Level2 C-G Flashcards Preview

LUKAS > Level2 C-G > Flashcards

Flashcards in Level2 C-G Deck (199):
1

chalupa

cottage

2

bavlník; bavlna; bavlnka

cotton

3

tyčinky na čištění uší

cotton buds

4

vystačit s

could do with (phrase)

5

rada (městská)

council

6

venkov; krajina

countryside

7

cuketa, cukina (brit.)

courgette

8

kurz, směr; průběh

course

9

dvůr; soud; soudní budova; kurt; dvorec

court

10

přikrytý; pokrývající

covered

11

plazit se; plížit se; vléci se (čas); podlézat (šéfovi)

crawl

12

tvořit, vytvářet

create

13

tvora; výtvor; stvoření

creation

14

tvůrčí; tvořivý

creative

15

tvůrce

creator

16

brambůrky, bramborové lupínky

crisps

17

okružní plavba

cruise

18

léčba; lék

cure

19

kudrnatý, vlnitý

curly

20

zákaznický servis

customer service

21

tanečník

dancer

22

nebezpečí, ohrožení; riziko

danger

23

tma, temnota

darkness

24

snít s otevřenýma očima

daydream

25

poslední termín, krajní lhůta

deadline

26

vyřešit (problém); poradit si (s problémem);

deal (with)

27

dekorace, ozdoba; malování (pokojů); vyznamenání (medaile)

decoration

28

dedukce; odečtení; odpočet

deduction

29

hluboký; tmavý (barva); tvrdý (spánek); vážný (problém)

deep

30

obrana (proti nemoci)

defence (against illness)

31

vyškrtnout; vymazat

delete

32

(be d. at/with sth) mít radost (z čeho), být potěšen (čím)

delighted

33

náročný

demanding

34

demonstrace; předvedení, ukázka; důkaz

demonstration

35

nehledě na (co), navzdory (čemu)

despite (prep)

36

zničit; utratit (zvíře); zmařit (naděje)

destroy

37

oddělený; na samotě stojící; nezaujatý (člověk)

detached

38

detektiv

detective

39

rozhodný, odhodlaný

determined

40

diagram, graf, schéma

diagram

41

diamant; kosočtverec (tvar); baseballové hřiště

diamond

42

průjem

diarrhoea

43

strava, výživa

diet

44

potíž, nesnáz; obtížnost

difficulty

45

strávit (jídlo); vstřebat (informace)

digest

46

zažívací ústrojí

digestive (system)

47

jídelna (místnost)

dining room

48

špína; bláto

dirt

49

nevýhoda

disadvantage

50

zmizet; ztratit se; vymizet (zvyk)

disappear

51

zklamat

disappoint

52

zklamaný

disappointed

53

rozčarující; udělat zklamaným

disappointing

54

zklamání

disappointment

55

katastrofa, pohroma; neštěstí (let., žel.)

disaster

56

mísa; chod (při jídle); pokrm

dish

57

myčka nádobí

dishwasher

58

neloajální

disloyal

59

dezorganizovaný

disorganized

60

nepodobný, rozdílný, odlišný

dissimilar

61

odlišný, rozdílný, nestejný; zřetelný

distinct

62

dělit; rozdělit

divide

63

rozdělit

divide something up

64

dokument, listina, doklad

document

65

stahování (z internetu), přijímat

download

66

zdřímnout si

doze off

67

dramatický; divadelní

dramatic

68

zásuvka, šuplík

drawer

69

připínáček

drawing pin

70

sen; přání; zdát se; snít

dream

71

šatna

dressing room

72

lék; droga

drug

73

nevýrazný, matný (barva); mdlý (víno); pochmurný (počasí); nudný (událost)

dull

74

prachovka

duster

75

nizozemský, holandský

Dutch

76

obarvený (vlasy)

dyed (hair)

77

tampón do uší

ear plug

78

ekonomická třída, nejlevnější třída ( v letadle)

economy class

79

účinný; skutečný; platný

effective

80

baklažán, lilek jedlý

eggplant

81

egyptský

Egyptian

82

loket; koleno (trubky)

elbow

83

elektrický (přístroj,energie); elektrotechnický (průmysl)

electrical

84

elektřina; dodávka elektřiny

electricity

85

slon

elephant

86

uvést do rozpaků

embarrass

87

mimořádná situace; případ nouze

emergency

88

zdůraznit

emphasize

89

říše, impérium

empire

90

zaměstnávat; použít, uplatnit, aplikovat (metodu); využívat (čas)

employ

91

příjemný, radostný

enjoyable

92

potěšení, požitek; užívání (práv)

