Level2 S-Z Flashcards Preview

JIRKA > Level2 S-Z > Flashcards

Flashcards in Level2 S-Z Deck (199)
Loading flashcards...
151

zacházení; léčba; úprava

treatment

152

vozík /nákupní, zavazadlový); servírovací stolek

trolley

153

věřit, důvěřovat; doufat, předpokládat

trust

154

pravda; skutečnost

truth

155

tuňák

tuna

156

vypnout

turn something off

157

rozhodující okamžik, mezník, přelom

turning point

158

neschopný

unable

159

neobvyklý; vzácný

uncommon

160

pod

under- (prefix)

161

účtovat pod cenou

undercharge

162

tajný

undercover

163

podcenit, nedocenit

underestimate

164

dole, vespod; dolů, dospod

underneath (prep/adv)

165

špatně placený, málo placený

underpaid

166

nevyužitý

underuse

167

nejsoucí ve formě (fyzicky); nezpůsobilý (mentálně)

unfit

168

nezařízený (pokoj)

unfurnished

169

jednotný; konstantní, neměnný; rovnoměrný

uniform

170

nedůležitý, bezvýznamný

unimportant

171

obecný, univerzální, všeobecný; světový

universal

172

pokud ne, když ne, jestliže ne

unless

173

odlišný od, jiný než; na rozdíl od

unlike (prep)

174

nepravděpodobný; neuvěřitelný; nevhodný (doba)

unlikely

175

svobodný

unmarried

176

neotevřený

unopened

177

nepopulární, neoblíbený

unpopular

178

neúspěšný; marný, nepodařený; odmítnutý (návrh)

unsuccessful

179

neužitečný; nepoužitelný; marný, zbytečný

useless

180

uživatel; spotřebitel

user