Lección tres 3 Flashcards Preview

Spanelstina > Lección tres 3 > Flashcards

Flashcards in Lección tres 3 Deck (152):
1

kniha

libro m

2

zatím (co)

mientras (que)

3

přát si, chtít

desear

4

tvrdý; nesnadný, obtížný

duro, -a

5

como

jako

6

pracovat

trabajar

7

mejor (que)

lépe (než)

8

nový, -á

nuevo, -a

9

existir

existovat

10

llevar (a)

vést, přivést, vézt (někam)

11

spolu/společně (s)

junto (con)

12

tele(visión) f

televize

13

překládat

traducir (zc)

14

mientras (que)

zatím (co)

15

hablar

mluvit

16

učit se

aprender

17

neznat

desconocer (zc)

18

ptát se (na co)

preguntar (+4.p.)

19

baskičtina

euskera m

20

katalánský, -á

cantalán, -ana

21

časopis (s články ze společnosti)

revista f (del corazón)

22

existovat

existir

23

románský, -á

románico, -a

24

notar

všimnout si, zpozorovat vidět

25

aprender

učit se

26

všimnout si, zpozorovat vidět

notar

27

báseň

poema m

28

Francouz, francouzština

francés m

29

clásico, -a

klasický, -á

30

Baskicko

País m Vasco

31

jasný, světlý

claro, -a

32

preguntar (+4.p.)

ptát se (na co)

33

ver

vidět

34

cosa f

věc

35

mladík, děvče, dívka

joven m,f

36

mirar

dívat se, podívat se

37

escuchar

poslouchat

38

gallego m

Galicijec, galicijština

39

bien

dobře, hodně, velmi

40

desconocer (zc)

neznat

41

comprender (+4.p.)

rozumět (čemu)

42

trabajar

pracovat

43

bůh

Dios m

44

proč

¿por qué?

45

desear

přát si, chtít

46

estudiar

studovat, učit se

47

dos

dva, dvě

48

poslouchat

escuchar

49

psát

escribir

50

nečinný, lenošivý

inactivo, -a

51

Galicia f

Galicie

52

vést, přivést, vézt (někam)

llevar (a)

53

interesante

zajímavý, -á

54

mluvit

hablar

55

proto

por eso

56

Katalánec, katalánštine

catalán m

57

zajímavý, -á

interesante

58

klasický, -á

clásico, -a

59

románico, -a

románský, -á

60

dva, dvě

dos

61

oficiální, úřední

oficial

62

gallego, -a

galicijský, -á

63

catalán m

Katalánec, katalánštine

64

otro, -a

jiný, -á

65

který, -á

que

66

poema m

báseň

67

cizí, zahraniční

extranjero, -a

68

dopis

carta f

69

joven m,f

mladík, děvče, dívka

70

galicijský, -á

gallego, -a

71

například

por ejemplo

72

nyní, teď

ahora

73

mladý, -á

joven

74

Baleárské ostrovy

Baleares f pl

75

tento, zde, tohle

éste

76

por eso

proto

77

comunidad f autónoma

autonomní oblast (ve Španělsku)

78

nuevo, -a

nový, -á

79

revista f (del corazón)

časopis (s články ze společnosti)

80

Galicie

Galicia f

81

corazón m

srdce

82

moderno, -a

moderní

83

escribir

psát

84

pregunta f

otázka

85

bastante

dost, docela

86

rozumět (čemu)

comprender (+4.p.)

87

jiný, -á

otro, -a

88

moderní

moderno, -a

89

carta f

dopis

90

hudba

música f

91

América f Latina

Latinská Amerika

92

extranjero, -a

cizí, zahraniční

93

ejemplo m

příklad

94

claro, -a

jasný, světlý

95

Galicijec, galicijština

gallego m

96

origen m

původ

97

joven

mladý, -á

98

música f

hudba

99

televize

tele(visión) f

100

conocer (zc)

znát, poznat

101

éste

tento, zde, tohle

102

dost, docela

bastante

103

cantalán, -ana

katalánský, -á

104

inactivo, -a

nečinný, lenošivý

105

věc

cosa f

106

snoubenec, kluk (se kterým dívka chodí)

novio m

107

otázka

pregunta f

108

ahora

nyní, teď

109

srdce

corazón m

110

más

víc(e)

111

preguntar (a)

ptát se (koho)

112

francouzský, -á

francés, -esa

113

posílat, poslat

mandar

114

francés, -esa

francouzský, -á

115

tedy, tak, tehdy, tenkrát

entonces

116

studovat, učit se

estudiar

117

País m Vasco

Baskicko

118

Baleares f pl

Baleárské ostrovy

119

junto (con)

spolu/společně (s)

120

país m

zeme

121

číst

leer

122

mandar

posílat, poslat

123

dobře, hodně, velmi

bien

124

příklad

ejemplo m

125

¿por qué?

proč

126

euskera m

baskičtina

127

víc(e)

más

128

oficial

oficiální, úřední

129

vidět

ver

130

francés m

Francouz, francouzština

131

ptát se (koho)

preguntar (a)

132

libro m

kniha

133

entonces

tedy, tak, tehdy, tenkrát

134

Cataluña f

Katalánsko

135

Katalánsko

Cataluña f

136

duro, -a

tvrdý; nesnadný, obtížný

137

jako

como

138

Latinská Amerika

América f Latina

139

traducir (zc)

překládat

140

que

který, -á

141

novio m

snoubenec, kluk (se kterým dívka chodí)

142

además (de)

kromě (čeho)

143

lépe (než)

mejor (que)

144

kromě (čeho)

además (de)

145

znát, poznat

conocer (zc)

146

por ejemplo

například

147

původ

origen m

148

dívat se, podívat se

mirar

149

leer

číst

150

Dios m

bůh

151

autonomní oblast (ve Španělsku)

comunidad f autónoma

152

zeme

país m