SPS14: Om menneskerettigheter og likeverd del 2 Flashcards Preview

Norsk Februar > SPS14: Om menneskerettigheter og likeverd del 2 > Flashcards

Flashcards in SPS14: Om menneskerettigheter og likeverd del 2 Deck (55):
1

å variere

v2, to vary

2

selvrespekt/en

self respect

3

indre

inner

4

redsel/en

fear, horror
Frykt-fear, anxiety

5

autoritet/en

authority

6

medfødt

inborn, innate

7

å forme

v1, to shape

8

forbilde/t

model, ideal

9

autoritær

authoritarian

10

utestenging/a

exclusion

11

å utvikle seg

v1, to develop

12

individ/et

individual

13

gå på tvers

be contrary to, collide with

14

å regne som riktig

v1, to consider to be right

15

å bryte

v., bryter, brøtt har brutt
tå break

16

konvensjon/en

convention

17

dikter/en

poet, writer

18

stykke/t

play

19

skuespill/et

play

20

falsk

false

21

skrive falskt

forge a signature

22

konvensjonell

conventional

23

skandale/n

scandal

24

karriere/n

career

25

underskrift/en

signature

26

i hemmelighet

in secret

27

fremfor alt

before everything else, as top priority

28

først og fremst

first and foremost

29

skuffet

disappointed

30

i et nytt lys

in a new light

31

stivnet uttrykk

fixed, frozen expression

32

engstelig

worried

33

oppgjør/et

settling of accounts

34

påfallende

striking, strange

35

falle en inn

occur to (someone)

36

samfulle

whole, all of

37

idelig

ever, continually

38

å innvie (deg i)

v1, involve (you in)

39

bekymring/a

worry

40

komme til bunns i

get to the bottom of

41

øve urett

act unfairly, do wrong
(Mot noen)

42

å skjule

v2, to hide

43

dukke/a

doll

44

uforstyrret

unperturbed

45

å innrette

v1, to arrange, order, settle

46

fra hånden og i munnen

from hand to mouth

47

gjøre kunster

play tricks, entertain

48

gjøre synd

act sinfully

49

være skyld i

be guilty of

50

urimelig

unreasonable

51

lykkelig

happy

52

lystig

Lively, merry

53

lekestue/a

doll's house

54

liksom

just as

55

fornøyelig

amusing