Level4 Biz 1 Flashcards Preview

LUKAS > Level4 Biz 1 > Flashcards

Flashcards in Level4 Biz 1 Deck (199)
Loading flashcards...
1
What would this be in English?

hodnocení (toho, jak dobře člověk vykonává práci)

appraisal

2
What would this be in English?

systém prémií, odměn

bonus scheme

3
What would this be in English?

účetnictví

book-keeping

4
What would this be in English?

počítačově gramotný, znalý základů práce na počítači

computer literate

5
What would this be in English?

základní

core

6
What would this be in English?

speciálně vytvořený pro daný účel, věnovaný něčemu

dedicated

7
What would this be in English?

akademická hodnost, akademický titul

degree

8
What would this be in English?

firma, společnost

firm

9
What would this be in English?

velmi dobrý/výborný začátek

flying start

10
What would this be in English?

cíl

goal

11
What would this be in English?

absolvent vysoké školy

graduate

12
What would this be in English?

praktický (ne teoretický)

hands-on

13
What would this be in English?

schopný, úspěšný a ctižádostivý člověk (který to patrně daleko dotáhne)

high flier

14
What would this be in English?

firemní, interní

in-house

15
What would this be in English?

klíčový, hlavní, velmi důležitý

key

16
What would this be in English?

splnit cíle, které si člověk stanoví na začátku studia či kurzu

learning goals: meet the learning goals

17
What would this be in English?

s ručením omezeným

limited

18
What would this be in English?

monitorovat; pozorně sledovat a zaznamenávat

monitor

19
What would this be in English?

školení/kurzy/výcvik v rámci zaměstnání

on-the-job training

20
What would this be in English?

člověk nalézající se ve firemní hierarchii stejně vysoko, kolega

peer

21
What would this be in English?

smlouva na dobu neurčitou

permanent contract

22
What would this be in English?

slibný

promising

23
What would this be in English?

povýšit

promote

24
What would this be in English?

člověk nově přijatý do firmy

recruit

25
What would this be in English?

plat

salary

26
What would this be in English?

dovednost

skill

27
What would this be in English?

profesní růst zaměstnanců

staff development

28
What would this be in English?

studijní volno

study leave

29
What would this be in English?

"šitý"/připravený na míru

tailor-made

30
What would this be in English?

"rekordní listina", výkon v oboru, souhrn všech úspěchů a neúspěchů firmy či jednotlivce

track record