Level1 C-G Flashcards Preview

VLASTA > Level1 C-G > Flashcards

Flashcards in Level1 C-G Deck (199)
Loading flashcards...
1
Q

souvislost; kontext

A

context

2
Q

řídit; ovládat; mít pod kontrolou

A

control

3
Q

vaření

A

cooking

4
Q

roh (ulice); kout; zatočit

A

corner

5
Q

kosmopolitní

A

cosmopolitan

6
Q

bavlna; bavlník

A

cotton

7
Q

mohl/a; mohl/a bys

A

could

8
Q

počitatelný

A

countable

9
Q

šílený; bláznivý

A

crazy

10
Q

smetana; šlehačka; krém

A

cream

11
Q

tvořit; vytvářet

A

create

12
Q

trestný čin; zločin

A

crime

13
Q

zločinec; trestný; zločinecký

A

criminal

14
Q

plodina; sklizeň; úroda; plodit

A

crop

15
Q

kříž; křížek; překřížit; přejet (ulici)

A

cross

16
Q

krutý; bezcitný; drsný

A

cruel

17
Q

krutost; bezcitnost

A

cruelty

18
Q

kulturní

A

cultural

19
Q

kultura

A

culture

20
Q

skříň (s policemi)

A

cupboard

21
Q

měna; peníze; rozšíření (teorie)

A

currency

22
Q

aktuální události

A

current affairs

23
Q

záclona; závěs

A

curtain

24
Q

zákazník

A

customer

25
Q

řezat; stříhat; sekat; říznutí; plátek (masa)

A

cut

26
Q

výstřižek; řízek; sarkastický

A

cutting

27
Q

životopis (curriculum vitae)

A

CV

28
Q

jízda na kole; cyklistika

A

cycling

29
Q

škoda; poškození; újma

A

damage

30
Q

chodit na schůzky

A

dating

31
Q

snacha

A

daughter-in-law

32
Q

svítání; rozbřesk; svítat

A

dawn

33
Q

každodenní; ze dne na den

A

day-to-day

34
Q

mrtvý; uhynulý; uvadlý

A

dead

35
Q

smrt; úmrtí; konec (plánů)

A

death

36
Q

rozhodnutí

A

decision

37
Q

jasný; přesný; jistý

A

definite

38
Q

určitě; rozhodně; jistě

A

definitely

39
Q

definice; rozlišovací schopnost; ostrost

A

definition

40
Q

lahodný; delikátní

A

delicious

41
Q

odvézt; dodat; doručit; zaslat

A

deliver

42
Q

demonstrant; předvaděč; demonstrátor

A

demonstrator

43
Q

obchodní dům

A

department store

44
Q

záležet; záviset na čem; spolehnout se

A

depend

45
Q

popsat; vylíčit; charakterizovat

A

describe

46
Q

popis; vylíčení

A

description

47
Q

poušť

A

desert

48
Q

návrhářství; plán; projekt; konstrukce

A

design

49
Q

návrhář (umělecký); konstruktér

A

designer

50
Q

zákusek; dezert; moučník

A

dessert

51
Q

cíl cesty; destinace; místo určení

A

destination

52
Q

podrobnost; detail

A

detail

53
Q

rozvíjet se; vyvolat (film); vypracovat (plán)

A

develop

54
Q

jinak; různě

A

differently

55
Q

číslice; číslicový; prst

A

digit

56
Q

přímý; bezprostřední; otevřený

A

direct

57
Q

ředitel; vedoucí; režisér

A

director

58
Q

předpona k tvorbě protikladů

A

dis-

59
Q

nesouhlasit

A

disagree

60
Q

diskotéka

A

disco

61
Q

objevit; vypátrat

A

discover

62
Q

diskuze; rozprava

A

discussion

63
Q

ohavný; odporný; hnusný

A

disgusting

64
Q

nepoctivý; nečestný

A

dishonest

65
Q

dezorganizovaný

A

disorganised

66
Q

vzdálenost; dálka

A

distance

67
Q

skok op hlavě do vody; potápět se; ponořit se

A

dive

68
Q

potápěč; skokan do vody

A

diver

69
Q

rozvod; rozvést se; oddělit

A

divorce

70
Q

písemný; dokumentární

A

documentary

71
Q

dolar

A

dollar

72
Q

delfín

A

dolphin

73
Q

domácí; tuzemský;

A

domestic

74
Q

vchod (do domu)

A

doorway

75
Q

tečka; bod

A

dot

76
Q

doktor

A

Dr (doctor)

77
Q

kreslit; táhnout; zatáhnout

A

draw

78
Q

kapka; pokles; upustit

A

drop

79
Q

buben; barel; bubnovat

A

drum

80
Q

během; v průběhu

A

during

81
Q

barva; barvivo; obarvit

A

dye

82
Q

vydělávat (peníze); vysloužit si (pochvalu)

A

earn

83
Q

Země; půda

A

earth

84
Q

jednoduše; lehce; nepochybně

A

easily

85
Q

mírný; tolerantní

A

easy-going

86
Q

ozvěna; ozývat se; odrážet zvuk

A

echo

87
Q

Edinburgh

A

Edinburgh

88
Q

vydání (knihy); střih (filmu)

