Level2 S-Z Flashcards Preview

JIRKA > Level2 S-Z > Flashcards

Flashcards in Level2 S-Z Deck (199)
Loading flashcards...
181

různý, rozmanitý; mnohý

various

182

zelenina

veg (=vegetable)

183

Venezuela

Venezuela

184

Benátky

Venice

185

skrz; přes

via (prep)

186

naopak, obráceně

vice versa

187

násilí, násilnost; prudkost

violence

188

brutální, násilnický; násilný; ostrý (debata); vášnivý (emoce)

violent

189

Virginie

Virginia

190

virus; vir

virus

191

zrak; prozíravost; přelud, iluze; vize, představa

vision

192

dobrovolník

volunteer

193

Wales

Wales

194

oddělení (v nemocnici), sál; svěřenec

ward

195

skladiště, sklad

warehouse

196

varovat; upozornit

warn

197

varování, výstraha, upozornění (na nebezpečí); napomenutí; ponaučení

warning

198

mýt, umýt; opláchnout; spláchnout; umýt si

wash

199

vodové barvy

watercolours