Noun Class 3 i/ ili ama Flashcards Preview

Siyakhuluma Course > Noun Class 3 i/ ili ama > Flashcards

Flashcards in Noun Class 3 i/ ili ama Deck (22):
1

name/ word/s

igama/ amagama

2

potato/es (also a zulu saying for wearing socks with holes)

izambane/ amazambane

3

pumpkin/ thigh/s

ithanga/ amathanga

4

porridge/s

iphalishi/ amaphalishi

5

bucket/ s

ibhakede/ amabhakede

6

jacket/ s

ibhantshi/ amabhantshi

7

trouser/s

ibhulukwe/ amabhulukwe

8

candle/ s

ikhandlela/ amakhandlela

9

shirt/ s

iyembe/ amayembe

10

jersey/ s

ijezi/ amajezi

11

window/ s

ifastela/ amafastela

12

town/ s

idolobha/ amadolobha

13

tooth/ teeth

izinyo/ amazinyo

14

sun/ day/ s

ilanga/ amalanga

15

head/ s

ikhanda/ amakhanda

16

cat/ s

ikati/ amakati

17

ball/ s

ibhola/ amabhola

18

egg/ s

iqanda/ amaqanda

19

voice/ es

ilizwi/ amazwi

20

thorn/ s

iliva/ ameva

21

eye/s

ilihlo/ amehlo

22

stone/ s

itshe/ amatshe