Lección cuatro 4 Flashcards Preview

Spanelstina > Lección cuatro 4 > Flashcards

Flashcards in Lección cuatro 4 Deck (122):
1

alivio m

úleva

2

banka, lavička

banco m

3

apasionado, -a

vášnivý, -á

4

envidia f

závist

5

vášnivý, -á

apasionado, -a

6

rok

año m

7

dát si (o jídle a pití), pít

tomar

8

ojo m

oko

9

trabajo m

práce

10

ustálený, -á, vžitý, -á (představa apod.)

tópico, a

11

člověk, muž

hombre m

12

salud f

zdraví

13

¿cuánto, -a, -os- as?

kolik

14

svěltovlasý, -á

rubio, -a

15

tomar

dát si (o jídle a pití), pít

16

jistý, á-, určitý, -á

cierto, -a

17

neznámý, -á

desconocido, -a

18

národ, vesnice, obec

pueblo m

19

málo

poco

20

spíš (e)

más bien

21

týden

semana f

22

myslet, domnívat se, věřit

creer

23

oko

ojo m

24

závist

envidia f

25

impuntual

nedochvilný, -á

26

poco

málo

27

pelo m

vlasy

28

živoat

vida f

29

negro, -a

černý, -á

30

brýle

gafas f pl

31

tópico, a

ustálený, -á, vžitý, -á (představa apod.)

32

dramatický, -á

dramático, -a

33

vario, -a

různý, -á

34

pueblo m

národ, vesnice, obec

35

hombre m

člověk, muž

36

vlasy

pelo m

37

trabajador, -a

pracovitý, -á

38

tmavý, -á, černý, -á (o vlasech), snědý, -á, opálený, -á

moreno, -a

39

moreno, -a

tmavý, -á, černý, -á (o vlasech), snědý, -á, opálený, -á

40

cierto, -a

jistý, á-, určitý, -á

41

semana f

týden

42

pivo

cerveza f

43

pracovitý, -á

trabajador, -a

44

upovídaný, -á

hablador, -a

45

být, žít (travit určitou dobu)

llevar

46

kolik

¿cuánto, -a, -os- as?

47

vlasy

cabello m

48

o (kom, čem)

de

49

brindar

připít

50

připít

brindar

51

familia f

rodina

52

cabello m

vlasy

53

imagen f

představa, obraz, image

54

desconocido, -a

neznámý, -á

55

nebo

o

56

společenský, -á (člověk), družný

sociable

57

keltský, -á

celta (nemění se v rodě)

58

hlučný, -á

ruidoso, -a

59

nedochvilný, -á

impuntual

60

víceméně

más o menos

61

perezoso, -a

lenivý, -á, nedbalý, -á

62

práce

trabajo m

63

gafas f pl

brýle

64

vida f

živoat

65

rodiče

padres m pl

66

hnědý, kaštanový

castaño, -a

67

alguno, -a

nějaký, -á

68

mínit, soudit

opinar

69

rodina

familia f

70

o

nebo

71

bar

bar m

72

(vše)obecně, obvykle

generalmente

73

vivir

bydlet, žít

74

cizinec, cizina

extranjero m

75

bílý, -á

blanco, -a

76

a veces

někdy, občas

77

más o menos

víceméně

78

cerveza f

pivo

79

lenivý, -á, nedbalý, -á

perezoso, -a

80

různý, -á

vario, -a

81

ruidoso, -a

hlučný, -á

82

tranquilo, -a

klidný, -á

83

varios, varias (v pl.)

několik, někteří, některé

84

dramático, -a

dramatický, -á

85

nosit, (po) užívat

usar

86

bajo, -a

malý, -á (o lidech), nízký, -á

87

bydlet, žít

vivir

88

dnes

hoy

89

banco m

banka, lavička

90

blanco, -a

bílý, -á

91

más bien

spíš (e)

92

nějaký, -á

alguno, -a

93

zdraví

salud f

94

malý, -á (o lidech), nízký, -á

bajo, -a

95

sordo, -a

hluchý, -á

96

padres m pl

rodiče

97

castaño, -a

hnědý, kaštanový

98

opinar

mínit, soudit

99

černý, -á

negro, -a

100

llevar

být, žít (travit určitou dobu)

101

hablador, -a

upovídaný, -á

102

mít

tener

103

verdad f

pravda

104

de

o (kom, čem)

105

pravda

verdad f

106

úleva

alivio m

107

rubio, -a

svěltovlasý, -á

108

sociable

společenský, -á (člověk), družný

109

hluchý, -á

sordo, -a

110

několik, někteří, některé

varios, varias (v pl.)

111

generalmente

(vše)obecně, obvykle

112

creer

myslet, domnívat se, věřit

113

někdy, občas

a veces

114

año m

rok

115

extranjero m

cizinec, cizina

116

celta (nemění se v rodě)

keltský, -á

117

bar m

bar

118

usar

nosit, (po) užívat

119

představa, obraz, image

imagen f

120

klidný, -á

tranquilo, -a

121

tener

mít

122

hoy

dnes