Level2 O-S Flashcards Preview

VLASTA > Level2 O-S > Flashcards

Flashcards in Level2 O-S Deck (199)
Loading flashcards...
1

důstojní; policista, strážník; funkcionář

officer

2

připojený k síti

online

3

na jevišti

onstage

4

na, do

onto (prep)

5

operační sál

operating theatre

6

optimista

optimist

7

organický

organic

8

organizátor

organiser

9

měl by

ought

10

se, sebe, sobě, si; sami, my osobně

ourselves

11

vnitrozemí

outback

12

venku, v přírodě

outdoors

13

pobouřený

outraged

14

trouba, pec

oven

15

(předp.) pře -

over-

16

celkově, celkem, vcelku

overall

17

žádat příliš vysokou cenu, předražit

overcharge

18

přečerpaný, překročený (účet)

overdrawn

19

přehlížející

overlooking

20

přehnaně optimistický

over-optimistic

21

přeplacený

overpaid

22

práce přes čas, přesčas

overtime

23

příliš těžký (zavazadlo); tlustý, otylý (člověk)

overweight

24

osobní tajemník

PA (=personal assistant)

25

turistický zájezd, zájezd s cestovní kanceláří

package holiday

26

balíček, zásilka; krabička (cigaret)

packet

27

bolest; žal, zármutek

pain

28

bolestivý, bolavý; nepříjemný, bolestný (pohled); trpký (zkušenost)

painful

29

lék proti bolesti

painkiller

30

bezbolestný

painless