Lsn 45-47 : need.. Flashcards Preview

Speak Fluent Tibetan II > Lsn 45-47 : need.. > Flashcards

Flashcards in Lsn 45-47 : need.. Deck (21):
1


དངུལ་ལེན་དགོས་


ngullen go - need to get money

2


ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་


légaché go - need to work

3


གཅིན་པ་གཏོང་དགོས་


chinpa tongko - need to pee

4


ཕྱུ་ར་


chura - cheese

5


གཙང་ཤོག་


tsangshok - toilet paper

6


བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་


semlo tonggo - need to think

7


སྐད་ཆ་ཤོད་དགོས་


gécha shoko - need to talk, discuss

8


གློག་ཀླད་


loklé - computer

9


དུས ཚོད་


du་tso - time

10


གྲོགས་མོ།


trokmo - female friend

11


ཁ་པར་གཏོང་དགོས་


kapar tongko - need to telephone

12


ཅོག་ཙེ་


chotsé - table

12


དགོས་མེད་


gomé - no need

14


ཨི་མེལ་གཏོང་དགོས་


email tongko - need to send email

15


ཤིང་ཏོག་ཉོ་དགོས་


shingtok nyoko - need to buy fruit

16


དེ་འདྲ་ཡིན་ན་


déatra yinna - if that's the case

17


རྐུབ་བཀྱག་


kubgyak - chair

19


Obj +V+ ་གར་འགྲོ་དགོས་


kadrogö - need to go and to V

20


ལས་ཀ་བྱེད་་གར་འགྲོ་དགོས་


léga chègar drogö - need to go and work

21


ལགས་འོང་


leiong - yes, I agree

22


དུག་ལོག་གྱོན་གར་འགྲོ་དགོས་


dulo chonkar kadrogö - need to go and wear clothes