SPS12: Næringsliv og arbeid del 2 Flashcards Preview

Norsk Februar > SPS12: Næringsliv og arbeid del 2 > Flashcards

Flashcards in SPS12: Næringsliv og arbeid del 2 Deck (55):
1

industri/en

industry

2

Akers mekaniske verksted

Aker's shipyard

3

skip/et

ship

4

konkurranse/n

competition

5

for godt

permanently

6

å handle

v1, to shop

7

kjøpesenter/et

shopping center

8

å illustrere

v2, to illustrate

9

å konkurrere

v2, to compete

10

tjenesteytende næring

service industry

11

ha behov for

need

12

teknologi/en

technology

13

produkt/et

product

14

forsker/en

researcher

15

konsulent/en

consultant

16

produkt/et

product

17

reklame/n

advertisement

18

markedsføring/en

marketing

19

å satse på

v1, to concentrate on, invest in

20

å etablere

v2, to establish

21

varehandel/en

trade, retailing

22

utleie/n

letting, renting

23

restaurantbransje/n

restaurant sector

24

å styre

v2, control, regulate

25

livsstil/en

lifestyle

26

drive en bedrift

run one's own business

27

leve av

live off (of)

28

trekke folk

attract people

29

å markedsføre

v2, to market, promote

30

næringsstruktur/en

industrial sector

31

primærnæring/en

primary industry

32

sekundærnæring/en

secondary industry

33

å utnytte

v1, to exploit, use

34

energi/en

energy

35

vannkraft/en

hydro-electric power

36

foss/en

waterfall

37

mineral/et

mineral

38

tertiærnæring/en

tertiary industry

39

tjeneste/n

service

40

offiser/en

officer

41

tilbakegang/en

backlash

42

kvartærnæring/en

quaternary industry

43

eksempel/et

example

44

imidlertid

however

45

hver fjerde arbeidstaker

each fourth worker

46

å ytre

v1, to express, say

47

å yte

v1, to do, give
jeg skal yte mitt beste

48

innenfor

within

49

hverdag/en

workday

50

SSB statistisk sentralbyrå /et

central statistics bureau

51

næringsstruktur/en

industry structure

52

fram til begynnelsen av

up to the start of

53

kelner/en

waiter

54

de fleste av oss

most of us

55

Jeg regner med at

I assume that...