24

å plassere

v2, to place, put

25

gass/en

gas

26

oljeplattform/en

oil platform

27

landsby/en

village

28

isolert

isolated

29

brannstasjon/en

fire station

30

helikopter/et

helicopter

31

tekniker/en

technician

32

å sørge for

v1, to see to

33

elektronisk

electronic

34

utstyr/et

equipment

35

i orden

all right, in order

36

avansert

advanced

37

tida går med til

time is spent

38

å kontrollere

v2, to control, check

39

sikker

secure, safe

40

jobbe skift

work shifts

41

å fungere

v2, to work, function

42

på land

on land

43

å organisere

v2, to organize

44

å nekte

v1, to refuse

45

medlem/met

member

46

kontingent/en

membership fee
avgift for medlemskap

47

å forbedre

v1, to improve

48

å forhandle

v1, to negotiate

49

lønnsnivå/et

level of wages

50

gi råd

give advice

51

støtte/n

support

52

turisme/n

tourism

53

eksportnæring/en

export industry

54

tørrfisk/en

stockfish

55

oppdrettsanlegg/et

fish farm

56

basseng/et

pool

57

å mate

v1, to feed
å gi mat til noen

58

å havne

v1, to end up
å havne i
havne på hodet

59

når det gjelder

when it comes to

60

å gjelde

v., gjelder, gjaldt, har gjeldt
to apply to, concern

61

næringsvei/en

industry

62

reiseliv/et

travel industry

63

fiskenæring/en

fishing industry

64

turist/en

tourist

65

å oppleve

v3, to experience

66

fjellklatring/en

mountain climbing

67

hvalsafari/en

whale safari

68

nordlys/et

northern lights

69

rorbu/a

fisherman's hut

70

å overnatte

v1, to spend the night

71

fagforening/a

labor union

72

ansatt

employed

73

uenighet/a

disagreement

74

LO fagforening

Landsorganisasjonen

75

YS fagforening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

76

Unio fagforening

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Akademikerne

77

utdannede

educated - bestemt perfektum partisipp

78

gasskraftverk/et

gasworks

79

utvinning/en

extraction

80

å utvinne

v., utvant har utvunnet, to extract
å ta ut

81

å utgjøre

v., utgjorde har utgjort, to constitute, amount to, make up

82

å opprette

v1, to establish, found

83

sikkerhet/en

safety, security

84

deretter

subsequently, thereafter

85

spenning/a

excitement