Level1 M-R Flashcards Preview

VLASTA > Level1 M-R > Flashcards

Flashcards in Level1 M-R Deck (199)
Loading flashcards...
1
Q

vrah

A

murderer

2
Q

tajemství; záhada

A

mystery

3
Q

nahý; holý

A

naked

4
Q

státní; národní

A

national

5
Q

přírodní; normální

A

natural

6
Q

nedaleko

A

nearby

7
Q

málem; přibližně

A

nearly

8
Q

nutně; bezpodmínečně

A

necessarily

9
Q

záporný; odmítavý

A

negative

10
Q

soused

A

neighbour

11
Q

sousedství; blízké okolí

A

neighbourhood

12
Q

ani; ani jeden

A

neither

13
Q

synovec

A

nephew

14
Q

nervový; napjatý; ustrašený

A

nervous

15
Q

Nový Zéland

A

New Zealand

16
Q

novinky; zpravodajství

A

news

17
Q

neteř

A

niece

18
Q

zlý sen

A

nightmare

19
Q

nikdo

A

no one

20
Q

nikdo

A

nobody

21
Q

kravál; zvuk

A

noise

22
Q

normálně; běžně; obvyklý

A

normally

23
Q

sever; severní; severně

A

north

24
Q

nos; příď

A

nose

25
Q

nic

A

nothing

26
Q

podstatné jméno

A

noun

27
Q

román; původní

A

novel

28
Q

nyní; v těchto dnech

A

nowadays

29
Q

nikde; nikam

A

nowhere

30
Q

věc; předmět; namítat

A

object

31
Q

zřejmě; patrně

A

obviously

32
Q

příležitost; událost

A

occasion

33
Q

příležitostně; někdy

A

occasionally

34
Q

podivný; lichý; nadbytečný

A

odd

35
Q

oficiální; úřední

A

official

36
Q

olivový olej

A

olive oil

37
Q

připojený k síti

A

online

38
Q

na jevišti

A

onstage

39
Q

opál

A

opal

40
Q

názor; posudek

A

opinion

41
Q

šance; naděje; příležitost

A

opportunity

42
Q

ústní

A

oral

43
Q

orchestr

A

orchestra

44
Q

pořadí; klid; řád; rozkaz

A

order

45
Q

obvyklý; obyčejný; prostý

A

ordinary

46
Q

organizace; uspořádání; pořádání

A

organisation

47
Q

zařídit; uspořádat

A

organise

48
Q

organismus

A

organism

49
Q

původní; nejstarší; originál; nový

A

original

50
Q

původně; prvotně; nově

A

originally

51
Q

naše

A

ours

52
Q

přes noc

A

overnight

53
Q

zaspat

A

oversleep

54
Q

dlužit

A

owe

55
Q

vlastník

A

owner

56
Q

kyslík

A

oxygen

57
Q

balíček; zásilka

A

package

58
Q

krabička; balíček

A

packet

59
Q

barva; lak; vymalovat

A

paint

60
Q

malování; natírání

A

painting

61
Q

palác; luxusní dům

A

palace

62
Q

padák

A

parachute

63
Q

Paříž

A

Paris

64
Q

příčestí

A

participle

65
Q

částice; kousek

A

particle

66
Q

konkrétní; mimořádný

A

particular

67
Q

pasivní; trpný

A

passive

68
Q

minulost; minulý

A

past

69
Q

pacient; trpělivý

A

patient

70
Q

vzor; model

A

pattern

71
Q

zaplatit; splatit; vrátit (peníze)

A

pay back (money)

72
Q

klidný; útulný

A

peaceful

73
Q

na; za; podle

A

per

74
Q

vůně; parfém

A

perfume

75
Q

možná; snad

A

perhaps

76
Q

doba; období

A

period

77
Q

Persie

A

Persia

78
Q

domácí mazlíček

A

pet

79
Q

fotografie

A

photograph

80
Q

frázové sloveso

A

phrasal (verb)

