Repaso I sp Flashcards Preview

Spanelstina > Repaso I sp > Flashcards

Flashcards in Repaso I sp Deck (119):
1

seco

suchý

2

deporte de invierno

zimní sport

3

central

centrální, ústřední

4

pertenecer (zc)

patřit

5

dividirse (en)

dělist se (na)

5

en verano/otoño/invierno/primavera

v létě/na podzim/v zimě/na jaře

6

competencia f

kompetence, pravomoc, oprávnění

7

humedad f

vlhkost

7

tiempo m

počasí; doba, čas

8

exlusivo

výhradní

9

constantemente

stále, nepřetřitě

9

Suiza f

Švýcarsko

10

nevado

zasněžený

11

costa f

pobřeží

11

crecer (zc)

růst, zvětšovat se

12

deporte m

sport

13

bañar(se)

koupat (se)

13

practicar deportes

provozovat/dělat sporty

14

industrial

průmyslový

15

kilómetro m

kilometr

15

península f

poloostrov

16

nieve f

sníh

16

Está situado entre 600 y 1000 metros.

Leží mezi 600 a 1000 metry.

17

divertido

zábavný

18

mil

tisíc

19

metro m

metr; metro

19

oeste m

západ (světová strana)

21

cada (nemeni se v rode)

každý

21

frontera f

hranice

21

al norte de Praga

na sever od Prahy

22

situado

umístěný, položený

23

Picos m pl de Europa

pohoří v severním Španělsku

23

verde

zelený

24

ocupar

zaujímat, zabírat

25

meseta f

náhorní rovina/planina, vysočina

25

Portugal m

Portugalsko

25

El país cuenta con dos enclaves en África

Země má dvě enklávy v Africe.

26

moderado

mírný

27

conocido

známý

28

Pedro practica/hace muchos deportes.

Petr dělá hodně sportů.

29

lindar (con)

sousedit, hraničit (s)

30

punto m de vista

hledisko

31

prado m

louka

32

extenso

rozlehlý, rozsáhlý

33

repaso m

opakování

34

sierra f

pohoří

35

causa f

příčina, důvod

36

Se encuentran a cien kilómetros de la costa.

Nacházejí se (ve vzdálenosti) 100 km od pobřeží.

38

defensa nacional

národní obrana

39

política exterior

zahraniční politika

40

montañoso

hornatý

41

pico m

vrchol(ek)

42

supermercado m

samoobsluha, supermarket

44

el hijo mayor

nejstarší syn

46

este m

východ (světová strana)

47

mediterráneo

Středozemský, středomořský; vnitrozemský

48

turista m, f

turista, -ka

49

estupendo

nádherný, skvělý, báječný

50

desde el punto de vista administrativo

z administrativního hlediska

51

Está situado a 600 metros sobre el nivel de mar.

Je (umístěn) 600 m nad mořem.

52

sobre el nivel del mar

nad mořem/hladinou moře

52

Pirineos m pl

Pyreneje

53

por causa de

kvůli (čemu), z důvodu (čeho)

54

bañado (por)

omývaný (čím)

55

No me gusta tomar el sol.

Nerada se opaluju.

57

el más montañoso

nehornatější

59

Canarias f pl (las islas Canarias)

Kanárské ostovy

60

océano m

oceán

61

príncipe m

princ

62

infierno m

peklo

64

invierno m

zima (roční období)

65

monarquía parlamentaria

parlamentní monarchie

66

agrícola (nemeni se v rode)

zemědělský

67

enclave m

enkláva

68

caluroso

hroký, teplý

69

Unión f Europea

Evropaská unie

71

miembro m

člen

72

viento m

vítr

73

Por causa de la humedad hay muchos bosques allí.

Je tam mnoho lesů, protože je tam vlhko.

74

llamarse

jmenovat se

74

refrán m

přísloví

75

seiscientos

šest set

76

Mediterráneo m (mar Mediterráneo)

Středozemní moře

77

contar (ue) (con)

mít (co)

78

futuro

budoucí

79

viajar

cestovat

81

clima m

podnebí, klima

82

política f

politika

82

Tiene frontera con Portugal y Francia.

Hraničí s Portugalskem a Francíí.

83

sol m

slunce

84

parlamento m

parlament

86

gobierno m

vláda

88

defensa f

obrana

90

continental

kontinentální, vnitrozemský

92

alumno m

žák

93

Ocupa un 80% de la panínsula (cteme: un ochenta por ciento).

Zaujímá 80 % poloostrova.

95

practicar

provozovat, praktikovat

96

grado m

stupeň

97

microeconomía f

mikroekonomie

98

africano

africký

99

prolongado

dlouhý, dlouhotrvající

100

nivel m

hladina; úroveň

101

rey m

král

102

monarquía f

monarchie

104

territorio m

území

105

primavera f

jaro

106

nevar (ie)

sněžit

107

panínsula Ibérica

Pyrenejský/Iberský poloostrov

108

Asturias m

Asturie

109

océano Atlántico

Atlantský oceán

110

hijo m

syn, dítě (vlastní)

111

otoño m

podzim

112

administrativo

správní, administrativní

113

capital f

hlavní město

115

potencial m

potenciál

116

bosque m

les

117

África f (el)

Afrika

118

isla f

ostrov

119

en el norte/sur/oeste/este

na severu/jihu/západě/východě