Stjärnmarkeringar Flashcards Preview

Näringsfysiologi > Stjärnmarkeringar > Flashcards

Flashcards in Stjärnmarkeringar Deck (58)
Loading flashcards...
1

Vilken del av matspjälkningskanael svettas ihop med munhålan (Cavum Oris)?

Effulagus

2

Vad spjälkar enzymet Amylas?

Der spjälkar kolhydraternas stärkelse

3

Vad är pH värdet i magsäcken?

2-3

4

Vilken del av tunntarmen tar upp mest näring?

Jejunum (Tomtarm)

5

Tolvfingertarmen på latin?

Duodenum

6

Vad i tunntarmen är det som gör att den delen kan ta upp mest näring?

"Villi" (tarmludd)

7

Vad tar Ilium (krumtarm) upp från födan?

Vatten

8

Tjocktarm på latin?

Colon

9

Nämn alla tjocktarmens huvudsakliga funktioner?

1. Lagra avfallsprodukter
2. Återföra vatten från blodomloppet
3. Reglera vätskebalansen i kroppen
4. Absorbera några vitaminer ex vitamin-K
5. Ytterst lite av näringen tas upp

10

Vad gör tarmfloran för oss människor?

Påverkan människan hälsa

11

Det finns tre organ som tillhör matspjälkningen, genom vad går öppningen till dessa organ?

Går via öppningen genom tunntarmen (Duodenum)

12

Vad är Leverns huvudsakliga funktion?

Fungerar som avgiftningscentral för kroppen

13

Hur mycket galla produceras i levern per dygn?

1/2 - 1 Liter gallasyror på dag

14

vad används gallsyror till?

Till nedbrytning

15

Vilka fettlösliga vitaminer lagrar levern?

A, D, E och K

16

Varför tar fett, fettsyror och fettlösliga vitaminer en annan väg i matspjälkningskanalen?

För att det är som svårast att bryta ned

17

Vart lagras galla i väntan på att den behövs?

I gallblåsan (Vesica fellia)

18

Vart ligger bukspottkörteln och hur lång är den?

Bakom magsäcken, 20 cm

19

Är bukspott vätska alkalisk, sur eller neutral?

Alkalisk

20

Vilket enzym spjälkar kolhydrater?

Amylas

21

Vilket enzym spjälkar protein?

Trypsin och Chymotrypsin

22

Vilket enzym spjälkar fett?

Lipas

23

Vilka två hormoner bildas i bukspottkörteln?

Insulin och Glukagon

24

Vad gör hormonerna Insulin och Glukagon?

Sänker/höjer blodsockret

25

Alla näringsämnen förutom fett, fettlösliga vitaminer och fettsyror till levern. Vart och via vad transporteras det resterande näringsämnena?

Via lymfan tillsammans med kylomikronerna från tarmen till blodet. Via Vena porta Hepatica, vänster sida.

26

Vad är ett enzym?

En biomolekyl som fungerar som en biologisk katalysator

27

Vad är en katalysator?

Ett äggviteämne som påskyndar en reaktion utan att själv förbrukas, nästan alla enzymer är proteiner

28

Matsmältning = ?

Mängd enzymreaktioner

29

Det mest energirika ämnet är?

Fett

30

Vart ifrån får vi främst vår energi ifrån?

Kolhydrater, fett och delvis protein