Level2 O-S Flashcards Preview

LUKAS > Level2 O-S > Flashcards

Flashcards in Level2 O-S Deck (199)
Loading flashcards...
1
What would this be in English?

důstojní; policista, strážník; funkcionář

officer

2
What would this be in English?

připojený k síti

online

3
What would this be in English?

na jevišti

onstage

4
What would this be in English?

na, do

onto (prep)

5
What would this be in English?

operační sál

operating theatre

6
What would this be in English?

optimista

optimist

7
What would this be in English?

organický

organic

8
What would this be in English?

organizátor

organiser

9
What would this be in English?

měl by

ought

10
What would this be in English?

se, sebe, sobě, si; sami, my osobně

ourselves

11
What would this be in English?

vnitrozemí

outback

12
What would this be in English?

venku, v přírodě

outdoors

13
What would this be in English?

pobouřený

outraged

14
What would this be in English?

trouba, pec

oven

15
What would this be in English?

(předp.) pře -

over-

16
What would this be in English?

celkově, celkem, vcelku

overall

17
What would this be in English?

žádat příliš vysokou cenu, předražit

overcharge

18
What would this be in English?

přečerpaný, překročený (účet)

overdrawn

19
What would this be in English?

přehlížející

overlooking

20
What would this be in English?

přehnaně optimistický

over-optimistic

21
What would this be in English?

přeplacený

overpaid

22
What would this be in English?

práce přes čas, přesčas

overtime

23
What would this be in English?

příliš těžký (zavazadlo); tlustý, otylý (člověk)

overweight

24
What would this be in English?

osobní tajemník

PA (=personal assistant)

25
What would this be in English?

turistický zájezd, zájezd s cestovní kanceláří

package holiday

26
What would this be in English?

balíček, zásilka; krabička (cigaret)

packet

27
What would this be in English?

bolest; žal, zármutek

pain

28
What would this be in English?

bolestivý, bolavý; nepříjemný, bolestný (pohled); trpký (zkušenost)

painful

29
What would this be in English?

lék proti bolesti

painkiller

30
What would this be in English?

bezbolestný

painless