Level4 Biz 3 Flashcards Preview

VLASTA > Level4 Biz 3 > Flashcards

Flashcards in Level4 Biz 3 Deck (112)
Loading flashcards...
1
Q
výhoda
A
upside
2
Q
počítačový program umožňující přístup na internet
A
web browser
3
Q
napříč (zde sociálním) spektrem
A
across the spectrum
4
Q
hledat na internetu, "brouzdat" po internetu
A
browse
5
Q
kliknout, krátce stisknou tlačítko myši
A
click
6
Q
nefungující, dočasně odpojený
A
down
7
Q
natáhnout/načíst data
A
download
8
Q
po ruce
A
fingertips: at your fingertips
9
Q
dostat se k něčemu, najít něco
A
get at
10
Q
úvodní strana (internetových stránek)
A
home page
11
Q
ikona (počítačová)
A
icon
12
Q
informačně bohaté internetové stránky
A
information-rich site
13
Q
"neklidné/svědící prsty" - lidé, kteří internetové stránky rychle opouštějí, pokud je hned nezaujmou
A
itchy fingers
14
Q
Java - programovací jazyk užívaný na internetu
A
Javascript
15
Q
nevyžádaný a většinou nabízejí určité výrobky či služby
A
junk
16
Q
pokud je mi známo
A
knowledge: to my knowledge
17
Q
ukončit práci s počítačem, odhlásit se, odpojit se
A
log off
18
Q
milovaný člověk
A
loved one
19
Q
navigace (pomoc při vyhledávání informací na internetu)
A
navigation
20
Q
připojený na internet
A
online
21
Q
portál (internetové stránky, které uživatele navádějí na jiné internetové stránky)
A
portal
22
Q
vyhledávač
A
search engine
23
Q
stanovený postup
A
set way
24
Q
mapa/schéma internetových stránek
A
site map
25
Q
napříč (zde sociálním) spektrem
A
spectrum: across the spectrum
26
Q
jasný a jednoduchý
A
straightforward
27
Q
pracující nebo působící v určitém oboru
A
trade: in the trade
28
Q
zlepšit kvalitu či užitečnost něčeho (s použitím např. dokonalejšího softwaru či hardwaru), "upgradovat"
A
upgrade
29
Q
snadno ovladatelný, přátelský k uživateli
A
user-friendly
30
Q
vzbudit v někom zájem
A
whet someone’s appetite
31
Q
absentérství, nepřítomnost lidí v práci (v době, kdy by přítomni být měli)
A
absenteeism
32
Q
redukce, snížení, omezení
A
cutbacks
33
Q
uskutečnit, provést, realizovat
A
implement
34
Q
obráběcí stroj
A
machine tool
35
Q
špička (část dne)
A
peak time
36
Q
špička (část dne)
A
rush hour
37
Q
nepřítomnost v práci ze zdravotních důvodů, pracovní neschopnost
A
sick leave
38
Q
snaha udržet si zaměstnance
A
staff retention
39
Q
obměna zaměstnanců (počet odcházejících zaměstnanců nahrazovaných novými)
A
staff turnover
40
Q
považovat za samozřejmé
A
take for granted
41
Q
vměstnat do pracovních povinností
A
tie it into my work
42
Q
nervózní, popuzený, nakrknutý, nešťastný
A
uptight
43
Q
pracovní skupina
A
working party
44
Q
způsob práce
A
working practice
45
Q
doba věnovaná práci v porovnání s volným časem
A
work-life balance
46
Q
efektivní (vzhledem k vynaloženým nákladům)
A
cost-effective
47
Q
domácí, tuzemský
A
domestic
48
Q
na úkor
A
expense: at the expense of
49
Q
intranet; firemní počítačová síť, nepřístupná uživatelům z vnějšku
A
intranet
50
Q
ospravedlnit, opodstatnit
A
justify
51
Q
ocitnout se v nepříjemné/složité/prekérní situaci
A
leave high and dry
52
Q
vyhýbavý, nezávazný
A
non-committal
53
Q
využívat jiných firem k tomu, aby vykonávaly část práce určité organizace; řešit dodavatelsky, využívat "outsourcingu"
