Noun Class 5 in im/ izin izim Flashcards Preview

Siyakhuluma Course > Noun Class 5 in im/ izin izim > Flashcards

Flashcards in Noun Class 5 in im/ izin izim Deck (19):
1

thing/s

into/ izinto

2

house/ s

indlu/ izindlu

3

snake/s

inyoka/ izinyoka

4

bird/ s

inyoni/ izinyoni

5

dog/ s

inja/ izinja

6

pig/ s

ingulube/ izingulube

7

book or letter/s

incwadi/ izincwadi

8

meat

iyama (no pl)

9

dress or blanket/ s

ingubo/ izingubo

10

child/ ren

ingane/ izingane

11

baboon/ s

imfene/ izinfene

12

chicken/ s

inkukhu/ izinkukhu

13

sheep

imvu/ izimvu

14

money/ s

imali/ izimali

15

goat/s

imbuzi/ izimbuzi

16

weekend/s

impelasonto/ izimpelasonto

17

man/ men

indoda/ amadoda

18

girl/ s

intombazane/ amantombazane

19

chief or king/ s

inkosi/ amakhosi