Leccion 18 sp Flashcards Preview

Spanelstina > Leccion 18 sp > Flashcards

Flashcards in Leccion 18 sp Deck (127):
1

dibujar

nakreslit

1

estar hecho polvo (hovor.)

být zničený (vyčerpaný)

2

hasta que

až (spojka)

3

expectáculo m

představení

3

recientemente

nedávno

4

ataque m

útok; záchvat

4

Estaba rompiéndose la cabeza.

Lámala si hlavu.

5

humilde

skromný, prostý

5

teclear

(vy)ťukat

6

suerte f

osud, štěstí

7

No ha tenido la oportunidad de ver el mar.

Neměla příležitost vidět moře.

9

arte: bellas artes

krásná umění

9

excposición f

výstava

10

protagonista m,f

hlavní postava/osoba

11

debajo

dole, vespod

12

recoger (j)

vyzvednout, (pře)vzít

13

aplauso m

potlesk

13

comienzo m

začátek

13

muerte f

smrt

14

polvo m

prach

14

¿Y si voy a Madrid a visitar a Laura?

Co kdyby jela do Madridu navštívit Lauru?

14

¡Dale!

Do toho!

15

llave f

klíč

15

puente m

most; prodloužený víkend

16

navegar (por)

plout, plavit se (po); (inform.) surfovat (po)

16

tener prisa

mít naspěch, spěchat

18

bostezar

zívat

19

doña f (se jménem)

paní

20

buena/mala suerte

štěstí/neštěstí, smůla

21

murmurar

šeptat, mumlat

22

letrero m

nápis

23

oscuridad f

tma, temnota

23

tono m

tón

23

tronco m

kmen, pařez

23

Alicia estaba al borde de un ataque de nervios.

Alice byla na pokraji nervového zhroucení.

25

borde m

okraj

26

interpretar

interpretovat, hrát (roli)

27

intérprete m,f

představitel/ka, interpret/ka; tlumočník, -ice

28

cartelera f

program (kin, divadel apod.)

30

círculo m

kruh; klub, kroužek

31

película f

film

32

desastre m

pohroma, katastrofa, neštěstí

33

sala f

sál

35

asistente m,f

asistent/ka

36

licencia f de conducir

řidičský průkaz

38

estreno m

premiéra

38

reproducción f

provední, realizace (díla)

39

sal f

sůl

40

ocio m

volný čas

41

vacante

volný, neobsazený

42

Sandra tenía mucha prisa.

Sandra hrozně spěchala (měla naspěch).

42

Estaba hecha polvo.

Byla úplně hotová. (hovor.)

44

iluminado

osvětlený

45

precio: precio de promoción

zaváděcí cena

46

Haga el favor de recoger su entrada una hora antes del espectáculo como máximo.

Vyzvedněte si laskavě svou vstupenku nejpozději hodinu před představením.

47

musical m

muzikál

48

tener la oportunidad/ocasión de...

mít přiležitost...

50

quía f

průvodce (kniha); průvodkyně

51

tras

po, za

52

tocar (+ 4.p.)

hrát (na hudební nástroj); týkat, dotýkat se (čeho); připadnout (na někoho)

54

accidente m

nehoda

54

apoderarse (de)

zmocnit se (čeho, koho)

55

borrar

(vy)mazat, smazat

55

escapar

utéct, uniknout, ujít

57

constante

stálý, trvalý

59

beca f (de estudios)

stipendium

61

lograr (+ 4.p.)

dosáhnout (něčeho), dokázat (něco); podařit se

62

perplejo

zmatený, zaražený, rozpačitý

63

contemporáneo

současný, soudobý

64

crítico m

kritik

64

sospechar

podezírat, tušit

65

Podríamos ir al teatro o algo así.

Mohly bychom jít do divadla nebo něco takového.

66

emperador m

císař

66

palco m

lóže

67

sollozar

vzlykat

68

vecina f

sousedka

69

otro: el otro día

tehdy, onehdy

70

de color rosa

růžový, růžové barvy

71

Ahora sí que voy a averiguar qué significa esto.

Teď ale už opravdu zjistím, co to znamená.

71

¡Qué mala suerta la mía!

To mám ale smůlu!

73

merecer (zc)

zasloužit si

74

fila f

řada

74

representación f

představení (divadelní apod.); reprezentace, zastoupení

75

virus m

virus, vir

77

ataque de nervios

nervový záchvat, nervové zhroucení

79

averiguar

vyšetřit, zjistit

80

don m (se jménem)

pán

82

orquesta f

orchestr

83

frenético

frenetický, šílený

84

estupefacto

ohromený, užaslý, zaražený

85

confirmar

potrvrdit

86

Me tocó la primera fila justo en el centro.

Vyšla na mě zrovan první řada uprostřed.

87

así

tak; takový

88

pintura f

malířství; obraz, malba

88

valla f publicitaria

billboard, reklamní tabule

89

Hace tiempo que no la veo.

Už jsem ji neviděla celou dobu.

91

colección f

sbírka, soubor

92

director m

ředitel; režisér, dirigent

93

prisa f

spěch

94

artista m,f

umělec, -kyně

96

japonés

japonský

98

contener (jako tener)

obsahovat

99

reservar

rezervovat (si), zamluvit (si)

100

dibujo m

kresba, výkres; kreslení

102

rosa f

růže

104

oportunidad f

příležitost

106

poco a poco

postupně, pomalu

107

recién (+ příčestí)

nedávno, právě čerstvě (+příčestí nebo přídavné jméno)

108

favor m

laskavost

109

dimensión f

rozměr, velikost, dimenze

110

algo así

něco takového

111

Se quedó dormida como un tronco.

Tvrdě usnula./Usnula jako když ji do vody hodí.

113

papagayo m

papoušek

114

visto: por lo visto

patrně, zřejmě

115

butaca f

křeslo, sedadlo (v divadle apod.)

116

Miguel se dio prisa para llegar a tiempo.

Miguel si pospíšil, aby přišel včas.

117

darse prisa

pospíšit si

118

abatido

skleslý, sklíčený

119

guía m

průvodce

120

Espero verte pronto.

Doufám, že tě brzy uvidím.

121

tarde: como más tarde

nejpozději

122

psiquiatra m,f

psuchiatr/ička

123

Guía del Ocio

kulturní přehled

124

cartel m

plakát, vývěska

125

aire m

vzduch

126

amar

milovat

127

asistenta f

pomocnice v domácnosti (ve Španělsku)