enjoyment

93

koupelna přímo spojená s ložnicí

en-suite

94

bavit; hostit; vzít v úvahu

entertain

95

zábavný

entertaining

96

nadšený, zanícený

enthusiastic

97

celý

entire

98

týkající se životního prostředí; ekologický

environmental

99

realitní agent

estate agent

100

odhadnout

estimate

101

důkaz; svědectví; náznak

evidence

102

omluva; výmluva

excuse

103

vyčerpaný, vysílený

exhausted

104

vyčerpávající, úmorný

exhausting

105

výstava; ukázka

exhibition

106

zkušený

experienced

107

vyjádřit (názor); vyjádřit se

express

108

prodloužení; protažení; přístavba; prodlužovací šňůra

extension

109

nejzazší, mezní (bod); krajní (případ); extrémní (zima); radikální (názor)

extreme

110

kontakt očima

eye contact

111

obočí

eyebrow

112

pohádkový; neuvěřitelný

fabulous

113

úprava vzhledu (obličeje, budovy, …)

facelift

114

čelní

facing

115

spravedlivě; dost, docela

fairly

116

nepravý, falešný, padělaný

fake

117

pád; srážky; pokles

fall

118

usnout

fall asleep

119

fanoušek; vějíř, větrák

fan

120

často kladené otázky

FAQs (=Frequently Asked Questions)

121

zemědělská usedlost; hospodářské stavení

farmhouse

122

zemědělství

farming

123

okouzlený, uchvácený

fascinated

124

postit se

fast (=go without food)

125

půst

fast (=period without food)

126

tvrdě spící

fast asleep

127

přízeň, náklonnost; laskavost, služba

favour

128

obava, strach

fear

129

cítit se na (být schopen/připraven na)

feel up to

130

úrodnost, plodnost

fertility

131

ten, který chodí na festivaly

festival-goer

132

horečka

fever

133

beletristický, románový; neskutečný, fiktivní

fictional

134

číslice, číslo; částka, suma; obrázek, ilustrace; obrazec; postava

figure

135

šanon, pořadač; soubor; pilník

file

136

špinavý, zamazaný; sprostý; hnusný (počasí)

filthy

137

finance,peněžní prostředky

finances

138

finanční, peněžní

financial

139

zjisti; odhalit, prohlédnout

find out

140

prst

finger

141

hasič

firefighter

142

podnik, firma

firm

143

prvotřídní, vynikající; expresní (pošta); první třída (jízdenka)

first class

144

úplně poprvé

first-ever

145

zařízená kuchyně (kuchyně již vybavená)

fitted kitchen

146

stanovit, určit; zařídit; opravit; zmanipulovat

fix

147

část nábytku k samostatnému složení

flatpack

148

zaplavený

flooded

149

květovaný (vzor); květnatý (mluva)

flowery

150

chřipka

flu

151

mlha

fog

152

šanon, pořadač, desky

folder

153

fotbalista

footballer

154

předpověď, prognóza

forecast

155

cizinec

foreigner

156

tvoření, formování; vznik, ustavení; formace, útvar

formation

157

pevnost, tvrz

fort

158

šťastný; mající štěstí

fortunate

159

naštěstí

fortunately

160

poslat za adresátem, odeslat, poslat

forward

161

náprstník (bot.)

foxglove

162

podvod; podvodník

fraud

163

svoboda, volnost

freedom

164

mraznička

freezer

165

často; opakovaně

frequently

166

omrzlina

frostbite

167

zklamaný, znechucený; frustrovaný

frustrated

168

pánev (na smažení)

frying pan

169

v plné velikosti, nezmenšený; v životní velikosti

full-size

170

fond; zásoba

fund

171

rozzlobený, rozzuřený; šílený (tempo)

furious

172

vybavit, zařídit (nábytkem); dodat (informaci)

furnish

173

zařízený (nábytkem)

furnished

174

zmatek, rozruch, poprask

fuss

175

vichřice

gale

176

garáž; servis, opravna; čerpací stanice

garage

177

zahradní centrum

garden centre

178

zahradničení, zahrádkářství; zahradnictví (obor)

gardening

179

česnek

garlic

180

zevšeobecňování, generalizování

generalization

181

generace; výroba (el, energie)

generation

182

vyrazit, vydat se na cestu; pohybovat se; chodit po návštěvách

get around

183

vrátit se; získat zpět

get back

184

dostat se do styku, mít spojení s (být ve styku s)

get in touch (with)

185

jít někomu na nervy

get on (someone’s) nerves

186

překonat (problém, nemoc)

get over

187

zbavit se čeho

get rid of

188

kočár, bryčka, lehký dvoukolový kočár; štace

gig

189

darovat; prozradit; odhalit

give something away

190

okouzlující, překrásný

glamorous

191

celosvětový

global

192

globální oteplování

global warming

193

projít (knihu); projít, podstoupit

go through

194

jít nahoru

go up (=increase)

195

úžasný, skvělý, překrásný

gorgeous

196

(zvolání k vyjádření překvapení či silných emocí) Sakra! Hrome!

gosh! (excl)

197

praktický lékař

GP (=General Practitioner/doctor)

198

systém GPS, systém globální navigace

GPS (=Global Positioning System)

199

"stupňující" přídavné jméno nebo příslovce je takové, které může být stupňováno

gradable