Petrol Station Flashcards Preview

Siyakhuluma Course > Petrol Station > Flashcards

Flashcards in Petrol Station Deck (13):
1

please fill up with unleaded

ngicela ugcwalise i-unleaded

2

can I look at the water, oil and tyres?

ngingabheka amanzi namafutha namathayi?

3

you need oil. can I put?

udinga amafutha. ngingawafaka

4

everything is okay now

kulungile konke manje

5

I will pay by card

ngizokhokha ngekhadi

6

I will get the machine

ngizothatha umshini

7

please will you sign

ngicela usayine

8

here is your tip

nansi ithiphu yakho

9

can I help you?

ngingakusiza?

10

oh wow you speak Zulu!

hhawu, ukhuluma isiZulu

11

yes, a little, I am still toddling (I am a beginner)

yebo, kodwa kancane, ngisacathula

12

i am finished

ngiqedile

13

thank you

ngiyabonga