Level4 Biz 1 Flashcards Preview

VLASTA > Level4 Biz 1 > Flashcards

Flashcards in Level4 Biz 1 Deck (199):
1

hodnocení (toho, jak dobře člověk vykonává práci)

appraisal

2

systém prémií, odměn

bonus scheme

3

účetnictví

book-keeping

4

počítačově gramotný, znalý základů práce na počítači

computer literate

5

základní

core

6

speciálně vytvořený pro daný účel, věnovaný něčemu

dedicated

7

akademická hodnost, akademický titul

degree

8

firma, společnost

firm

9

velmi dobrý/výborný začátek

flying start

10

cíl

goal

11

absolvent vysoké školy

graduate

12

praktický (ne teoretický)

hands-on

13

schopný, úspěšný a ctižádostivý člověk (který to patrně daleko dotáhne)

high flier

14

firemní, interní

in-house

15

klíčový, hlavní, velmi důležitý

key

16

splnit cíle, které si člověk stanoví na začátku studia či kurzu

learning goals: meet the learning goals

17

s ručením omezeným

limited

18

monitorovat; pozorně sledovat a zaznamenávat

monitor

19

školení/kurzy/výcvik v rámci zaměstnání

on-the-job training

20

člověk nalézající se ve firemní hierarchii stejně vysoko, kolega

peer

21

smlouva na dobu neurčitou

permanent contract

22

slibný

promising

23

povýšit

promote

24

člověk nově přijatý do firmy

recruit

25

plat

salary

26

dovednost

skill

27

profesní růst zaměstnanců

staff development

28

studijní volno

study leave

29

"šitý"/připravený na míru

tailor-made

30

"rekordní listina", výkon v oboru, souhrn všech úspěchů a neúspěchů firmy či jednotlivce

track record

31

pracovní zatížení/úkoly/úvazek

workload

32

účetnictví

accounting

33

oddělení

areas

34

provádět audit, kontrolovat účetnictví

audit

35

"dítě" - projekt nebo práce, které někdo věnuje značnou péči, protože je to jeho nápad

baby: your own baby

36

správní rada

board of directors

37

kandidát, uchazeč o zaměstnání

candidate

38

pokladní

cashier

39

zkratka pro Chief Executive Officer - viz níže

CEO

40

náročný, ale zároveň lákavý

challenging

41

pokladna (např. v samoobsluze)

checkout

42

hlavní výkonný ředitel (odpovídající za řádný chod a celkovou prosperitu firmy), prezident firmy, generální ředitel

Chief Executive Officer

43

vedoucí pracovník zodpovědný ve firmě za počítače a informační systémy, vedoucí oddělení informačních technologií

Chief Information Officer

44

zkratka pro Chief Information Officer - viz výše

CIO

45

vztahy se zákazníky, úsilí budovat a udržovat dlouhodobé vztahy se zákazníky

customer relations

46

služby zákazníkům

customer service

47

konečný termín, lhůta

deadline

48

vedoucí finančního oddělení

Finance Manager

49

finanční rok

financial year

50

propustit ze zaměstnání, dát výpověď

fire

51

předpovídat, dělat prognózy

forecast

52

přinášející uspokojení, naplňující

fulfilling

53

dokončení studia na vysoké škole, promoce

graduation

54

zkratka pro Human Resources Manager - viz níže

HRM

55

vedoucí personálního oddělení/oddělení lidských zdrojů

Human Resources Manager

56

konference či jiná slavnostní akce, při níž firma děkuje zákazníkům a odměňuje zaměstnance

incentive event

57

osoba účastnící se přijímacího pohovoru, interviewovaný

interviewee

58

zkratka pro "informační technologie"

IT

59

uvést na trh

launch

60

životní styl

lifestyle

61

provozní účetnictví

management accounting

62

vrchní ředitel, vedoucí ředitel, generální ředitel - synonymum k Chief Executive Officer

Managing Director

63

marketingový poradce

Marketing Consultant

64

zkratka pro Personal Assistant

PA

65

práce na částečný úvazek

part-time job

66

to, jak si člověk či firma vede; výkon, plnění

performance

67

osobní asistent/ka, sekretářka

Personal Assistant

68

pracovník pro styk s veřejností, tiskový mluvčí (zkratka z Public Relations Officer)

PRO

69

zkratka pro "Research and Development" - viz níže

R&D

70

nábor pracovních sil, přijímání pracovníků

recruitment

71

vystřídání; střídač, vystřídač

relief

72

mně podřízený

reporting to me

73

výzkum a vývoj

Research and Development

74

role, úloha, funkce

role

75

běžná/každodenní korespondence

routine correspondence

76

vlastnost výrobku/služby, která přispívá k jeho prodeji/jejímu využití; "plus", bod k dobru

selling point

77

ten, který umí dobře mluvit a přesvědčovat; vemlouvavý

smooth-talking

78

kontrolor, inspektor, supervizor

supervisor

79

cíl, cílový plán

target

80

mít radost/potěšení z něčeho, líbit se, užívat si

thrive on

81

pokladní, pokladník (v organizaci)

treasurer

82

vize, plán

vision

83

pokud jde o práci

workwise

84

vzděláním absolvované školy a získané tituly

academic background

85

zdravý/"selský" rozum

common sense

86

spotřebitelský výrobek, spotřební zboží

consumer product

87

životopis

CV

88

odhalený

found out

89

úplný, se vším všudy

full-on

90

koncert, představení

gig

91

pustit se do něčeho, začít s něčím

go about

92

jít rovnou do koše

go straight in the bin

93

inovace, novinka

innovation

94

uspokojení z práce

job satisfaction

95

stánek, kiosek

kiosk

96

distribuce prostřednictvím internetu

online distribution

97

výhoda navíc k platu (např. firemní automobil)

