Level1 G-M Flashcards Preview

JIRKA > Level1 G-M > Flashcards

Flashcards in Level1 G-M Deck (199)
Loading flashcards...
91

namísto; místo toho

instead

92

učitel; instruktor

instructor

93

zajímat se o co

interested

94

zajímavé je; že

interestingly

95

internet

Internet

96

reportér; redaktor; provádějící pohovor

interviewer

97

do; na

into

98

intonace; přízvuk

intonation

99

vymyslet; vynalézt

invent

100

vynález

invention

101

pozvání; pozvánka

invitation

102

pozvat

invite

103

nepravidelný

irregular

104

se; sobě; sebe; sám

itself

105

záruka práce

job security

106

hledání práce

job-hunting

107

běh pro zdraví

jogging

108

spojit; připojit se; dát se naverbovat

join

109

novinář; publicista

journalist

110

džudo

judo

111

skočit; skok; vyskočit

jump

112

spravedlivý; právě; přesně; jenom

just

113

klokan

kangaroo

114

klokaní vak; kapsa

kangaroo pouch

115

karaoke

karaoke

116

udržet si; vlastnit; skladovat

keep

117

klíč; klávesnice; tónina

key

118

kilogram

kg (kilogram)

119

kilometr

kilometre (km)

120

skotská suknice; kilt

kilt