Level3 I-P Flashcards Preview

LUKAS > Level3 I-P > Flashcards

Flashcards in Level3 I-P Deck (199)
Loading flashcards...
1
What would this be in English?

udělat dojem

impress

2
What would this be in English?

událost, nehoda

incidents

3
What would this be in English?

jednotlivý

individual

4
What would this be in English?

nevyhnutelný, neodvratný

inevitable

5
What would this be in English?

vliv

influence

6
What would this be in English?

vynalézavý, geniální

ingenious

7
What would this be in English?

přísady

ingredients

8
What would this be in English?

inkoust

ink

9
What would this be in English?

dotazy

inquiries

10
What would this be in English?

prostředek na hubení hmyzu, insekticid

insecticide

11
What would this be in English?

vnitřek

insides

12
What would this be in English?

trvat na něčm

insist

13
What would this be in English?

namontovat, nainstalovat

install

14
What would this be in English?

případ, příklad

instance

15
What would this be in English?

chatovací progarmy

instant messaging programmes

16
What would this be in English?

urazit

insult

17
What would this be in English?

intenzivní, silný

intense

18
What would this be in English?

zachytit (zprávu), zadržet

intercept

19
What would this be in English?

bytový architekt

interior designer

20
What would this be in English?

přerušit

interrupt

21
What would this be in English?

vtrhnout (do země), napadnout

invade

22
What would this be in English?

útočník, nájezdník

invaders

23
What would this be in English?

vpád, nájezd, invaze

invasion

24
What would this be in English?

vynalézt

invent

25
What would this be in English?

investovat, vložit peníze

invest

26
What would this be in English?

vyšetřovat

investigates

27
What would this be in English?

investice

investment

28
What would this be in English?

investor

investor

29
What would this be in English?

dohlížet na

invigilate

30
What would this be in English?

zahrnovat, jít o

involve

31
What would this be in English?

izolovaný

isolated

32
What would this be in English?

problémy, otázky

issues

33
What would this be in English?

věci, předměty

items

34
What would this be in English?

žárlivý, závistivý

jealous

35
What would this be in English?

šperky, drahokamy

jewels

36
What would this be in English?

soudce

judge (n)

37
What would this be in English?

mladší, podřízený

junior

38
What would this be in English?

spam

junk mail

39
What would this be in English?

porota

jury

40
What would this be in English?

omluvitelný, ospravedllnitelný

justifiable

41
What would this be in English?

ošetřovatel, majitel

keepers

42
What would this be in English?

zabít

kill

43
What would this be in English?

omráčit, vyřadit

knock out

44
What would this be in English?

druh ryby

koi

45
What would this be in English?

etikety, nálepky

labels

46
What would this be in English?

práce

labour

47
What would this be in English?

klidný

laid-back

48
What would this be in English?

pevná linka

landline

49
What would this be in English?

statkář

landowner

50
What would this be in English?

uvést, spustit

launch

51
What would this be in English?

trávník

lawn

52
What would this be in English?

setkání klienta s právníkem

lawyer-client meeting

53
What would this be in English?

klást, snášet vejce

lay

54
What would this be in English?

olovo

lead

55
What would this be in English?

vést

lead

56
What would this be in English?

směřovat k, vést k

lead up to

57
What would this be in English?

leták

leaflet

58
What would this be in English?

kapat

leak

59
What would this be in English?

listy

leaves

60
What would this be in English?

levý, levotočivý,levák

left-handed

61
What would this be in English?

zdlouhavý

lengthy

62
What would this be in English?

leopard

leopard

63
What would this be in English?

vyrovnaný, klidný

level-headed

64
What would this be in English?

zrovnoprávnění, osvobození

liberation

65
What would this be in English?

knihovník

librarian

66
What would this be in English?

životní styl

lifestyles

67
What would this be in English?

žárovka

light bulb

68
What would this be in English?

spojení, souvislost

links

69
What would this be in English?

lvi

lions

70
What would this be in English?

seznamy

lists

71
What would this be in English?

literární

literary

72
What would this be in English?

lokálně, místně

locally

73
What would this be in English?

zámek

lock

74
What would this be in English?

přihlásit se

login

75
What would this be in English?

logo

logo

76
What would this be in English?

WC

loo

77
What would this be in English?

ohlédnout se, pohlížet nazpět

look back on

78
What would this be in English?

drancovat, loupit

loot

79
What would this be in English?

ztráta, prodělat

loss

80
What would this be in English?

nízkonákladový, levný

low-cost

81
What would this be in English?

šílenství

madness

82
What would this be in English?

časopisy, magazíny

magazines

83
What would this be in English?

magický

magical

84
What would this be in English?

snažit se něco si zapamatovat

make a mental note

85
What would this be in English?

zvládnout

manage

86
What would this be in English?

lisdstvo

mankind

87
What would this be in English?

způsoby, chování

manners

88
What would this be in English?

vyrábět

manufacture

89
What would this be in English?

Marťan

Martian

90
What would this be in English?

magisterský titul

Master's

91
What would this be in English?

přátelé, kamarási

mates

92
What would this be in English?

matematik

mathematician

93
What would this be in English?

prozatím, mezitím

meanwhile

94
What would this be in English?

zdravotní pjištění

medical insurance

95
What would this be in English?

členové

members

96
What would this be in English?

pozoruhodný

memorable

97
What would this be in English?

vzpomínky

memories

98
What would this be in English?

duševně, v duchu

mentally

99
What would this be in English?

zmínit

mention

100
What would this be in English?

zkazit

mess up

101
What would this be in English?

vzkazy

messages

102
What would this be in English?

meteorit

meteorite

103
What would this be in English?

metody

methods

104
What would this be in English?

mírný, vlahý (o počasí)