perk

98

povýšení (v zaměstnání)

promotion

99

vnímavý

receptive

100

osoba, která může o někom podat reference; garant, ručitel

referee

101

odrážet, vyjadřovat, ukazovat

reflect

102

uvedení na trh

release

103

prostor, příležitosti

scope

104

pozemní pošta, pomalá/"šnečí" pošta

snail mail

105

moudrá rada(y)

words of wisdom

106

najít určité údaje/informace v počítači

bring up details

107

nesmírně důležitý

critical

108

nalézt informace o nějakém člověku ve svém počítači

details: bring up your details

109

hodně

great deal

110

(hovor.) nezavěšovat, počkat u telefonu

hang on

111

adresát/příjemce vzkazu

intended recipient

112

nechat někoho čekat u telefonu

put someone on hold

113

viz "bring up your details"

screen: get it up on the screen

114

aktualizovat

update

115

volné pracovní místo

vacancy

116

povědomí o určité značce výrobků

brand awareness

117

proces vymýšlení/vytváření značek výrobků

branding

118

propagační brožura/katalog

brochure

119

těžit z něčeho

capitalise on

120

ústřední část/prvek

centrepiece

121

schopnost začít romantický vztah

dating skills

122

adresné rozesílání propagačních materiálů potenciálním zákazníkům

direct mail

123

nevýhoda

drawback

124

vymyslet

dream up

125

podstata

essence

126

neformální diskusní skupina pro marketingový výzkum

focus group

127

dárek

gift

128

návštěva určitých internetových stránek

hit

129

přehnaným/bombastickým způsobem propagovat

hype

130

leták

leaflet

131

začít pracovat na počítači, přihlásit se (na začátku práce s počítačem), připojit se na internet/internetové stránky

log on

132

loterie

lottery

133

podíl na trhu

market share

134

reklamy/propagace na internetu

online publicity

135

provozní náklady, režijní náklady, režie

overheads

136

zaplatit vyšší cenu

pay a premium

137

marketingová taktika, marketingový trik/tah

ploy

138

takový způsob vystavení výrobku v obchodě, který láká zákazníky ke koupi

point-of-sales display

139

připevnit na zeď, vylepit

post

140

marže

profit margin

141

reklamní/propagační aktivity

promotional activities

142

koupě

purchase

143

uznání, ocenění, chvála

recognition

144

znovu vymýšlet, měnit vzhled/povahu něčeho

reinvent

145

maloobchodní; jako sloveso prodávat zákazníkům v obchodech

retail

146

vzorek

sample

147

slogan

slogan

148

sponzorování, sponzoring

sponsorship

149

změnit

switch

150

cílová skupina potenciálních zákazníků

target audience

151

úkol, práce

task

152

internetové stránky

website

153

hotovostní tok

cashflow

154

prostor, kde mohou lidé relaxovat (doslova "vychladnout")

chill-out zone

155

spoluzakladatel

co-founder

156

kontakty (lidé na vysokých postech, kteří mohou pomoci informacemi; známosti, které mohou pomoct v práci)

contacts

157

stálí zákazníci

customer base

158

vyrobený na objednávku/zakázku

customised

159

dobrý, slušný

decent

160

zkrácená podoba slova "delicatessen" = lahůdkářství, lahůdky (obchod)

deli

161

podnikatelské schopnosti/dovednosti (schopnosti potřebné k tomu, aby mohl člověk začít podnikat)

entrepreneurial skills

162

založit

found

163

zkratka pro noviny Financial Times

FT

164

mezera/skulina na trhu

gap in the market

165

obecný

generic

166

udržovat v chodu/v pohybu

keep momentum

167

firemní název/symbol

label

168

nová řada (výrobků)

line: new line

169

výrobek pro omezený okruh zákazníků

niche product

170

na trh, na trhu

on the market

171

"na cestě" - ustavičné přesouvání se z místa na místo

on the road

172

vybrat si

opt for

173

předčít co do prodeje jiné výrobky

outsell

174

zabalený

packaged

175

osobní kontakt (např. se zákazníky)

personal touch

176

zaměřit se

pitch

177

velký hráč (na trhu)

player: big player

178

cenově nedostupný

prohibitive

179

plánovaný

projected

180

sáček

sachet

181

zajistit prostory (pro podnikání)

secure a site

182

prudce stoupat

soar

183

sponzorovat

sponsor

184

stánek

stand

185

malá začínající firma

start-up

186

rozruch

stir

187

dodavatelský řetězec

supply chain

188

dobře se uchytit na trhu, získat si oblibu

take off

189

tržba

takings

190

obrat

turnover

191

drahý, kvalitní a luxusní

upmarket

192

ústní reklama (spokojení zákazníci, kteří informují o výrobku jiné lidi)

word of mouth

193

článek

write-up

194

rozpočet

budget

195

dodat

deliver

196

výhoda

edge

197

vyřizování požadavků/objednávek v pořadí, v jakém docházejí - podle hesla "kdo dříve přijde, ten dřív mele"

first-come-first-serve

198

konkurenceschopný

keen

199

komunikovat, být ve styku

liaise