Leccion 14 sp Flashcards Preview

Spanelstina > Leccion 14 sp > Flashcards

Flashcards in Leccion 14 sp Deck (119):
1

puntual

přesný

2

expresar(se)

vyjádřit (se)

2

vuelta f (a)

okruh, cesta kolem (čeho)

3

empresa f

podnik

3

Venceslao

Václav

4

cita f

schůzka

4

querido

milý

4

seguir en pie

(dále) trvat/platit

5

sorprender

překvapit

6

ahora: por ahora

prozatím

6

contestar (a)

odpovídat (na)

6

costumbre f

zvyk

6

independencia f

nezávislost

6

dar palmaditas

poklepávat

6

dar un paso

udělat krok

7

No tengo nada en contra.

Nemám nic proti tomu.

8

sucio

špinavý

9

cultura f

kultura

9

respetar

respektovat, ctít

10

¿Tienes algo en contra?

Máš proti tomu něco?

11

me encantaría volver a verte.

Strašně rád(a) bych tě zase viděl(a).

12

obvio

zjevný, zřejmý, očividný

12

vuelta (por)

procházka

12

No somos novios.

Nechodíme spolu.

13

especial

speciální, zvláštní

13

retraso m

zpoždění

13

tratamiento m

oslovování; jednání, zacházení

14

manera f

způsob

15

buzón m

schránka (poštovní)

16

suspender el examen

neudělat zkoušku

17

sobra: de sobra

příliš, až moc (dobře)

19

Le cuesta mucho expresarse bien.

Dá mu velkou práci vyjádřit se správně.

20

maravilla f

nádhera, zázrak

20

prisa f

spěch

21

sino (que)

nýbrž

22

saludo m

pozdrav

23

gesto m

gesto, posunek

24

tuteo m

tykání

24

Se me fue la mano un poco.

Trcohu jsem to přehnal(a)./Trochu mi ujela ruka.

26

corresponder (a)

příslušet, patřit (k); odpovídat (čemu)

28

general: en general

(vše)obecně

29

tal vez

možná, snad

30

chino m

čínština; Číňan

31

resto m

zbytek

32

fuerte

silný

34

fecha f

datum

35

utilizar

(po)užívat

36

gastar

utratit

37

¡Habla más alto/bajo!

Mluv (víc) nahlas/potichu!

38

ir al grano

jít k (jádru) věci

38

medio

poloviční; půl

39

conjugar

časovat

40

suceder

stát se, přihodit se

42

examen m

zkouška

42

singular m

jednotné číslo

44

situación f

situace

45

Todo el mundo lo sabe.

Všichni to vědí.

46

grano m

zrno

46

invitación f

pozvání: pozvánka

47

proximidad f

blízkost

49

recordar (ue)

připomenout; vzpomenout si

51

desgraciadamente

bohužel

53

habitual

obvyklý

55

frecuente

častý, běžný

55

mejor: a lo mejor

možná

56

parte: de parte de

od (koho)

56

saludar

zdravit

57

horizonte m

obzor, horizont

59

hacia atrás

zpět, směrem dozadu

61

La abuela está bien de salud.

Babička je na tom se zdravím dobře.

63

cuyo

jehož

64

conversación f

konverzace, rozhovor

65

forma f

forma, způsob

66

largo

dlouhý

68

Vaya, vaya.

No to se podívejme.

69

aceptable

přijatelný

70

respuesta f

odpověď

72

Querría dar la vuelta al mundo.

Chtěl(a) bych podniknout cestu kolem světa.

73

valorar

oceňvoat, cenit si

74

espalda f

záda

75

solo

sám, samotný

77

majo

sympatický, pohledný, bezvadný (o člověku)

78

tema m

téma, námět

79

gastronomía f

gastronomie

80

mundo m

svět

82

del resto

jinak

83

palmadita f

poklepání, poplácení

85

atrás

vzadu, dozadu

86

¡Buen viaje!

Šťastnou cestu!

87

Dimos una vuelta por México.

Projeli/Procetovali jsme Mexiko. Podnikli jsme cestu po Mexiku.

88

considerar (+ 4.p.)

považovat (za)

89

estrechar

(s)tiskout, sevřít

91

tutear

tykat

92

No hay prisa.

Není žádný spěch./To nespěchá.

93

plural m

množné číslo

94

diferir (ie-i) (de)

lišit/odlišovat se (od)

95

cultura de contacto

kontatní kultura

96

hispanohablante

mluvící španělsky

97

ponerse de acuerdo (en)

dodhonout/shodnout/domluvit se (na)

98

¡Hazlo de esta manera!

Udělej to tímot způsobem/takhle!

99

Fueron directamente al grano.

Šli ronvou k (jádru) věci.

101

Lo pasé de maravilla.

Strávil(a) jsem to/Měl(a) jsem se super/bezvadně/perfektně.

102

cita de negocios

obzchodní schůzka/jednání

103

lugar: en lugar de

místo (čeho)

104

irregularidad f

nepravidelnost

105

recibir

dostat, obdržet; přijmout (hosty)

106

Lo suspendieron en el examen de matemáticas.

Vychodli ho od zkoušky z matematiky.

107

emplear

(po)užívat; zaměstnávat

108

chino

čínský

110

negocio m

obchod, podnikání

111

paso m

krok

112

reacción f

reakce

113

noticia f

zpráva

114

específico

specifický, zvláštní

115

suspender (a)

vyhodit od zkoušky (koho)

116

beso m

polibek

117

expresión f

výraz, vyjádření

118

contacto m

dotyk, kontakt

119

atrapado

zaskočený: (po)lapený