mild

105
What would this be in English?

zmeškat

miss

106
What would this be in English?

zneužít

misuse

107
What would this be in English?

směs

mix

108
What would this be in English?

smíšená reakce

mixed reaction

109
What would this be in English?

máma

mom

110
What would this be in English?

výdělečný

money-making

111
What would this be in English?

morální

moral

112
What would this be in English?

hypotéka

mortgage

113
What would this be in English?

komár, moskyt

mosquito

114
What would this be in English?

automobilové závody

motor-racing

115
What would this be in English?

přepadnout

mug

116
What would this be in English?

lupiči

muggers

117
What would this be in English?

zvnládání více činností najednou

multi tasking

118
What would this be in English?

má angličtina potřebuje oprášit

my English is a bit rusty

119
What would this be in English?

záhadně

mysteriously

120
What would this be in English?

zmást, oklamat

mystify

121
What would this be in English?

nehty

nails

122
What would this be in English?

vyprávěcí

narrative

123
What would this be in English?

omezený, přízemní

narrow-minded

124
What would this be in English?

rodný, mateřský (jazyk) rodilý (mluvčí)

native

125
What would this be in English?

hnízdo

nest

126
What would this be in English?

neutrální

neutral

127
What would this be in English?

nicméně, přesto

nevertheless

128
What would this be in English?

nominovat, jmenovat, navrhnout

nominate

129
What would this be in English?

nepodstatný

non-essential

130
What would this be in English?

literatura faktu

non-fiction

131
What would this be in English?

nerodilý (mluvčí)

non-native

132
What would this be in English?

nevědecký

non-scientific

133
What would this be in English?

autor

novelist

134
What would this be in English?

romány

novels

135
What would this be in English?

vživa

nutrition

136
What would this be in English?

nylonová punčocha

nylon stocking

137
What would this be in English?

řídit se čím, poslouchat

obey

138
What would this be in English?

povinný, nezbytný

obligatory

139
What would this be in English?

pozorovat

observe

140
What would this be in English?

objevit se

occur

141
What would this be in English?

urážka, pohoršení

offence

142
What would this be in English?

uražený

offended

143
What would this be in English?

v pořádku

OK

144
What would this be in English?

jednorázový, speciální

one-off

145
What would this be in English?

leberální

open-minded

146
What would this be in English?

velký a otevřený

open-plan

147
What would this be in English?

sad

orchard

148
What would this be in English?

normálně, obyčejně vypadající

ordinary-looking

149
What would this be in English?

původ

origin

150
What would this be in English?

ceny americké filmové akademie

Oscars

151
What would this be in English?

jiní, další

others

152
What would this be in English?

jinak

otherwise

153
What would this be in English?

poprask, protest

outcry

154
What would this be in English?

venkovní

outdoor

155
What would this be in English?

převýšit (co do počtu)

outnumber

156
What would this be in English?

nezasvěcenec

outsider

157
What would this be in English?

roztažený, rozpřáhnutý

outstretched

158
What would this be in English?

přecenit, nadhodnotit

overestimate

159
What would this be in English?

přetopený

overheated

160
What would this be in English?

přeceněný

overrated

161
What would this be in English?

vlastnictví

ownership

162
What would this be in English?

tempo

pace

163
What would this be in English?

balení, obaly

packaging

164
What would this be in English?

panika, zmatek, zděšení

panic

165
What would this be in English?

brožura, kniha v měkkých deskách

paperback

166
What would this be in English?

brožury, brožované knihy

paperbacks

167
What would this be in English?

papírování

paperwork

168
What would this be in English?

balíček

parcel

169
What would this be in English?

parkovací místo

parking space

170
What would this be in English?

papoušek

parrot

171
What would this be in English?

partneři, společníci

partners

172
What would this be in English?

cestující, pasažér

passengers

173
What would this be in English?

vzory, vzorce

patterns

174
What would this be in English?

mobilní tel. bez paušálu, s dobíjením kreditu

pay-as-you-go

175
What would this be in English?

chodec

pedestrian

176
What would this be in English?

pozorování lidí

people-watch

177
What would this be in English?

procenta

percentages

178
What would this be in English?

dokonalost

perfection

179
What would this be in English?

představení

performances

180
What would this be in English?

parfumér

perfumer

181
What would this be in English?

možná, asi

perhaps

182
What would this be in English?

doba, období

periods

183
What would this be in English?

osobně

personally

184
What would this be in English?

přesvědčit

persuade

185
What would this be in English?

okvětní lístky

petals

186
What would this be in English?

doktorský titul

PhD

187
What would this be in English?

filozof

philosopher

188
What would this be in English?

telefonovat

phone up

189
What would this be in English?

fráze, spojení

phrases

190
What would this be in English?

pochytit (o jazyce)

pick up

191
What would this be in English?

pirát

pirate

192
What would this be in English?

planety

planets

193
What would this be in English?

autor divadelní hry, dramatik

playwright

194
What would this be in English?

radosti, potěšení

pleasures

195
What would this be in English?

zásuvka

plug

196
What would this be in English?

“rádiový pořad”, který je volně dostupný a stažitelný na internetu

podcast

197
What would this be in English?

otrávit

poison

198
What would this be in English?

koncepce, politika

policy

199
What would this be in English?

politika

politics