Level3 I-P Flashcards Preview

LUKAS > Level3 I-P > Flashcards

Flashcards in Level3 I-P Deck (199):
1

udělat dojem

impress

2

událost, nehoda

incidents

3

jednotlivý

individual

4

nevyhnutelný, neodvratný

inevitable

5

vliv

influence

6

vynalézavý, geniální

ingenious

7

přísady

ingredients

8

inkoust

ink

9

dotazy

inquiries

10

prostředek na hubení hmyzu, insekticid

insecticide

11

vnitřek

insides

12

trvat na něčm

insist

13

namontovat, nainstalovat

install

14

případ, příklad

instance

15

chatovací progarmy

instant messaging programmes

16

urazit

insult

17

intenzivní, silný

intense

18

zachytit (zprávu), zadržet

intercept

19

bytový architekt

interior designer

20

přerušit

interrupt

21

vtrhnout (do země), napadnout

invade

22

útočník, nájezdník

invaders

23

vpád, nájezd, invaze

invasion

24

vynalézt

invent

25

investovat, vložit peníze

invest

26

vyšetřovat

investigates

27

investice

investment

28

investor

investor

29

dohlížet na

invigilate

30

zahrnovat, jít o

involve

31

izolovaný

isolated

32

problémy, otázky

issues

33

věci, předměty

items

34

žárlivý, závistivý

jealous

35

šperky, drahokamy

jewels

36

soudce

judge (n)

37

mladší, podřízený

junior

38

spam

junk mail

39

porota

jury

40

omluvitelný, ospravedllnitelný

justifiable

41

ošetřovatel, majitel

keepers

42

zabít

kill

43

omráčit, vyřadit

knock out

44

druh ryby

koi

45

etikety, nálepky

labels

46

práce

labour

47

klidný

laid-back

48

pevná linka

landline

49

statkář

landowner

50

uvést, spustit

launch

51

trávník

lawn

52

setkání klienta s právníkem

lawyer-client meeting

53

klást, snášet vejce

lay

54

olovo

lead

55

vést

lead

56

směřovat k, vést k

lead up to

57

leták

leaflet

58

kapat

leak

59

listy

leaves

60

levý, levotočivý,levák

left-handed

61

zdlouhavý

lengthy

62

leopard

leopard

63

vyrovnaný, klidný

level-headed

64

zrovnoprávnění, osvobození

liberation

65

knihovník

librarian

66

životní styl

lifestyles

67

žárovka

light bulb

68

spojení, souvislost

links

69

lvi

lions

70

seznamy

lists

71

literární

literary

72

lokálně, místně

locally

73

zámek

lock

74

přihlásit se

login

75

logo

logo

76

WC

loo

77

ohlédnout se, pohlížet nazpět

look back on

78

drancovat, loupit

loot

79

ztráta, prodělat

loss

80

nízkonákladový, levný

low-cost

81

šílenství

madness

82

časopisy, magazíny

magazines

83

magický

magical

84

snažit se něco si zapamatovat

make a mental note

85

zvládnout

manage

86

lisdstvo

mankind

87

způsoby, chování

manners

88

vyrábět

manufacture

89

Marťan

Martian

90

magisterský titul

Master's

91

přátelé, kamarási

mates

92

matematik

mathematician

93

prozatím, mezitím

meanwhile

94

zdravotní pjištění

medical insurance

95

členové

members

96

pozoruhodný

memorable

97

vzpomínky

memories

98

duševně, v duchu

mentally

99

zmínit

mention

100

zkazit

mess up

101

vzkazy

messages

102

meteorit

meteorite

103

metody

methods

104

mírný, vlahý (o počasí)

mild

105

zmeškat

miss

106

zneužít

misuse

107

směs

mix

108

smíšená reakce

mixed reaction

109

máma

mom

110

výdělečný

money-making

111

morální

moral

112

hypotéka

mortgage

113

komár, moskyt

mosquito

114

automobilové závody

motor-racing

115

přepadnout

mug

116

lupiči

muggers

117

zvnládání více činností najednou

multi tasking

118

má angličtina potřebuje oprášit

my English is a bit rusty

119

záhadně

mysteriously

120

zmást, oklamat

mystify

121

nehty

nails

122

vyprávěcí

narrative

123

omezený, přízemní

narrow-minded

124

rodný, mateřský (jazyk) rodilý (mluvčí)

native

125

hnízdo

nest

126

neutrální

neutral

127

nicméně, přesto

nevertheless

128

nominovat, jmenovat, navrhnout

nominate

129

nepodstatný

non-essential

130

literatura faktu

non-fiction

131

nerodilý (mluvčí)

non-native

132

nevědecký

non-scientific

133

autor

novelist

134

romány

novels

135

vživa

nutrition

136

nylonová punčocha

nylon stocking

137

řídit se čím, poslouchat

obey

138

povinný, nezbytný

obligatory

139

pozorovat

observe

140

objevit se

occur

141

urážka, pohoršení

offence

142

uražený

offended

143

v pořádku

OK

144

jednorázový, speciální

one-off

145

leberální

open-minded

146

velký a otevřený

open-plan

147

sad

orchard

148

normálně, obyčejně vypadající

ordinary-looking

149

původ

origin

150

ceny americké filmové akademie

Oscars

151

jiní, další

others

152

jinak

otherwise

153

poprask, protest

outcry

154

venkovní

outdoor

155

převýšit (co do počtu)

outnumber

156

nezasvěcenec

outsider

157

roztažený, rozpřáhnutý

outstretched

158

přecenit, nadhodnotit

overestimate

159

přetopený

overheated

160

přeceněný

overrated

161

vlastnictví

ownership

162

tempo

pace

163

balení, obaly

packaging

164

panika, zmatek, zděšení

panic

165

brožura, kniha v měkkých deskách

paperback

166

brožury, brožované knihy

paperbacks

167

papírování

paperwork

168

balíček

parcel

169

parkovací místo

parking space

170

papoušek

parrot

171

partneři, společníci

partners

172

cestující, pasažér

passengers

173

vzory, vzorce

patterns

174

mobilní tel. bez paušálu, s dobíjením kreditu

pay-as-you-go

175

chodec

pedestrian

176

pozorování lidí

people-watch

177

procenta

percentages

178

dokonalost

perfection

179

představení

performances

180

parfumér

perfumer

181

možná, asi

perhaps

182

doba, období

periods

183

osobně

personally

184

přesvědčit

persuade

185

okvětní lístky

petals

186

doktorský titul

PhD

187

filozof

philosopher

188

telefonovat

phone up

189

fráze, spojení

phrases

190

pochytit (o jazyce)

pick up

191

pirát

pirate

192

planety

planets

193

autor divadelní hry, dramatik

playwright

194

radosti, potěšení

pleasures

195

zásuvka

plug

196

“rádiový pořad”, který je volně dostupný a stažitelný na internetu

podcast

197

otrávit

poison

198

koncepce, politika

policy

199

politika

politics