Leccion 13 sp Flashcards Preview

Spanelstina > Leccion 13 sp > Flashcards

Flashcards in Leccion 13 sp Deck (115):
1

cercano

blízký

1

perdido

ztracený

2

pasado m

minulost

2

sacar

vyndat, vytáhnout

2

solista m

sólista

3

cruel

krutý

3

ferroviario

železniční

3

olvidarse (de)

zapomenout (na)

3

recuperar

znovu získat/nabýt

4

especie f

druh

4

Pásalo bien (allí).

Užij si to (tam).

5

siglo m

století

6

guitarra f

kytara

8

acogedor

přívětivý, útulný

8

descubrir

objevit, odkrýt

9

azafata f

hosteska, letuška

10

tren de alta velocidad (AVE)

vysokorychlostní vlak

11

ambiente m

prostředí, ovzduší

12

declarado

porhlášený, vyhlášený

14

absolutamente

absolutně, zcela

15

arte m

umění

16

valiente

statečný, odvážný

16

vender

prodávat

17

inimaginable

nepředstavitelný

17

No tiene pérdida.

Nelze se ztratit./Nelze zabloudit.

18

esquina f

roh (ulice)

18

evidentemente

zjevně, očividně

18

Se me/Se le acercó una chica joven.

Přistoupila ke mně/k němu/k ní mladá dívka.

20

continuación f

pokračování

21

chatarra f

šrot; starý krám

21

popular

populární, známý; lidový

21

tren de cercanías

příměstský vlak

22

doblar

zahnout, zabočit

23

aconsejar

poradit

23

Rápidamente recuperó el ánimo.

Rychle se vzpamatoval(a)/vzchopil(a).

24

transportar

dopravit, přepravit

25

tren de largo recorrido

dálkový vlak

27

ánimo m

odvaha

27

cantidad f

množství, spousta; částka

28

grupo m

skupina

29

parada f

zastávka

30

tener interés (por/en)

mít zájem (o)

31

planta f

rostlina

32

traje m de baño

plavky

33

disfrutar (de)

mít radost/potěšení (z)

34

a borde del tren

ve vlaku

35

edificio m

budova

36

velocidad f

rychlost

38

enérgico

energický

39

vestido de época

oblečený v dobovém oděvu

41

admirar

obdivovat

42

declarar

prohlásit, vyhlásit

43

imaginar(se)

představovat si

44

instrumento m

nástroj

44

Déjame ver el mapa.

Ukaž (mi) mapu.

45

tren m

vlak

46

toparse (con)

srazit/setkat se (s), narazit (na)

48

concierto m

koncert

48

encuesta f

anketa

50

cruce m

křižovatka

52

convertido (en)

přeměněný/změněný (na)

53

principal

hlavní

55

historia f

historie, dějiny; příběh, příhoda

57

conectado (con)

spojený/propojený (s)

58

lentamente

pomalu

59

red f

síť

61

atentado m

atentát

62

ferrocarriles m pl

železnice

63

sorprendido

překvapený

64

cambiar

změnit; přestoupit, přesednout

64

Patrimonio m de la Humanidad

dědictví lidstva, světové kulturní dědictví

64

Alicia se olvidó de la historia.

Alice zapomněla na tu příhodu.

66

a continuación

dále (v textu apod.)

66

evidente

zjevný, zřejmý, očividný

67

bajar

vystoupit (z dopr. prostředku); sejít dolů

68

Me olvidé de/Olvidé comprar pan.

Zapomněl(a) jsem koupit chleba.

70

ofrecer (zc)

nabízet

72

acercar

přiblížit, dovézt

73

abajo

dole

75

cercanía f

blízkost, blízké okolí

76

tropical

tropický

77

cuadrado

čtvercový; čtvereční

79

de marca

značkový (oblečení apod.)

80

escenario m

scéna, jeviště

80

espléndido

nádherný, skvělý, velkolepý

80

primaveral

jarní

82

olvidar (+ 4.p.)

zapomenout (něco, na něco)

83

rápidamente

rychle

85

recto

rovný, přímý

86

tranvía m

tramvaj

88

deprimirse

cítit se deprimovaný/sklíčený

89

vaquero

džínový

91

Rastro m

bleší trh (v Madridu)

92

lucir (zc)

zářit; dobře vypadat, vyniknout

94

marca f

značka

95

réplica f

replika

96

pérdida f

ztráta

97

El perro se acercó a Pablo.

Pes se přiblížil k Pavlovi.

98

divertir(se) (ie-i)

(po)bavit (se)

99

arquitectura f

architektura

100

Seguid todo recto.

Pokračujte pořád rovně.

101

obra f (maestra)

(mistovské) dílo

102

ganar

vydělat; vyhrát

103

interés m

zájem

104

ambos, -as

oba, obě

105

anticuado

starý (zastaralý)

106

bikini m

bikiny, dvojdílné plavky

108

acercarse (a)

přiblížit se/přistoupit (k)

109

leto

pomalý

110

farmacia f

lékárna

111

pájaro m

pták

112

disco m

deska

113

vendedor m

prodavač

114

aspirina f

aspirin

115

bordo m

paluba