Level3 S-Z Flashcards Preview

LUKAS > Level3 S-Z > Flashcards

Flashcards in Level3 S-Z Deck (112)
Loading flashcards...
1
What would this be in English?

shrnout

summarise

2
What would this be in English?

nadpřirozený

supernatural

3
What would this be in English?

velmoc

superpower

4
What would this be in English?

dodávka

supply

5
What would this be in English?

podpůrný, podporující

supportive

6
What would this be in English?

předpokládat, domnívat se

suppose

7
What would this be in English?

překvapivý

surprising

8
What would this be in English?

průzkumy

surveys

9
What would this be in English?

míra přežití

survival rate

10
What would this be in English?

optimální

sustainable

11
What would this be in English?

polknout

swallow

12
What would this be in English?

švýcarské sýry

swiss cheese

13
What would this be in English?

vypnout

switch off

14
What would this be in English?

symbolizovat, znázorňovat

symbolise

15
What would this be in English?

symboly

symbols

16
What would this be in English?

tázací dovětek

question tag

17
What would this be in English?

tázací dovětky

question tags

18
What would this be in English?

ohon

tail

19
What would this be in English?

brát jako samozřejmost

take for granted

20
What would this be in English?

stranit, souhlasit s

take sides

21
What would this be in English?

brát něco s rezervou, nevěřit něčemu úplě

take st. with a pinch of salt

22
What would this be in English?

příběh, vyprávění

tale

23
What would this be in English?

úkol

task

24
What would this be in English?

chutnat

taste

25
What would this be in English?

telepatie, přenášení myšlenek, citů

telepathy

26
What would this be in English?

povaha, nálada, hněv

temper

27
What would this be in English?

mírné klima

temperate

28
What would this be in English?

teploty

temperatures

29
What would this be in English?

terorismus

terrorism

30
What would this be in English?

teroristé

terrorists