81
Q

piáno; klavír

A

piano

82
Q

hromada; spousta

A

pile

83
Q

pilíř; sloupek

A

pillar

84
Q

růžový

A

pink

85
Q

roura; trubka; dýmka

A

pipe

86
Q

piraňa

A

piranha

87
Q

planeta; oběžnice

A

planet

88
Q

rostlina; zasadit

A

plant

89
Q

talíř; tác

A

plate

90
Q

hráč

A

player

91
Q

spokojený; potěšený

A

pleased

92
Q

potěšení; radost

A

pleasure

93
Q

spiknutí; plán; políčko; zakreslit

A

plot

94
Q

kapsa; ohnisko

A

pocket

95
Q

policie; policejní

A

police

96
Q

policista

A

policeman

97
Q

slušný; zdvořilý

A

polite

98
Q

politik

A

politician

99
Q

znečištěný

A

polluted

100
Q

znečištění; exhalace

A

pollution

101
Q

louže; plavecký bazén; rybník; kulečník

A

pool

102
Q

kladný; souhlasný; jasný

A

positive

103
Q

majetnický; žárlivý

A

possessive

104
Q

snad; přijatelný

A

possibly

105
Q

síla; výkon; vliv

A

power

106
Q

užitečný; funkční; uskutečnitelný

A

practical

107
Q

předpovídat; věštit

A

predict

108
Q

předpověď; věštba

A

prediction

109
Q

mít raději

A

prefer

110
Q

předpona

A

prefix

111
Q

chystat; vařit; ustlat

A

prepare

112
Q

předložka

A

preposition

113
Q

hlasatel; moderátor

A

presenter

114
Q

zamezit; předejít

A

prevent

115
Q

zabránění

A

prevention

116
Q

předseda

A

prime minister

117
Q

soukromý; tajný

A

private

118
Q

výrobek; výsledek

A

product

119
Q

odborný; profesionální

A

professional

120
Q

profil; obrys

A

profile

121
Q

postup; povýšení; reklama

A

promotion

122
Q

rychlý; dochvilný; náznak

A

prompt

123
Q

zájmeno

A

pronoun

124
Q

vyslovovat; prohlásit

A

pronounce

125
Q

vhodný; pravý; přijatelný

A

proper

126
Q

demonstrant; protestující

A

protester

127
Q

pyšný; nadutý

A

proud

128
Q

uveřejnit; publikovat

A

publish

129
Q

táhnout

A

pull

130
Q

účel; cíl; záměr

A

purpose

131
Q

trpět bez nářků

A

put up with

132
Q

kvalifikovaný; diplomovaný

A

qualified

133
Q

kvantifikátor

A

quantifier

134
Q

množství; počet

A

quantity

135
Q

čtvrtfinále

A

quarter-final

136
Q

královna; dáma

A

queen

137
Q

fronta; stát ve frontě

A

queue

138
Q

deštný prales

A

rainforest

139
Q

zvednout; zvýšit

A

raise

140
Q

žiletka; břitva

A

razor

141
Q

čtenář

A

reader

142
Q

připraven

A

ready

143
Q

skutečný; pravý; fakt

A

real

144
Q

skutečnost

A

reality

145
Q

skutečný život

A

real-life

146
Q

dostat; utrpět

A

receive

147
Q

nedávno

A

recently

148
Q

přivítání; recepce; příjem

A

reception

149
Q

recept; předpis

A

recipe

150
Q

poznat; uznat

A

recognise

151
Q

doporučit; poradit

A

recommend

152
Q

pokořit rekord

A

record-breaking

153
Q

nahrávka; záznam

A

recording

154
Q

odmítnout; zamítnout

A

refuse

155
Q

pravidelný; stálý

A

regular

156
Q

příbuzný; poměrný

A

relative

157
Q

uvolnit se; uklidnit; zmírnit

A

relaxed

158
Q

propuštění; vypouštění; zproštění

A

release

159
Q

dálkové ovládání

A

remote (control)

160
Q

přestěhovat se; odstranit; odklidit

A

remove

161
Q

opakování; repríza

A

repeat

162
Q

hlášení; stěžovat si; ohlásit

A

report

163
Q

zpravodaj; dopisovatel

A

reporter

164
Q

požadavek; žádost; požádat

A

request

165
Q

záchrana; pomoc

A

rescue

166
Q

průzkum; bádání

A

research

167
Q

vědecký pracovník

A

researcher

168
Q

reservace; objednávka

A

reservation

169
Q

chladný; odměřený; zamluvený

A

reserved

170
Q

usedlík; místní obyvatel; host

A

resident

171
Q

reagovat; odpovědět

A

respond

172
Q

odpověď

A

response

173
Q

odpočinek; klid; podpěra

A

rest

174
Q

výsledek

A

result

175
Q

odejít do penze

A

retire

176
Q

recenze; kritika; revize

A

review

177
Q

točit se

A

revolve

178
Q

rytmus

A

rhythm

179
Q

jezdectví

A

riding

180
Q

prsten; kruh; zvonění

A

ring

181
Q

řeka Amazonka

A

River Amazon

182
Q

řeka Temže

A

River Thames

183
Q

lupič; zloděj

A

robber

184
Q

krádež; loupež

A

robbery

185
Q

robot

A

robot

186
Q

robotika

A

robotics

187
Q

rokenrol

A

rock (music/band)

188
Q

raketa; raketová střela

A

rocket

189
Q

hraní role

A

role-play

190
Q

role; kotouč; rohlík; houska

A

roll

191
Q

Říman; římský

A

Roman

192
Q

romantika; romance; rytířský román

A

romance

193
Q

romantický; milovnický

A

romantic

194
Q

Řím

A

Rome

195
Q

střecha

A

roof

196
Q

růže; růžový

A

rose

197
Q

okolo

A

round

198
Q

řada; veslovat; kravál

A

row

199
Q

královský

A

royal