Level2 S-Z Flashcards Preview

JIRKA > Level2 S-Z > Flashcards

Flashcards in Level2 S-Z Deck (199)
Loading flashcards...
61

ocel

steel

62

krok; schod; krůček

step

63

kámen, oblázek; drahokam; kámen (brit.jednotka hmotnosti); pecka, jádro

stone

64

podlaží, poschodí, patro

storey

65

bouřlivý (počasí, debata); rozbouřený (moře)

stormy

66

přímo (směr cesty)

straight ahead

67

neznámý člověk, cizí člověk; cizinec

stranger

68

síla; pevnost; moc

strength

69

stresující

stressful

70

přísný (člověk); striktní (pravidla); přesný, exaktní (význam)

strict

71

uhodit, praštit; trefit; uzavřít (smlouvu); zaútočit (vrah); bít (hodiny); stávkovat

strike

72

stávka

strike (=industrial action)

73

pruhovaný

striped

74

tvrdohlavý, vzdorovitý, vzpurný

stubborn

75

pracovna, studovna

study (=room for studying)

76

látka, věc

stuff

77

styl; vkus, elegance; model; móda

style

78

předměstí

suburb

79

najednou, náhle

suddenly

80

trpět; utrpět; snášet (bolest)

suffer (from)

81

navrhnout; naznačovat, svědčit

suggest

82

super hrdina

super hero

83

pověra

superstition

84

pověrčivý

superstitious

85

domnělý, předpokládaný

supposed

86

jistě, nepochybně

surely

87

surfing

surfing

88

chirurg

surgeon

89

chirurgie

surgery (clinic)

90

operace, chirurgický zákrok

surgery (=medical operation)