Level3 S-Z Flashcards Preview

VLASTA > Level3 S-Z > Flashcards

Flashcards in Level3 S-Z Deck (112):
1

shrnout

summarise

2

nadpřirozený

supernatural

3

velmoc

superpower

4

dodávka

supply

5

podpůrný, podporující

supportive

6

předpokládat, domnívat se

suppose

7

překvapivý

surprising

8

průzkumy

surveys

9

míra přežití

survival rate

10

optimální

sustainable

11

polknout

swallow

12

švýcarské sýry

swiss cheese

13

vypnout

switch off

14

symbolizovat, znázorňovat

symbolise

15

symboly

symbols

16

tázací dovětek

question tag

17

tázací dovětky

question tags

18

ohon

tail

19

brát jako samozřejmost

take for granted

20

stranit, souhlasit s

take sides

21

brát něco s rezervou, nevěřit něčemu úplě

take st. with a pinch of salt

22

příběh, vyprávění

tale

23

úkol

task

24

chutnat

taste

25

telepatie, přenášení myšlenek, citů

telepathy

26

povaha, nálada, hněv

temper

27

mírné klima

temperate

28

teploty

temperatures

29

terorismus

terrorism

30

teroristé

terrorists

31

tahiské kuchařské umění

thai cookery

32

téma

theme

33

termodynamika

thermodynamics

34

zloději

thieves

35

výhrůžný

threatening

36

vyhodit

throw out

37

zašktnout

tick

38

zaneprázdněný

tied up

39

tigři

tigers

40

časový limit

time limit

41

časově náročný

time-consuming

42

rozvrh hodin, jízdní řád

timetable

43

hrobka

tomb

44

tuna

ton

45

témata

topics

46

tortila

tortilla

47

exkurze, cesta

tours

48

obchodníci

traders

49

semafory

traffic lights

50

účastník kurzu

trainee

51

přeložit

translate

52

poklad

treasure

53

jednat s, zacvházet s

treat

54

módní

trendy

55

složitý

tricky

56

vojáci

troops

57

tropy

tropics

58

opravdu, skutečně

truly

59

kmen

trunk

60

tulipán

tulip

61

ukázat se (jakým, čím)

turn out

62

objevit se

turn up

63

seminář, konzultace

tutorial

64

větvičky

twigs

65

typy, druhy

types

66

pneumatika

tyre

67

UFO

UFOs- Unidentified Flying Objects

68

nepřijatelný

unacceptable

69

nedosažitelný, nedostižný

unattainable

70

neuvěřitelně

unbelievably

71

odkrýt, odhalit

uncover

72

nedoceněný

underrated

73

podhodnocený

undervalued

74

nečekaný, nenedálý

unexpected

75

jediněčný, unikátní

unique

76

nereálný

unrealistic

77

rozrušit, znervóznit

upset

78

novodobá pověst,skazka, městská legenda

urban legend

79

naléhavý, nezbytný, neodkladný

urgent

80

užívání, použití

usage

81

údolí

valleys

82

cenný, hodnotný

valuable

83

ceněný

valued

84

vandalství

vandalism

85

zmizet

vanish

86

druh (botanicky), různost

variety

87

váza

vase

88

verze, popis

versions

89

diváci

viewers

90

vinná réva

vine

91

ocet

vinegar

92

ve tvaru písmene V

v-shaped

93

platy

wages

94

vosk

wax

95

internetové stránky

websites

96

vážit

weigh

97

vlkodlaci

werewolves

98

velryba

whale

99

jakýkoliv

whatever

100

kdežto, zatímco

whereas

101

hvízdat, pískat

whistle

102

kdokoli

whoever

103

vdova

widow

104

vdovec

widower

105

bezdrátová síť

Wi-Fi

106

křídla

wings

107

vyhrávající číslo

winning number

108

svědek

witness

109

zajímat se, přemýšlet

wonder

110

seminář

workshops

111

jachta

yacht

112

oblasti, zóny

zones