inleiding strafrecht

This class was created by Brainscape user René ten Brinke. Visit their profile to learn more about the creator.

Decks in this class (21)

IGrondvormen van het strafproces
Inquisitoire en accusitoire procesvormen
6  cards
L2: Codificatie
A waarom geschreven recht b wat i...,
A wat was de eerste codificatie i...,
Noem 3 aspecten om de hele materi...
21  cards
L3: Onder organisatorische gezichtshoek
Behandelt bij strafrechstpleging betrokken organen - eerst van staatsrechtelijk ; daarna - strafrechtelijk perspectief
30  cards
L4 : Nederlandse rechtsmacht
Reikwijdte van het nederlands strafrecht
19  cards
L5 : De strafbepaling : ingang in het strafrechtelijk sanctiestelsel
Wat is een strafbepaling,
Wat is materieel en formeel in di...,
Geven strafbepalingen de norm weer
44  cards
L6 : Strafprocesrecht algemeen
Wat is de taak van het strafproce...,
Wat is de zelfstandige betekenis ...,
Mag de overheid alles wat niet ve...
67  cards
L7: Diverse actoren in het strafproces
Welke soorten competenties kennen we,
Welke rechters zijn er binnen de ...,
Welke zaken behandelt een kantonr...
51  cards
L8 : Dwangmiddelen
Belangrijk: - Wie is in de wet bevoegd verklaard om het dwangmiddel toe te passen - Wanneer mag het dwangmiddel worden toegepast - Wat houdt het dwangmiddel precies in?
137  cards
Leereenheid 9: Voorbereidend onderzoek
Uit welke 2 fasen kan een voorber...,
Welke beplaingen sommen de opspor...,
Wat is het verschil tussen algeme...
100  cards
L10: Rechtsgeding
Er moet begrepen worden wat tot welke deelbeslissing hoort
108  cards
L11 : Strafbaarheid - delictsomschrijvingen
Wat is een kenmerk van strafbaarheid,
Wat is het verschil in terminolog...,
Wat is het algemeen deel van wvsr...
93  cards
L12 : Strafbaarheid - uitbreiding
Wat zijn niet voltooide delicten,
Noem de 4 fasen van een delict,
Welke van de 4 fasen zijn strafbaar
43  cards
L 13: Strafbaarheid - beperking
Hoe heten de strafuitsluitingsgro...,
Zijn er nog andere strafuitsluiti...,
Wat zijn de eisen bij noodweer
28  cards
L14: Vervolgbaarheid
Waar komt vervolgbaarheid in het ...,
Wat zijn de voorwaarden voor verv...,
Waarom is de vraag naar rechtsmac...
21  cards
L15: Penitentiair recht
Wat is een sanctie,
Waardoor worden straffen en sanct...,
Waar staat het overzicht van de s...
63  cards
L16: de tenlastelegging
Wat is het belangrijkste stuk in ...,
Wat is de grondslagfunctie van de...,
Noem wat kenmerken van de tenlast...
15  cards
L17 : Bewijsrecht
Wat moet worden bewezen,
Waar staat het bewijsrecht,
Hoeveel groepen bewijsstelsels ke...
36  cards
L18: Formele en materiele vragen van artikel 348 en 350 Sv
Wat is een kenmerkend verschil tu...,
Waarover gaat het feit in artikel...,
Wat is de beslissing als een feit...
24  cards
L20: Verkeersrecht
Welke wetten zijn van belang op h...,
Wat voor bepalingen staan inde wv...,
Hoe is de verhouding van de wvw t...
28  cards
L21: Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV)
Waarom is de wahv ingesteld,
Heeft een overtreder wel waarborg...,
Wat is voor de geverbaliseerde ee...
27  cards
Losse aanvullingen
Beschrijving van de 3 verdenkings...,
Welke bevoegdheden hebben algemen...,
Overeenkomsten tussen het politie...
33  cards

More about
inleiding strafrecht

 • Class purpose General learning

Learn faster with Brainscape on your web, iPhone, or Android device. Study René ten Brinke's Inleiding Strafrecht flashcards for their Open University class now!

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer....

Looking for something else?

2.3/1.3 Inleiding Strafrecht
 • 8 decks
 • 51 flashcards
 • 1 learners
Decks: Probleem 2 Verschillende Vormen En Stadi, Probleem 3, Probleem 1, And more!
Strafrecht AT
 • 21 decks
 • 563 flashcards
 • 3 learners
Decks: Was Ist Strafrecht, Zweck Und Rechtfertigung Von Strafe Und, Prufungsschemata Strafrecht, And more!
French
 • 121 decks
 • 6695 flashcards
 • 1290 learners
Decks: Expressions 3, Vocab 68, Vocab 66, And more!
Inleiding Strafrecht
 • 19 decks
 • 247 flashcards
 • 1 learners
Decks: Le1, Le2, Le3, And more!
Make Flashcards