Klinická psychologie Flashcards Preview

Přijímačky > Klinická psychologie > Flashcards

Flashcards in Klinická psychologie Deck (21)
Loading flashcards...
1

Anxiolotika

Benzodiapezipiny (pacienti s dlouhodobou úzkostí - AD). Posilují ihibiční účinek GABA (hlavní inhibiční hormon)

2

Příklad anxiolotik

Diazepam, Rivotril, Rohypnol, Lexaurin

3

Nežádoucí účinky anxiolotik

Sedace, ospalost, únava, závratě, pády

4

Indikace anxiolitik

úzkostné stavy, insmonie, spastické poruchy, epilepsie, odvykací stavy, premedikace a sedace u menších chirurgických zákroků

5

Psychické účinky anxiolotik

anterográdní amnézie, narušení kognitivních funkcí (lehké výpadky paměti, problémy se soutředěním...), odtlumení agresivity, riziko závislosti

6

Rebound anxieta

Po vysazení anxiolotik remise s mnohem větší intenzitou než na počátku

7

Účinky hypnotik

navozují spánek, při větších dávkách sedaci, prodlužují spánek, urychlují usnutí, snižují počet probuzení přes noc

8

Typy hypnotik

I. generace - zejména barbituráty II. generace - benzodiazepinová hypnotika (nejčastjěí) III. generace - Z hypnotika - navozují přirozenější spánek, mají rychlý nástup, nevyvolávají kocovinu, nejsou návykové

9

Příklady hypnotik

Levanxol, Hypnogen, Sonata

10

Účinky psychostimulancií

zvyšují vigilitu vědomí a koncentraci katecholaminu v CNS

11

Indikace psychostimulancií

narkopelsie, porucha aktivita a pozornosti (zláštní předpis a zvýšená kontrola)

12

Nežádoucí účinky psychostimulancií

nespavost, nechutenství, tychkardie, hypertenze, sucho v ústech, mydriáza

13

Psychické účinky psychostimulancií

zvýšená iritabilita, úzkost, provokace psychózy

14

Účinky neuroprotektiv

chrání neurony před poškozením, zrychlují metabolismus a zvětšují průtok krve; pozitivně ovlivňují kognitivní funkce

15

Typy neroprotektiv

  1. nootropika - upravují kvalitativní a kvantitativní poruchy vědomí
  2. vazodilatancia - zlepšují prokrvení a snižují srážlivost
  3. antioxidancia - chrání buňky před oxidačním procesem (používají se neurodegenerativní chorob s nejasným účinkem - vitamín E, C)
  4. antagonisté glutamátových receptorů -u poruch paměti a učení
  5. kognitiva - zvyšují dostupnost acetylcholinu v CNS

16

Účinky AD

působí na patologicky pokleslou náladu a další příznaky depresivního syndromu.

inhibice monoaminooxydiázy (IMAO)

existuje více než 40 preparátů

17

I. generace AD

objevena zcela náhodně - zvýšení dostupnosti serotoninu a norardrenalinu (re-uptake)

18

II. generace

heterocyklická AD

dnes se moc nepoužívají, nemají antichelrgní účinky

19

III. generace AD

hlavní zástupci jsou preparáty specifických inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu SSRI

Deprex, Prozac, Zolof, Citalec

mohou předepisovat i lékaři prvního kontaktu

20

IV. generace AD

nová AD

zvyšují dostupnost serotoninu a noradrenalinu bez významného účinku na receptory a snižují vedlejší účinky

Effectin, Esprital

21