L4 : Nederlandse rechtsmacht Flashcards Preview

Inleiding Strafrecht > L4 : Nederlandse rechtsmacht > Flashcards

Flashcards in L4 : Nederlandse rechtsmacht Deck (19)
Loading flashcards...
1

Wat is vervolgbaarheid?

Heeft het zin dat het NL strafrechtelijk handhavingssyteem in een bepaald geval in werking treedt.

2

Wat is nederlandse jurisdictie?

of de nederlandse rechtsmacht bevoegd is.

3

Territorialiteitsbeginsel?

De NL strafwet is van toepassing op elke gedraging binnen Nederland (ongeacht gepleegd door wie) art 2 SR

4

Vlagbeginsel?

Het NL strafrecht geldt ook buiten NL aan boord van een NL schip of vliegtuig; art 3 Sr;
Verdere uitbreiding is mogelijk maar alleen voo bepaalde delicten Art 4 sub 7 Sr

5

Personaliteitsbegeinsel?

Art 5 Sr: NL strafrecht volgt Nederlanders waar ze ook gaan --> actief nationaliteitsbeginsel.
Reden: NL levert in principe geen onderdanen uit

6

Wat gebeurt er door het niet uitleveren?

- Moet in buitenland strafbaar zijn
- Moet in NL strafbaar zijn --> dus dubbele strafbaarheid
- Straf uitzitten in NL

7

Domicliebeginsel?

Vaste woon - of verblijfplaats van de dader is beslissend. Alleen van toepassing bij misdrijven ihkv mensenhandel; art 5a Sr

8

Noem 2 uitbreidingen van het personaliteitsbeginsel.

art 6 Sr: ambtsmisdrijven NL ambtenaren, bv op een ver consulaat;
art 7 Sr: zeelieden van een NL schip (buiten boord, aan boord geldt NL strafrech ogv art 3 Sr

9

Noem 2 uitbreidingen van het NL strafrecht

art 4Sr:
- beschermingsbeginsel (passief nationaliteitsbeginsel) ; dit geldt voor buitenlanders voor misdrijven in het buitenland begaan ( Voor nederlanders geldt het beschermingsbeginsel):
- tegen belangen van de NL staat (dus geen particuliere belangen)
- mensenhandel
- zedenmisdrijven

Universaliteitsbeginsel (art 4 sub 5 & 6) breidt de NL rechtsmacht uit voor een aantal misdrijven:
- zeeroverij
-meineed voor een internationaal gerecht

10

Hoe is de toepassing van het universaliteitsbeginsel geregeld?

In de wet op basis van een verdrag

11

Uitzonderingen op het universaliteitsbeginsel?

art 8 Sr: volkenrechtelijke uitzonderingen zoals immuniteit van ambtenaren

12

op welke grond kan een misdrijf in het buitenland door een buitenlander begaan het NL strafrecht van toepassing zijn.

Alleen op grond van het beschermingsbeginsel of van het universaliteitsbeginsel
En voor Nederlanders met een bijzondere belang voor de NL staat, bv de koningin (art 92 92)

13

Wat is de 'Leer van het instrument'?

Rechtsvraag: Kan voor art 2 Sr de plaats van het delict een andere zijn dan de plaats waar de handelende dader zich bevindt?
Antwoord HR (Azewijnse Paard): Ja de plaats waar de dader door middel van een instrument werkzaam is.

14

Als op grond van art 2-8 Sr het nederlands strafrecht van toepassing is, betekent dat ook dat er processueel kan worden opgetreden?

Nee: opsporingsmacht stopt in beginsel bij de grens

15

Zijn daar uitzonderingen op?

Onder stringente voorwaarden mage een achtervolging in NL begonnen worden doorgezet in Belgie en Duitsland

16

Wat kan er gebeuren om feitelijke rechtshandhaving over de grens gedaan te krijgen?

Internationaal rechsthulpverdrag: optreden ten dienste van een ander land.
Gaat over :
- optreden
- uitleveren

17

Wat is overlevering?

Sinds 1 januari 2004 kennen we binnen de EU een zgn. Europees arrestatiebevel. Hiermee is binnen de EU uitlevering afgeschaft. Binnen de EU kan iemand overal worden opgepakt en overgeleverd aan het land dat een Europees arrestatiebevel uitvaardigt.

18

Kan een Staat die geen rechtsmacht heeft in een andere staat vervolgen?

Ja, dat is de zgn overdracht van rechtsvervolging. Twee vormen:
- Met verdrag
- Zonder verdrag (Boek IV, titel X afd 3)--> vereist is dat zowel de overdragende als de overnemende staat rechtsmacht hebben.

19

Wat is het verschil tussen afgeleide en originaire rechtsmacht?

Afgeleid is overgedragen, originair is direct.