Greetings Flashcards Preview

Siyakhuluma Course > Greetings > Flashcards

Flashcards in Greetings Deck (13):
1

I thank you

nigyabonga

2

we thank you

siyabonga

3

i am happy to meet you

ngiyajabula ukukwazi

4

have a beautiful day (s)

ube nosuku oluhle

5

have a beautiful day (pl)

nibe nosuku oluhle

6

have a beautiful evening (s)

ube nobusuku obuhle

7

let's go

asihambe

8

sleep well (s)

lala kahle/ ulale kahle

9

sleep well (p)

lalani kahle/ nilale kahle

10

work well (s)

sebenza kahle/ usebenze kahle

11

learn well (pl)

fundani kahle/ nifunde kahle

12

work well (pl)

sebenzani kahle/ nisenbenze kahle

13

learn well (s)

funda kahle/ ufunde kahle