A

edition

89
Q

vydavatel; redaktor

A

editor

90
Q

vzdělávat; vychovávat

A

educate

91
Q

výchova; vzdělání; osvěta

A

education

92
Q

Egypt

A

Egypt

93
Q

jeden nebo druhý; kterýkoliv

A

either

94
Q

postarší

A

elderly

95
Q

rozpačitý

A

embarrassed

96
Q

trapný; nepříjemný

A

embarrassing

97
Q

zaměstnanec

A

employee

98
Q

zaměstnavatel

A

employer

99
Q

zaměstnání; zaměstnanost

A

employment

100
Q

nepřítel; nepřátelský

A

enemy

101
Q

energie; síla; průbojnost

A

energy

102
Q

zaneprázdněný; obsazený

A

engaged

103
Q

strojírenství; inženýrství

A

engineering

104
Q

obrovský; nesmírný

A

enormous

105
Q

dost; dostatečně

A

enough

106
Q

zábava; pohoštění

A

entertainment

107
Q

prostředí

A

environment

108
Q

epizoda; drobná událost; pokračování (seriálu)

A

episode

109
Q

výstroj; vybavení; zařízení

A

equipment

110
Q

utéci; uprchnout; útěk; únik

A

escape

111
Q

zvláště; zejména

A

especially

112
Q

a tak dále (zkratka)

A

etc.

113
Q

Euro (měna)

A

Euro

114
Q

Evropa

A

Europe

115
Q

evropský; Evropan

A

European

116
Q

dokonce; vyrovnat; rovnoměrný

A

even

117
Q

událost; soutěž; sportovní disciplína

A

event

118
Q

každý

A

everybody

119
Q

každý

A

everyone

120
Q

všechno

A

everything

121
Q

kdekoliv; kamkoliv

A

everywhere

122
Q

zlý; zlo

A

evil

123
Q

(předpona); bývalý; někdejší

A

ex-

124
Q

přesný; exaktní; vynucovat

A

exact

125
Q

přesně

A

exactly

126
Q

zkouška; kontrola; prohlídka

A

examination

127
Q

zkoušet; prozkoumat; vyšetřit

A

examine

128
Q

zkoušející

A

examiner

129
Q

kromě; až na; vyjma

A

except

130
Q

rozrušit; rozčílit; dráždit

A

excite

131
Q

rozrušený; rozčílený

A

excited

132
Q

vzrušení; rozčílení

A

excitement

133
Q

exkluzivní; výhradní; výlučný

A

exclusive

134
Q

očekávaný

A

expected

135
Q

odborník; expert; znalecký; odborný

A

expert

136
Q

vysvětlit; objasnit

A

explain

137
Q

výraz; vyjádření

A

expression

138
Q

zvlášť; navíc; mimořádně; obzvlášť

A

extra

139
Q

nesmírně

A

extremely

140
Q

oko

A

eye

141
Q

tvář; obličej; výraz; průčelí

A

face

142
Q

dovednost; zařízení

A

facility

143
Q

fakt; údaj; skutečnost

A

fact

144
Q

závod; továrna

A

factory

145
Q

zamilovat se

A

fall in love with someone

146
Q

fanoušek; větrák; vějíř

A

fan

147
Q

představivost; zalíbení; zdobený

A

fancy

148
Q

farma; statek; hospodařit

A

farm

149
Q

zemědělec; farmář

A

farmer

150
Q

úchvatný; fascinující

A

fascinating

151
Q

móda; způsob

A

fashion

152
Q

módní

A

fashionable

153
Q

tchán

A

father-in-law

154
Q

nedopatření; omyl; chyba; vada; vina

A

fault

155
Q

krmit; živit; plnit (stroj)

A

feed

156
Q

cit; pocit; dojem

A

feeling

157
Q

nohy (sing. foot)

A

feet

158
Q

plot; ohrada; oplotit. Šermovat

A

fence

159
Q

svátek; slavnost; festival

A

festival

160
Q

málo

A

few

161
Q

pole; bojiště; hřiště; oblast (zájmu)

A

field

162
Q

producent

A

film-maker

163
Q

poslední; závěrečný; konečný; definitivní; finále

A

final

164
Q

konečně; nakonec; závěrem

A

finally

165
Q

oheň; požár; střelba; vypálit; zapálit

A

fire

166
Q

hasič

A

fireman

167
Q

prvé; předně

A

firstly

168
Q

zkušební kabinka

A

fitting (room)

169
Q

spolubydlící

A

flatmate

170
Q

ohebný; pružný; přizpůsobivý

A

flexible

171
Q

květ; květina; kvést

A

flower

172
Q

folkový; lidový

A

folk

173
Q

zabývat se (myšlenkou; návrhem)

A

follow-up

174
Q

otrava potravinami

A

food poisoning

175
Q

navěky; velmi dlouho

A

for ages

176
Q

síla; moc; přinutit; donutit

A

force

177
Q

navždy; pořád; stále

A

forever

178
Q

formální; oficiální; společenský

A

formal

179
Q

čelní; přední; útočník (fotbalový)

A

forward

180
Q

mrazivý; ledový; studený

A

freezing

181
Q

frekvence; četnost; kmitočet, častnost

A

frequency

182
Q

čerstvý; svěží; nejnovější

A

fresh

183
Q

hranolky

A

fries

184
Q

vystrašený; vyděšený

A

frightened

185
Q

děsivý; strašidelný

A

frightening

186
Q

zmrzlý

A

frozen

187
Q

frustrující

A

frustrating

188
Q

plný; obsazený; kompletní

A

full

189
Q

řádný; denní; na plný úvazek

A

full-time

190
Q

plně; zcela; naprosto

A

fully

191
Q

pohřeb

A

funeral

192
Q

nejvzdálenější

A

furthest

193
Q

gaelský; gaelština

A

Gaelic

194
Q

galerie; ochoz

A

gallery

195
Q

mezera; otvor; přestávka; propast

A

gap

196
Q

gen

A

gene

197
Q

generál; všeobecný; celkový

A

general

198
Q

všeobecně; většinou

A

generally

199
Q

zasnoubit se

A

get engaged