Leccion 14 cz Flashcards Preview

Spanelstina > Leccion 14 cz > Flashcards

Flashcards in Leccion 14 cz Deck (119):
1

obzor, horizont

horizonte m

1

stát se, přihodit se

suceder

1

Projeli/Procetovali jsme Mexiko. Podnikli jsme cestu po Mexiku.

Dimos una vuelta por México.

2

považovat (za)

considerar (+ 4.p.)

2

(po)užívat; zaměstnávat

emplear

2

podnik

empresa f

2

zrno

grano m

2

nezávislost

independencia f

2

procházka

vuelta (por)

2

Strašně rád(a) bych tě zase viděl(a).

me encantaría volver a verte.

3

mluvící španělsky

hispanohablante

3

nepravidelnost

irregularidad f

3

poklepávat

dar palmaditas

3

Šli ronvou k (jádru) věci.

Fueron directamente al grano.

5

možná, snad

tal vez

6

nádhera, zázrak

maravilla f

6

oslovování; jednání, zacházení

tratamiento m

7

Nemám nic proti tomu.

No tengo nada en contra.

8

Chtěl(a) bych podniknout cestu kolem světa.

Querría dar la vuelta al mundo.

9

kontatní kultura

cultura de contacto

9

jinak

del resto

9

příliš, až moc (dobře)

sobra: de sobra

9

Není žádný spěch./To nespěchá.

No hay prisa.

11

udělat krok

dar un paso

13

datum

fecha f

14

(s)tiskout, sevřít

estrechar

14

zpráva

noticia f

16

kultura

cultura f

16

zpoždění

retraso m

16

Mluv (víc) nahlas/potichu!

¡Habla más alto/bajo!

17

gastronomie

gastronomía f

19

jít k (jádru) věci

ir al grano

19

milý

querido

20

vyjádřit (se)

expresar(se)

20

krok

paso m

20

odpověď

respuesta f

21

zvyk

costumbre f

21

obvyklý

habitual

22

pozvání: pozvánka

invitación f

24

Babička je na tom se zdravím dobře.

La abuela está bien de salud.

26

Udělej to tímot způsobem/takhle!

¡Hazlo de esta manera!

27

obzchodní schůzka/jednání

cita de negocios

28

gesto, posunek

gesto m

30

zjevný, zřejmý, očividný

obvio

31

přijatelný

aceptable

31

bohužel

desgraciadamente

33

forma, způsob

forma f

34

časovat

conjugar

35

utratit

gastar

35

množné číslo

plural m

36

schůzka

cita f

38

od (koho)

parte: de parte de

40

poloviční; půl

medio

42

Nechodíme spolu.

No somos novios.

44

vzadu, dozadu

atrás

46

Všichni to vědí.

Todo el mundo lo sabe.

47

sympatický, pohledný, bezvadný (o člověku)

majo

48

Strávil(a) jsem to/Měl(a) jsem se super/bezvadně/perfektně.

Lo pasé de maravilla.

49

Šťastnou cestu!

¡Buen viaje!

50

blízkost

proximidad f

52

No to se podívejme.

Vaya, vaya.

54

zpět, směrem dozadu

hacia atrás

56

prozatím

ahora: por ahora

57

dodhonout/shodnout/domluvit se (na)

ponerse de acuerdo (en)

58

častý, běžný

frecuente

59

výraz, vyjádření

expresión f

60

(vše)obecně

general: en general

60

sám, samotný

solo

62

Trcohu jsem to přehnal(a)./Trochu mi ujela ruka.

Se me fue la mano un poco.

63

nýbrž

sino (que)

64

překvapit

sorprender

65

Dá mu velkou práci vyjádřit se správně.

Le cuesta mucho expresarse bien.

66

zbytek

resto m

68

neudělat zkoušku

suspender el examen

69

dlouhý

largo

70

poklepání, poplácení

palmadita f

70

tykání

tuteo m

71

tykat

tutear

72

místo (čeho)

lugar: en lugar de

73

zkouška

examen m

74

záda

espalda f

75

pozdrav

saludo m

76

čínský

chino

76

dotyk, kontakt

contacto m

77

špinavý

sucio

79

téma, námět

tema m

81

Máš proti tomu něco?

¿Tienes algo en contra?

82

Vychodli ho od zkoušky z matematiky.

Lo suspendieron en el examen de matemáticas.

83

zdravit

saludar

85

schránka (poštovní)

buzón m

86

příslušet, patřit (k); odpovídat (čemu)

corresponder (a)

87

reakce

reacción f

89

konverzace, rozhovor

conversación f

90

okruh, cesta kolem (čeho)

vuelta f (a)

92

svět

mundo m

92

respektovat, ctít

respetar

93

specifický, zvláštní

específico

94

oceňvoat, cenit si

valorar

95

dostat, obdržet; přijmout (hosty)

recibir

96

situace

situación f

97

polibek

beso m

98

jehož

cuyo

99

silný

fuerte

101

přesný

puntual

102

způsob

manera f

104

připomenout; vzpomenout si

recordar (ue)

106

obchod, podnikání

negocio m

108

spěch

prisa f

109

zaskočený: (po)lapený

atrapado

110

čínština; Číňan

chino m

111

speciální, zvláštní

especial

112

jednotné číslo

singular m

113

Václav

Venceslao

114

lišit/odlišovat se (od)

diferir (ie-i) (de)

115

vyhodit od zkoušky (koho)

suspender (a)

116

(po)užívat

utilizar

117

možná

mejor: a lo mejor

118

odpovídat (na)

contestar (a)

119

(dále) trvat/platit

seguir en pie