Lektion 1 - Matsmältning Flashcards Preview

Näringsfysiologi > Lektion 1 - Matsmältning > Flashcards

Flashcards in Lektion 1 - Matsmältning Deck (83)
Loading flashcards...
1

Digestion = ?

Matsmältning

2

Vad är näringsfysiologi?

Den vetenskap som studerar förekomsten av näringsämnen och kroppens omsättning & upptag av dessa (metabolism)

3

Vad kan tas upp av tarmen utan föregående sönderdelning?

Vatten, enkla sockerarter, vissa vitaminer och mineralämnen

4

Hur lång är digestionskanalen hos en vuxen?

5-7 meter lång

5

Munhåla på latin?

Cavum oris

6

Svalg på latin?

Pharynx

7

Matstrupen på latin?

Esophagus

8

Magsäck på latin?

Ventrikel

9

Tolvfingertarmen på latin?

Duodenum

10

Tomtarmen på latin?

Jejunum

11

Sista delen före ventilen på tjocktarmen heter?

ileum

12

Tjocktarm på latin?

Colon

13

Ändtarm på latin?

Rectum

14

Vad är Amylas?

Ett enzym i munhålan som hjälper till att sönderdela födan

15

Vad för "ämnen" mjukgör tuggan i munhålan?

Saliv, vatten, slem, salter & enzymer

16

Vad i munhålan bearbetar & sönderdelar födan?

Tänderna

17

Vad består magsaft av?

Saltsyra, vatten, salter, slem & enzymer

18

Vad är pH värdet i magsäcken?

2-3

19

Vilket enzym spjälkar proteiner i magsäcken?

Pepsin

20

Vilket ämne i magsäcken tar upp vitamin B12?

Intrinsic factor

21

Vad heter "ämnet" som passerar vidare i tolvfingertarmen efter varje gång magen drar ihop sig?

Kymus

22

Tunntarm på latin?

Intestnum tenue

23

Hur lång är Duodenum (tolvfingertarmen)?

20-30 cm

24

Hur stor del av tunntarmen gör Jejunum?

2/5 av tunntarmen

25

Ilium = ?

Krumtarm

26

Vad är det som gör att tarmen tar upp mest vatten och näringsämnen från födan?

"Villi"

27

Villi är desamma som?

Tarmludd

28

Vad är tunntarmen uppgift?

Att fortsätta sönderdela födan

29

Vart i tunntarmen sker absorptionen?

I duodenum och jejunum

30

Vart tas det mesta av vattnet och näringen upp?

I tunntarmen