Noun Class 4 isi izi Flashcards Preview

Siyakhuluma Course > Noun Class 4 isi izi > Flashcards

Flashcards in Noun Class 4 isi izi Deck (20):
1

school/ s

isikole/ izikole

2

bread/ s

isinkwa/ izinkwa

3

animal/ s

isilwane/ izilwane

4

stove/ s

isitofu/ izitofu

5

mirror/ s also safe river crossing

isibuko/ izibuko

6

hat/s

isigqoko/ izigqoko

7

fruit/ s

isithelo/ izithelo

8

disease/ s

isifo/ izifo

9

lesson/ s

isifundo/ izifundo

10

seat/ s

isihalo/ izihlalo

11

shoe/ s

isicathulo/ izicathulo

12

bag/s

isikhwama/ izikhwama

13

kraal/ s (homestead)

isibaya/ izibaya

14

shop/ s

isitolo/ izitolo

15

picture/ s

isithombe/ izithombe

16

dish/ es

isitsha/ izitsha

17

station/ s

isiteshi/ iziteshi

18

praise name/ s

isithakazelo, izithakazelo

19

English

isiNgisi

20

Afrikaans

isiBhunu