Level1 A-C Flashcards Preview

LUKAS > Level1 A-C > Flashcards

Flashcards in Level1 A-C Deck (199)
Loading flashcards...
1
What would this be in English?

schopnost; talent; nadání

ability

2
What would this be in English?

schopný

able

3
What would this be in English?

nahoře; nahoru; výše

above

4
What would this be in English?

v zahraničí; do zahraničí

abroad

5
What would this be in English?

naprosto; úplně

absolutely

6
What would this be in English?

přízvuk; důraz

accent

7
What would this be in English?

přijmout; uznat; smířit se

accept

8
What would this be in English?

konto; účet; zpráva

account

9
What would this be in English?

dosáhnout; docílit (úspěchu)

achieve

10
What would this be in English?

napříč; přes; na druhé straně

across

11
What would this be in English?

čin; skutek; dějství; zákon; jednat; působit

act

12
What would this be in English?

činnost; akce; bitva; žaloba

action

13
What would this be in English?

ve skutečnosti; vlastně

actually

14
What would this be in English?

přizpůsobený; adaptovaný; upravený

adapted

15
What would this be in English?

narkoman; nadšenec

addict

16
What would this be in English?

přídavné jméno

adjective

17
What would this be in English?

obdivovat; chválit

admire

18
What would this be in English?

vpustit; přijmout; uznat; přiznat se

admit

19
What would this be in English?

postup; pokrok; záloha; předběžný

advance

20
What would this be in English?

dobrodružství

adventure

21
What would this be in English?

příslovce

adverb

22
What would this be in English?

reklama; inzerát

advertisement

23
What would this be in English?

poradce; rádce

adviser

24
What would this be in English?

aerobik

aerobics

25
What would this be in English?

polekaný; bázlivý

afraid

26
What would this be in English?

Afričan; africký

African

27
What would this be in English?

později; potom

afterwards

28
What would this be in English?

letitý; starý

aged

29
What would this be in English?

agentura; kancelář; vládní organizace

agency

30
What would this be in English?

agresivní; útočný; průbojný

aggressive