Level1 R-Z Flashcards Preview

VLASTA > Level1 R-Z > Flashcards

Flashcards in Level1 R-Z Deck (199):
1

smetí

rubbish

2

drzý; nezdvořilý

rude

3

dojít

run out of

4

Rusko

Russia

5

pytel; vyhazov

sack

6

mořeplavba; plachtění

sailing

7

pevný plat

salary

8

prodeje; obrat; tržba

sales

9

sandál

sandal

10

satelit; družice

satellite

11

spokojený; uspokojivý

satisfied

12

Saudská Arábie

Saudi Arabia

13

škola

school

14

nůžky

scissors

15

skotský; skotština

Scottish

16

plátno; obrazovka; paraván

screen

17

prohledat

search

18

druhý

second (time)

19

série; sada; řada

series

20

vážný; těžký

serious

21

vážně; těžce; doopravdy

seriously

22

služebník

servant

23

sloužit; podávat; obsluhovat

serve

24

autoservis; čerpací stanice s opravnou

service station

25

sada

set (of glasses)

26

přísný; striktní

severe

27

potřást (si rukama)

shake (hands)

28

šampon

shampoo

29

sdílený

shared

30

pěna na holení

shaving foam

31

ovce

sheep

32

ztroskotání lodi

shipwreck

33

náraz; otřes; šok

shock

34

střelit; poranit;vstřelit (gól)

shoot

35

kratší

shorter

36

Sicílie

Sicily

37

nemocenská

sick pay

38

strana; břeh

side

39

hloupý; pošetilý

silly

40

stříbrný

silver

41

od té doby; protože

since

42

zpěvák

singer

43

švagrová

sister-in-law

44

situace; postavení; zaměstnání

situation

45

velikost

size

46

jízda na skateboardu

skateboarding

47

pokožka; kůže

skin

48

péče o pokožku

skincare

49

bezesný

sleepless

50

ospalý; rozespalý

sleepy

51

úsměv; usmát se

smile

52

šnorchlování

snorkelling

53

mýdlo

soap

54

sociální; společenský

social

55

vést společenský život

socialising

56

společnost

society

57

sluneční; solární

solar

58

roztok; řešení

solution

59

řešit

solve

60

někdy

sometime

61

někde

somewhere

62

brzy; za okamžik

soon

63

astronaut; kosmonaut

spaceman

64

kosmická loď

spaceship

65

prostorný

spacious

66

speciální efekty

special effects

67

honosný; velkolepý

spectacular

68

řeč; jazyk; projev

speech

69

rychlost

speed

70

silně kořeněný; ostrý

spicy

71

mluvčí

spokesman

72

sportovní

sports

73

personál; učitelský sbor

staff

74

stát; postavit se

stand

75

hvězda

star

76

startující; startér; předkrm

starter

77

stav; skupenství; stát; prohlásit; oznámit

state

78

krást

stay

79

nevlastní otec

steal

80

stále

stepfather

81

kámen

stone

82

přestat; zastávka

stop

83

bouřka; vichřice

storm

84

vypravěč

storyteller

85

rovný; hladký; upřímný

straight

86

neobvyklý; divný

strange

87

jahoda

strawberry

88

ulice

street

89

vypětí; důraz

stress

90

stresující

stressful

91

tvrdohlavý

stubborn

92

kaskadérský kousek

stunt

93

kadeřník

stylist

94

předmět; téma; občan

subject

95

odečíst

subtract

96

úspěch

success

97

úspěšný

successful

98

takový

such

99

cukr

sugar

100

souprava (nábytku); apartmá

suite

101

shrnutí; okamžitý

summary

102

krém na opalování

sun cream

103

sluneční brýle

sunglasses

104

západ slunce; stmívání

sunset

105

sluneční záře

sunshine

106

opálený

suntan

107

senzační; báječný

super

108

vynikající; nedostižný

superlative

109

podporovat

support

110

předpokládat

suppose

111

přežít

survive

112

podezřelý; obávat se

suspect

113

vyměnit

swap

114

Švédsko

Sweden

115

švédský

Swedish

116

dámské plavky

swimming costume

117

pánské plavky

swimming trunks

118

plavky

swimsuit

119

Sydney

Sydney

120

slabika

syllable

121

symbol; značka

symbol

122

systém; způsob; soustava

system

123

vzlétnout; svléci si oděv; sundat si

take off

124

zabrat (území); převzít (podnik)

take over

125

cisterna (vody)

tank (of water)

126

tarantule

tarantula

127

daň; zátěž; prověřit

tax

128

učit

teach

129

učitel

teacher

130

technický; odborný

technical

131

dospívající; pro mladé

teenage

132

televize (neformálně)

telly (TV)

133

dočasný

temporary

134

strašně; hrozně

terribly

135

zkouška; vyzkoušet

test

136

šedesátá léta

the sixties

137

divadlo

theatre

138

divadelní hra

theatre play

139

krádež

theft

140

se; sobě; oni sami

themselves

141

zloděj

thief

142

třicátá léta

thirties

143

tygr

tiger

144

až do; než; pokladna; orat (půdu)

till

145

únavný; vyčerpávající

tiring

146

prst (na noze)

toe

147

snášet; trpět

tolerate

148

zubní pasta

toothpaste

149

téma; námět

topic

150

hmat; dotek

touch

151

okružní cesta; vyjížďka

tour

152

cestovní ruch

tourism

153

ručník

towel

154

hračka

toy

155

obchod

trade

156

odborová organizace

trade union

157

zvyklost; tradice

tradition

158

tradiční

traditional

159

dopravní zácpa

traffic jam

160

výcvik; školení

training

161

přeložit

translate

162

turista; cestovatel

traveller

163

koruna stromu

treetop

164

tendence; sklon

trend

165

soudní proces

trial

166

lest; kouzlo

trick

167

tropický

tropical

168

nesnáze; potíže

trouble

169

vyzkoušet si

try on

170

zahnout; odbočit

turn off

171

objevit se

turn up (appear)

172

dvojče

twin

173

psací stroj

typewriter

174

nepřitažlivý; nelákavý

unattractive

175

neuvěřitelný

unbelievable

176

v bezvědomí; neúmyslný

unconscious

177

nespočetný

uncountable

178

podzemní; metro

underground

179

podvodní

underwater

180

nezaměstnanost

unemployment

181

příspěvek v nezaměstnanosti

unemployment benefit

182

naneštěstí

unfortunately

183

nešťastný; smolařský

unlucky

184

neprofesionální

unprofessional

185

nespolehlivý

unreliable

186

nesobecký

unselfish

187

nejistý

unsure

188

nezvyklý

unusual

189

aktualizace

update

190

rozmrzelý

upset

191

běžný; normální

usual

192

běžně

usually

193

upír

vampire

194

dodávka

van

195

vegetarián

vegetarian

196

verze; model

version

197

zkr. veterinář

vet

198

bludný; začarovaný kruh

vicious circle

199

oběť

victim