A
outsource
54
Q
fenomén, jev, úkaz
A
phenomenon (pl phenomena)
55
Q
pro a proti, klady a zápory
A
pros and cons
56
Q
nejlepší způsob (jak něco dělat), nejlepší metoda
A
best practice
57
Q
pouto, vztah, vazba
A
bond
58
Q
podnikatelské/obchodní odůvodnění
A
business case
59
Q
firemní kultura
A
business culture
60
Q
lístek/kartička, kam zákazníci píší svoje připomínky a podněty
A
comment card
61
Q
konkurenční výhoda, výhoda oproti konkurenci
A
competitive advantage
62
Q
rozdíly/odlišnost oproti konkurenci
A
competitive differentiation
63
Q
mít v někoho důvěru, věřit někomu
A
confidence: have confidence in someone
64
Q
obchodní zastoupení (určité firmy, např. automobilky)
A
dealership
65
Q
značným úsilím dosáhnout
A
drive
66
Q
zplnomocnění, postupování rozhodovacích pravomocí
A
empowerment
67
Q
zaujatý, zapojeným, zainteresovaný, mající na něčem zájem
A
engaged
68
Q
vybraný/zvolený poskytovatel (určité služby)
A
provider of choice
69
Q
opětovně/opakovaně/i nadále kupovat
A
repurchase
70
Q
zisk/ výtěžek z investice/investic
A
return on investment
71
Q
výnos, příjem
A
revenue
72
Q
zkušební nákup
A
sample shop
73
Q
znovu a znovu, opakovaně
A
time and time again
74
Q
vyměnit
A
trade in
75
Q
vozík
A
trolley
76
Q
prodejce
A
vendor
77
Q
poprodejní služby
A
after-sales service
78
Q
pokyny
A
brief
79
Q
bulletin, informační věstník
A
bulletin
80
Q
oddanost
A
commitment
81
Q
péče o zákazníky
A
customer care
82
Q
vedoucí oddělení péče o zákazníky
A
customer services manager
83
Q
snížit cenu
A
discount the job
84
Q
centrum nebo telefonní linka pro pomoc zákazníkům, "help desk"
A
help desk
85
Q
telefonní linka pro pomoc zákazníkům, "helpline"
A
helpline
86
Q
zásilková služba, katalogový/zásilkový prodej
A
mail order
87
Q
celostátní školní osnovy (platí pro Anglii a Wales a dobu povinné školní docházky)
A
National Curriculum
88
Q
místo prodeje, prodejní místo
A
point of purchase
89
Q
prospěšný, užitečný
A
profitable
90
Q
cenová nabídka
A
quote
91
Q
shromažďovat
A
rack up
92
Q
dobrý vztah s někým
A
rapport
93
Q
projevit, vyjádřit
A
register
94
Q
udržet si
A
retain
95
Q
držet se něčeho, neměnit něco
A
stand by
96
Q
předplacená služba
A
subscription service
97
Q
smířit se s něčím, "spolknout", "překousnout", akceptovat něco
A
swallow
98
Q
zabývat se, věnovat se
A
take trouble
99
Q
cílový zákazník
A
target customer
100
Q
okamžitě
A
there and then
101
Q
čestný, slušný
A
up-front
102
Q
skupina uživatelů výrobků určité firmy (od nichž firma získává informace týkající se spokojenosti s výrobky atd.)
A
user group
103
Q
veškeré stížnosti, reklamace, požadavky (doslova "cokoli na vás házejí")
A
whatever they throw at you
104
Q
rozvažovat
A
deliberate
105
Q
"ode dveří ke dveřím" - služba zahrnující vyzvednutí u odesilatele a dopravení až k příjemci
A
door-to-door
106
Q
jeřáb
A
hoist
107
Q
dlouholetý
A
long-standing
108
Q
osobohodina (práce, kterou vykoná jedna osoba za jednu hodinu)
A
man hour
109
Q
mnoho důležité práce (doslova "hodně na talíři")
A
plate: a lot on my plate
110
Q
vysvětlit
A
point out
111
Q
zásilka
A
shipment
112
Q
věnovat něčemu pozornost
A
take notice of