Level4 Biz 3 Flashcards Preview

LUKAS > Level4 Biz 3 > Flashcards

Flashcards in Level4 Biz 3 Deck (112):
1

výhoda

upside

2

počítačový program umožňující přístup na internet

web browser

3

napříč (zde sociálním) spektrem

across the spectrum

4

hledat na internetu, "brouzdat" po internetu

browse

5

kliknout, krátce stisknou tlačítko myši

click

6

nefungující, dočasně odpojený

down

7

natáhnout/načíst data

download

8

po ruce

fingertips: at your fingertips

9

dostat se k něčemu, najít něco

get at

10

úvodní strana (internetových stránek)

home page

11

ikona (počítačová)

icon

12

informačně bohaté internetové stránky

information-rich site

13

"neklidné/svědící prsty" - lidé, kteří internetové stránky rychle opouštějí, pokud je hned nezaujmou

itchy fingers

14

Java - programovací jazyk užívaný na internetu

Javascript

15

nevyžádaný a většinou nabízejí určité výrobky či služby

junk

16

pokud je mi známo

knowledge: to my knowledge

17

ukončit práci s počítačem, odhlásit se, odpojit se

log off

18

milovaný člověk

loved one

19

navigace (pomoc při vyhledávání informací na internetu)

navigation

20

připojený na internet

online

21

portál (internetové stránky, které uživatele navádějí na jiné internetové stránky)

portal

22

vyhledávač

search engine

23

stanovený postup

set way

24

mapa/schéma internetových stránek

site map

25

napříč (zde sociálním) spektrem

spectrum: across the spectrum

26

jasný a jednoduchý

straightforward

27

pracující nebo působící v určitém oboru

trade: in the trade

28

zlepšit kvalitu či užitečnost něčeho (s použitím např. dokonalejšího softwaru či hardwaru), "upgradovat"

upgrade

29

snadno ovladatelný, přátelský k uživateli

user-friendly

30

vzbudit v někom zájem

whet someone’s appetite

31

absentérství, nepřítomnost lidí v práci (v době, kdy by přítomni být měli)

absenteeism

32

redukce, snížení, omezení

cutbacks

33

uskutečnit, provést, realizovat

implement

34

obráběcí stroj

machine tool

35

špička (část dne)

peak time

36

špička (část dne)

rush hour

37

nepřítomnost v práci ze zdravotních důvodů, pracovní neschopnost

sick leave

38

snaha udržet si zaměstnance

staff retention

39

obměna zaměstnanců (počet odcházejících zaměstnanců nahrazovaných novými)

staff turnover

40

považovat za samozřejmé

take for granted

41

vměstnat do pracovních povinností

tie it into my work

42

nervózní, popuzený, nakrknutý, nešťastný

uptight

43

pracovní skupina

working party

44

způsob práce

working practice

45

doba věnovaná práci v porovnání s volným časem

work-life balance

46

efektivní (vzhledem k vynaloženým nákladům)

cost-effective

47

domácí, tuzemský

domestic

48

na úkor

expense: at the expense of

49

intranet; firemní počítačová síť, nepřístupná uživatelům z vnějšku

intranet

50

ospravedlnit, opodstatnit

justify

51

ocitnout se v nepříjemné/složité/prekérní situaci

leave high and dry

52

vyhýbavý, nezávazný

non-committal

53

využívat jiných firem k tomu, aby vykonávaly část práce určité organizace; řešit dodavatelsky, využívat "outsourcingu"

outsource

54

fenomén, jev, úkaz

phenomenon (pl phenomena)

55

pro a proti, klady a zápory

pros and cons

56

nejlepší způsob (jak něco dělat), nejlepší metoda

best practice

57

pouto, vztah, vazba

bond

58

podnikatelské/obchodní odůvodnění

business case

59

firemní kultura

business culture

60

lístek/kartička, kam zákazníci píší svoje připomínky a podněty

comment card

61

konkurenční výhoda, výhoda oproti konkurenci

competitive advantage

62

rozdíly/odlišnost oproti konkurenci

competitive differentiation

63

mít v někoho důvěru, věřit někomu

confidence: have confidence in someone

64

obchodní zastoupení (určité firmy, např. automobilky)

dealership

65

značným úsilím dosáhnout

drive

66

zplnomocnění, postupování rozhodovacích pravomocí

empowerment

67

zaujatý, zapojeným, zainteresovaný, mající na něčem zájem

engaged

68

vybraný/zvolený poskytovatel (určité služby)

provider of choice

69

opětovně/opakovaně/i nadále kupovat

repurchase

70

zisk/ výtěžek z investice/investic

return on investment

71

výnos, příjem

revenue

72

zkušební nákup

sample shop

73

znovu a znovu, opakovaně

time and time again

74

vyměnit

trade in

75

vozík

trolley

76

prodejce

vendor

77

poprodejní služby

after-sales service

78

pokyny

brief

79

bulletin, informační věstník

bulletin

80

oddanost

commitment

81

péče o zákazníky

customer care

82

vedoucí oddělení péče o zákazníky

customer services manager

83

snížit cenu

discount the job

84

centrum nebo telefonní linka pro pomoc zákazníkům, "help desk"

help desk

85

telefonní linka pro pomoc zákazníkům, "helpline"

helpline

86

zásilková služba, katalogový/zásilkový prodej

mail order

87

celostátní školní osnovy (platí pro Anglii a Wales a dobu povinné školní docházky)

National Curriculum

88

místo prodeje, prodejní místo

point of purchase

89

prospěšný, užitečný

profitable

90

cenová nabídka

quote

91

shromažďovat

rack up

92

dobrý vztah s někým

rapport

93

projevit, vyjádřit

register

94

udržet si

retain

95

držet se něčeho, neměnit něco

stand by

96

předplacená služba

subscription service

97

smířit se s něčím, "spolknout", "překousnout", akceptovat něco

swallow

98

zabývat se, věnovat se

take trouble

99

cílový zákazník

target customer

100

okamžitě

there and then

101

čestný, slušný

up-front

102

skupina uživatelů výrobků určité firmy (od nichž firma získává informace týkající se spokojenosti s výrobky atd.)

user group

103

veškeré stížnosti, reklamace, požadavky (doslova "cokoli na vás házejí")

whatever they throw at you

104

rozvažovat

deliberate

105

"ode dveří ke dveřím" - služba zahrnující vyzvednutí u odesilatele a dopravení až k příjemci

door-to-door

106

jeřáb

hoist

107

dlouholetý

long-standing

108

osobohodina (práce, kterou vykoná jedna osoba za jednu hodinu)

man hour

109

mnoho důležité práce (doslova "hodně na talíři")

plate: a lot on my plate

110

vysvětlit

point out

111

zásilka

shipment

112

věnovat něčemu pozornost

take notice of